MAHIRE MARIDI

MAHIRE MARIDI – 42 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI - 42 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

MAHIRE MARIDI – 42 | మాహి (రే) మరిది | POOKU DENGUDU KATHALU

కథ,కథనం: rajsunrise

MAHIRE MARIDI

దాబా మీద నుండి కిందికి దిగి హాల్ లో కి వొస్తుంటే సోఫా లో కూర్చున్న చిన్న కనిపించేసరికి నవ్వుకుంటూ వాడి దెగ్గరకు వెళ్లి పక్కన కూర్చుంది. “ఏంటి సర్ఇప్పుడే నిద్ర లేచి వొచ్చార…”అంది వాడి వైపు చూస్తూ. “లేదు వొదిన..ఎప్పుడో లేచాను…నువ్వోస్తావేమో అని చూసి…రాకపోయేసరికి ఇక్కడ వొచ్చి కూర్చున్నాను…”అన్నాడు నవ్వుతు. “ఎందుకు బాబు..రాత్రిది సరిపోలేద….. రాత్రి నిద్ర లేకుండా చంపావు…” అంది మత్తుగా మహి. “ఏమిచ్చావు వదిన…సరిపోవడానికి……”అన్నాడు వదిన కళ్ళలోకి చూస్తూ. “హ్మ్మం….అది తప్ప అన్ని తీసుకున్నావు కదా…”అంది చిలిపిగా వాడి కళ్ళలోకి చూస్తూ. అంతలో వంటింట్లో నుండి మాహి అంటూ మహి వాళ్ళ అమ్మ కేక వేసేసరికి, మళ్ళి వొస్తా ఉండు అంటూ మాహి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్తున్న వదిన పిర్రల మీద నాట్యమాడుతున్న జడను చూస్తూ ఉండిపోయాడు శరత్.

