fashionnet man 45 plusMalathi Teacher

Malathi Teacher – 18 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

Malathi Teacher - 18 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

Malathi Teacher – 18 | మాలతి టీచర్ | telugu sex stories jabardast

రచన  : ప్యాషనేట్ మాన్ 45 ప్లస్

తన అధరాల కొసలో చిన్ని ఎగతాళి నవ్వుతో తల వంచుకునే,

” తియ్యను “
” ఇష్టం లేదని ఇప్పుడేగా అన్నావు. ఇంకెందుకు….తీసేయ్ “
” లేక పోతే….ఇలా పిచ్చి పిచ్చిగా అడిగితే ఏమని అర్థంఅది నాకు ఇష్తమోలేదో నీకు తెలియదా…?( నా తొడల మధ్య ఎత్తుగా నిలిచిన మూపురాన్ని తన చేత్తో మృదువుగా పట్టుకుంది)
” నాకెలా తెలుస్తుందే….నువ్వే చెప్పాలి “
” అబ్బాచ్చాఏమీ తెలీని అమాయకుడివి పాపం….నువ్వొక పెద్ద రోగ్ వి..మాటకారివి…మాటలతోనే పడగొట్టెస్తావు.ఏమీ తెలీని పసిగుడ్డులా ఎలా అడుగుతున్నాడో చూడు”( ఉబ్బును మెత్తగా రుద్దింది)
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్….సరే…చెప్పు…నచ్చిందా….?”( నా మధ్య వ్రేలు తన వెనుక ద్వారాన్ని మెత్తగా గ్రుచ్చుతోంది)
” పోరా….ఇడియట్…బూజు బుర్ర. నచ్చకుండానేఇలా పట్టుకున్ననా…?.స్ స్ స్ స్ …..నువ్వు ముందు అక్కడ నుండి చెయ్యి తీయి. అడ్దమైన చోట్ల చేయి పెడుతూ…”
” ఎందుకనీ….తియ్యాలి…నీకు నచ్చిన దాని మీద నువ్వు చెయ్యి పెట్తావుమరి నాకు నచ్చిన చోట నేను చెయ్యి పెట్ట కూడదా….?( కొద్దిగా వ్రేలు లోపలికి గుచ్చాను)
” శివా…అక్కడ నుండి చెయ్యి తీసేయ్…..ప్లీజ్”
నా అంగం మీదున్న తన చెయ్యినిపట్టుకుని,నొక్కుతూనా ప్యాంట్ జిప్ మెల్లిగా క్రిందకు లాగాను.తను బెదురుగా ద్వారం వైపు చూసింది.
” హేయ్…..ఏమి చేస్తున్నావ్….అయ్యో…వద్దూ….”
జిప్ తెరచి నా చెయ్యి జిప్ మీద నుంచి తీసేశాను.తెరచుకున్న జిప్ లోంచిబహిరంగంగా ముదురాకు పచ్చని నా కట్ డ్రాయర్ తన్నుకుంటూ బయటకు వచ్చింది,పాత రోజుల్లో స్టీం ఇంజన్ మొహంలా. పైన ఉన్న మాలతి చేయి దాన్ని తగిలీ తగలకుందా తాకింది.తన మొహంలో సిగ్గు,కంగారు కనబడుతున్నాయి. నా ఎడం చెయ్యి తన భుజం మీద వేసి దగ్గరకు లాక్కుని తన గొంతు మీద ముద్దు పెడుతూచెవి దగ్గర అస్పష్టంగా,
” మాలూ….”
” మ్. …..”
” బయటికి తీయి…”
” ఏదిరా….”
” నువ్వు చేత్తో పట్టుకున్నది…”
” ఏయ్…పిల్ల చేస్టలు చాలు శివా….ఊరుకో..మెత్తగా నొక్కి,తడిమింది)
” నా రాణివి కదా!!! ప్లీజ్..”
” సిగ్గులేకపోతే సరి……తలుపు బోర్ల తెరిచి ఉంది…చెప్పింది విను”
తన పిర్రల మధ్య ముడుచుకున్న అనాఘ్రత పుష్పాన్ని తడుముతున్న నా మధ్య వ్రేలుకసుక్కున ఒక అర అంగుళం లోపలికి దూరింది.తను భయోత్పాతంతోకొద్దిగా గట్టిగా,
” ఆవ్ వ్ వ్ వ్ …..ఛ్ఛీ……పోకిరీ,”( తన వ్రేళ్ళు నా దాన్ని ప్యాంటు మీద నుంచే గట్టిగా పిసికాయి)”స్ స్ స్ స్ స్ స్…..ఎందుకురా నన్ను ఇలా వేధిస్తున్నావు….?”
” మ్మ్…అయితే కొంచం సేపు బయటికి తీయి..”