వెహికల్ కూడా వచ్చింది …ఇంకా ఎంత సేపు తెములుతారు …”అంటూ హడావిడిగా మాహి వాళ్ళ నాన్న లోపలి వొచ్చాడు. “హ ….రెడీ అండి అందరు….మీ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నాము….”అంటూ బెడ్ రూం లో నుండి వచ్చింది మాహి వాళ్ళ అమ్మ. అందరు రెడీ అయ్యి హాల్ లోకి వొచ్చారు. “మాహి ఎంత సేపు….త్వరగా రా…..”అంటూ కేకేసింది మాహి వాళ్ళ అమ్మబెడ్ రూం వైపు చూస్తూ. “హ….వొస్తున్న అమ్మ….”అంటూ బెడ్ రూం లో నుండి వొస్తున్న వదిన వైపు కన్నార్పకుండా చూసాడు శరత్. లేత గులాబీ రంగు చీరను బొడ్డు కిందకి కట్టి వొయ్యారంగా నడుచుకుంటూ వొస్తున్న వదిన బొడ్డు వైపు గుటకలు మింగుతూ చూసాడు శరత్. వాడి చూపు తన బొడ్డుకి బాణంలా తాకుతుంటే వాడిని వోరగా చూస్తూ హాల్ లోకి వొచ్చింది మాహి. “అక్క…ఈ చీరలో సూపర్ గా ఉన్నావు….”అంది మెచ్చుకోలుగా చూస్తూ సరయు. “సరే పదండి….గంట పైనే ప్రయాణం….”అంటూ మాహి వాళ్ళ నాన్న అందరికి తీస్కొని బయటకు వొచ్చాడు. “ఆ …వంట గిన్నెలుమిగత సామాన్లు వెనక వైపు పెట్టండి..ఇంకా ఇద్దరు కూర్చోవడానికి ఉంటుంది ప్లేస్ ….”అంటూ వెహికల్ వెనక వైపు డోర్ తెరిచి సామాన్లు పెట్టించాడు మాహి వాళ్ళ నాన్న. “అక్క …మనిద్దరమూ ముందు సీట్స్ లో కుర్చున్దాము….”అంది సరయుమాహితో. సరే అంటూ ఇద్దరు వెళ్లి ముందు సీట్లో కూర్చున్నారు. మధ్యలో మహి వాళ్ళ నాన్నసరయు వాళ్ళ నాన్నసరయు వాళ్ళ అమ్మ సెటిల్ అయ్యారు. ఇంకో ఇద్దరు ముసలాళ్ళు కూడా అక్కడే కూర్చున్నారు. ఇంటికి తాళం పెట్టి వెహికల్ దెగ్గరకు మహి వాళ్ళ అమ్మ వచ్చి “ఏంటి అందరు సెటిల్ అయ్యారు నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి…”అంది నవ్వుతు. “నువ్వు వెళ్లి బ్యాక్ కూర్చో….”అన్నాడు మాహి వాళ్ళ నాన్న. “అవును… చిన్నా…ఎక్కడ….”అంది అటు ఇటు చూస్తూ మహి. “అవునే… ఎక్కడ..తను….ఇప్పడి వరకు ఇక్కడే ఉన్నాడు కదా….”అంది సరయు వాళ్ళ అమ్మ. దూరం నుండి వొస్తున్న చిన్నాను చూసి “అదిగో అక్కడ నుండి వొస్తున్నాడు….” అంది సరయు. వాడు అందరికోసం ఐస్ క్రీం తీస్కొని రావడానికి వెళ్ళాడు. “ఎందుకు చిన్నా …ఇవన్ని ఇప్పుడు….”అంది నవ్వుతు మాహి. వాడు ఐస్ క్రీం కప్స్ అందరికి ఇస్తూ “కూల్ డ్రింక్స్ తెద్దాము అని వెళ్ళాను వొదిన….నీకు ఇష్టమైన మాజా లేదు అని….ఐస్ క్రీం తెచ్చాను….”అన్నాడు నవ్వుతు. “సరే వొచ్చి కూర్చో….”అంది మహి. “చిన్నా….వెనక ప్లేస్ ఉంది….సామాన్లు ఉన్నాయి కదా ..కొంచెం అత్తకి సహాయం చేస్తూ వెనక కూర్చుంటావ …..”అన్నాడు మధ్యలో కల్పించుకుంటూ మాహి వాళ్ళ నాన్న. సరే అంటూ వెనకకు వెళ్ళాడు.
“నువ్వు ముందు …ఎక్కు చిన్నా….”అంటూ నవ్వుతు చూసింది మాహి వాళ్ళ అమ్మ. వాడు ఎక్కి కూర్చున్నాడు. “డ్రైవర్….ఎంతసేపు పడుతుంది ….”అన్నాడు సరయు వాళ్ళ నాన్న. “రెండు గంటలైన పట్టొచ్చు సర్….రోడ్ బాగాలేదు..మొన్న వర్షాలకు బాగా దెబ్బతింది….”అన్నాడు డ్రైవర్ వెహికల్ స్టార్ట్ చేస్తూ. వెహికల్ వెళ్తుంటే మహిసరయు ఒక పక్కమధ్య సీట్స్ లో ఉన్న వారు ఒక పక్క పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. అందరి మాటలు వింటున్నాడు శరత్. అర్దగంట ప్రయాణం తర్వాత రాత్రి నిద్ర లేకపోవడం వాళ్ళ నిద్ర లోకి జారుకుంది మహి. అలాగే సరయు కూడా మాహి బుజం మీద తల పెట్టి పడుకుంది. శరత్ కి కూడా కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి. “ఏంటి అల్లుడు నిద్ర వొస్తుందా….”అంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “లేదు….అత్తా…..”అన్నాడు సర్దుకొని కూర్చుంటూ. మెల్లిగా ఒక చేయి ని చిన్నా తోడ మీద వేసి చిలిపిగా చూసింది వాడి వైపు. వాడికి దెబ్బకు నిద్ర మత్తు మొత్తం పోయింది. ఒకసారి అందరి వైపు చూసింది. అందరు ఆల్మోస్ట్ నిద్ర మూడ్ లో ఉన్నారు. మెల్లిగా చేతిని వాడి మడ్డ వైపు తిస్కెళ్ళి మెల్లిగా నొక్కింది ప్యాంటు పైనుండి. వాడు కొంచెం ఇబ్బంది గా ఫీల్ అయ్యాడు. ఎం పరవాలేదు….. అందరు పడుకున్నారు….అంటూ కళ్ళతో సైగ చేసింది మహి వాళ్ళ అమ్మ. వాడు అందరు పడుకోవడం చూసి కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యాడు. మెల్లిగా ప్యాంటు జిప్ వెదికి కిందకు లాగింది. వాడు చిలిపిగా అత్త వైపు చూసాడు. వాడి అండర్ వేర్ పైనుండి మెల్లిగా నిమిరింది మడ్డను. ఆ చేతి స్పర్శకు మెల్లి మెల్లిగా లేవడం స్టార్ట్ చేసింది వాడి మడ్డ. వాడి వైపు మత్తుగా చూస్తూ బ్రీఫ్ లోపలికి చేయి పోనిచ్చింది. వేడిగా వాడి మడ్డ తన చేతికి తగిలేసరికి గుండె అదురుతుంటే మత్తుగా చూసింది మాహి వాళ్ళ అమ్మ శరత్ వైపు. ఇంకా కొంచెం లేచింది వాడి మడ్డ. వాడి మడ్డ కొంచెం కొంచెం లేస్తుంటే మత్తెక్కిపోయింది మాహి వాళ్ళ అమ్మకి. ఉపిరి భారంగా తిస్కుంటుంటే , కసిగా అత్త సల్ల వైపు చూసాడు శరత్. “వెనక సీట్స్ లో …కూర్చుంటే …ఎంత advantage గా ఉంటుందో చూడు….”అంది మెల్లిగా గుస గుసగ వాడి చెవి దెగ్గర. వాడు మత్తుగా చూసాడు అత్త వైపు. వాడి మడ్డను వాటంగా పట్టింది మాహి వాళ్ళ అమ్మ. ఒక సన్నుని వాడి బుజానికి గట్టిగ తగిలిస్తూ. మడ్డను మెల్లిగా బయటకు లాగి “అబ్బ…ఏముంది రా…ఇలాగె లేచి నీ పైన కూర్చోవాలి అని ఉంది….”అంది మెల్లిగా మత్తు మత్తుగా వాడి చెవి దెగ్గర.

ఆ మాటలకూ మడ్డ అటు ఇటు ఉగింది అత్త చేతిలో వాడి ప్రమేయం ఏమి లేకుండా. తమకంగా మొత్తం మడ్డని పైకి కిందకు రాసింది వేళ్ళ మధ్య ఇరికించి మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “స్స్…అత్త…”అంటూ మెల్లిగా గొణిగాడు తలవంచి అత్త చేయి చేస్తున్న మసాజ్ ని చూస్తూ. ముందు వైపు ఒకసారి చూసి సడన్ గా చేతిని తిస్కెళ్ళి అత్త బొడ్డుని కసకస నలిపాడు. వాడు అలా సడన్ గా చేసేసరికి పిచ్చెక్కిపోయి గట్టిగ అరవబోయి బలవంతంగా ఆపుకుంది నిట్టుర్చుతూసన్ను ని వాడి బుజానికి ఇంకా గట్టిగ నొక్కుతూ. అత్త సన్ను తన బుజానికి మెత్తగా తగులుతూఅత్త చేతిలో తన మడ్డ నలుగుతుంటే వాడిని పిచ్చెక్కిపోయింది. తట్టుకోలేక బొడ్డులో వేలుని గట్టిగ కుచ్చాడు. “స్స్…మెల్లిగా…..గుచ్చు…..”అంది గుసగుసగా మాహి వాళ్ళ అమ్మ. అనుబవం ఉన్న ఆ చేయి చేసే మసాజ్ ని తట్టుకోలేకపోతున్నాడు శరత్. వీలు ఉన్నప్పుడల్లా తనకు ఇష్టమైన అత్త బొడ్డుని ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా నలుపుతూవేలుని గుచ్చుతు ఉన్నాడు. వాడి అల్లరికి మాహి వాళ్ళ అమ్మ పూకు చిత్తడి చిత్తడి అయింది. “చంపు తున్నావు అల్లుడు…..”అంది మత్తు మత్తుగా గుస గుసగ మాహి వాళ్ళ అమ్మ. వాడు కూడా తట్టుకోలేక చేతిని సడన్ గా బొడ్డు నుండి పూకు మీదకు తిస్కెళ్ళి చపాతీ పిండిలా నలిపాడు అత్త పూకుని చీర పైనుండి.
6ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

MAHIRE MARIDI – 42, మాహి (రే) మరిది ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,MAHIRE MARIDI

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button