” అయ్యో …మళ్ళీ మొదటికే వచ్చావు….పిల్లలు వచ్చే టైం అయ్యిందికూడా నా ఆడపడుచు వస్తోంది…నేను చెప్పేది కాస్త విను.”

” వస్తే గేట్ సౌండ్ వినబడుతుందిగా…..ఇంకెందుకు భయం….?”( అర అంగులం దూరింది కాస్తఇప్పుడు ఒక అంగుళం అయ్యింది)
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ ….అందుకని….ఇంత రిస్క్ అవసరమా???? వద్దుద్దుద్దు……ఆహ్ హ్ హ్ హ్….స్సాహ్ హ్ హ్…నువ్వు..ముందుదుదు…చెయ్యి…తీయి…ఎలాగో ఉంది…దాంట్లో…వేలులులులు….పెట్టి….చీ పాడు…..”
” ఏయ్ మొద్దు అర్థం చేసుకోవే…..”
” అర్థమవుతుందిరాస్కెల్….ఇప్పుడు వద్దు.”
నాకు తిక్కరేగింది)” ఏయ్…పిచ్చిపూ……ఇంక నాకు బూతులు వస్తాయి”
” అదిగో అనేశావుగాఇంకేంటి….?”(తనూ కొంచం కోపంగానే అంది)
” నా పిచ్చిమొద్దునీ ముద్దుల బుజ్జిగాడు ఎన్నాల్ల నుంచో నువ్వు వాడిని చూడాలనుకుంటున్నాడునీకు మాత్రం చూడాలనే కరుణ లేదు.”
ఛ్ఛీ పోరా…నాకు మాత్రం వాడిని చూడాలని ఆశ లేదా…?నా మీద అలిగాడనేగా,వాడిని ఇంతిలా దువ్వుతున్నాను.”
” వాడు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు”
” వద్దొద్దు…ఆయనగారు ముందు చూడాలంటాడు. ఆ తరువాతఏదేదో కావాలంటాడు.”
” అదేమీ కాదంటా….ఇప్పటికి చూస్తే చాలునట.”
తను మ్లానమైన మొహంతో కొద్ది సేపు నన్ను చూసి) ” వద్దుశివా…ప్లీజ్”
” ప్లీజ్….కొద్దిసేపు…”
తను వెనక్కు తిరిగివీధి తలుపు వైపు ఒక సారి చూసి,కట్ డ్రాయర్ ఉబ్బు మీద ఉన్న తన చేయి తీసి,చాక్లెట్ రాపర్ లాగినట్టు,డ్రాయర్ ఎలాస్టిక్ క్రిందకు లాగింది.తక్షణమే నరాలతో ఉబ్బి విశ్వరూపం దాల్చిన నల్లని అగంతుకుడు తృళ్ళుతూకొద్దిగా చెమ్మగిల్లిన ఒంటికంటితో మాలతి పసిమ ఛ్చాయ ముఖాన్ని తీక్షణంగా చూస్తున్నాడు.
చాలా కాలం తర్వాతమోటుగానల్లని నా అంగాన్ని చూసిన మాలతికాసింత సిగ్గుపడి నా చొక్కాను పట్టుకుని నన్ను దగ్గరికి లాక్కునినా మెడ ఒంపులో మొహం దాచుకుంది.
” శివా…..”(తన కంఠం కొద్దిగా వణికింది)
కళ్ళు గట్టిగా మూసుకుంది.అదురుతున్న అధరాలను ముద్దు పెట్టి తనను చూస్తున్నాను.ఇంతలో తను కళ్ళు తెరచి నన్ను చూసింది.ఆ చూపులో ఎన్నో భావాలు.
” ఏమయిందే…….”
” ఏమీలేదు…”
” చెప్పవే…..”
” పో..శివా….”
” ఎక్కడి వెల్లమంటావు….?”
” ఎక్కడికీ వద్దు…నాతోనే ఉండు”
” మ్మ్….ఎందుకు నన్నే చూస్తున్నావు….క్రిందకు చూడు..”
” వద్దు..”( లజ్జతో మిళితమైన హాసంతో)
” చూడవేనా తమ్ముడు నిన్నెలా సైట్ కొడుతున్నడో…”

” ఛ్ఛీ….గమ్మునుండు శివా…బుద్ధి లేకుండా,వాడు వదినను సైట్ కొడుతుంటేవాడికి నువ్వు సపోర్టా…..?”(కొంటెగా నవ్వుతూ.)

” ఏయ్….ఇడియట్నిన్ను చూడాలని ఎంతో ఆశతో బయటికి వచ్చాడు.ఒక్కసారైనా చూడు. లేకపోతే ఫీల్ అవుతాడు.”
తను సిగ్గుతో నా గుండెల మధ్య ముఖం చాటేసి మెల్లిగా గొణిగింది,
” చూసేసాను….వెధవా..”
” ఎప్పుడు చూశావు….వాడు బయటికి రాగానే కళ్ళు మూసుకున్నావుగా…!!!!”
” ఛూశానని చెబుతున్నాను కదా…!! అది నీవు గమనించలేదులే….అదంతా నీకు తెలియదు…”( సిగ్గు పడింది.)
” మ్మ్…..అంటే….నువ్వు కూడా వాడిని సైట్ కొట్టావా….?”
” …..”
నా చొక్కాను పట్టుకున్న తన చెయ్యినిపట్టుకుని క్రిందకు జరిపాను.కొద్దిగా బెట్టు చేస్తూనా ప్రయత్నాన్ని ఆపడానికి పూనుకుంది.కానీ తన చెయ్యిని లాగుతూనా చెయ్యి నా పొత్తుకడుపు మీదుగా,రింగులు తిరిగిన నా ఆతుల అడవి గుండా క్రిందకు మెల్లిగా జారుతోంది.తను,నా చొక్కాను పంటితో గట్టిగా పట్టుకుని లాగుతూ,
” శివా……వద్దురా….తలుపు తెరచుకొని ఉంది…..”
” తలుపు మాత్రమేనా తెరచుకుని ఉంది….?”( తన చెవిలో గుసగుసలాడాను)
” ఏయ్….సిగ్గేలేదు నీకు…నువ్వూనీ మాటలు..”
క్రిందకు జారిన తన చెయ్యి సరిగ్గా ఠింగు ఠింగుమంటూ ఎగురుతున్నా నా నల్లటి ద్వజస్థంభాన్ని తాకింది. స్థంభాన్ని తన వ్రేళ్ళు పట్టుకునేలా నేను నా చెత్తో నొక్కి పెట్టాను.తను కొంచం బెరుకుగా మొహం పెట్టి,
” శివా….ఏమిటి రా….ఇది…తగ్గవా….ప్లీజ్”
” మాలతి….ప్లీజ్…..”( జాలిగా మొహం పెట్టి,)
” మాలూ నిన్ను ఒకటి అడగనా…?”
” మ్మ్….”
” నిజాయితిగా సమాధానం చెప్పాలి”
” అంటే……?”
” అబద్ధం చెప్పకూడదు….మాట దాటేయ కూడదు”
” నీ దగ్గర అబద్ధం ఎప్పుడైనా చెప్పనా….?”
” అలా అని కాదు….”
” అడుగు….”( కొద్దిగా వ్రేళ్లతో నొక్కింది)
” ఆయనది ఎలా ఉంటుంది….?”
” అర్థం కాలేదు…”( బేలగా మొహం పెట్టింది)
” అదే..మీ వారి మడ్డ……?”
జివ్వున తన మొహంలోకి రక్తం ప్రాకినట్టుఒక్కసారిగా ఎర్రబడింది.
” ఛ్ఛీ…..”
” ఏయ్….చెప్పవే…”
” ఎందుకనీ…..?”
” ఉత్తినే….తెలుసుకుందామని..”
” ఇలాగే…..ఉంటుంది (నిగిడిన నా దడ్డును లిప్తకాలం చూసి)
” మగవాళ్లకి అందరికీ ఇలాగే ఉంటుందని నాకూ తెలుసు బుజ్జీ…”
” మరి…..?”
” అంటే ఆయనది నాలాగే ఉంటుందా…అని..?”

” ఛ్ఛీ….ఇలాంటి మాటలు నన్ను అడుగవద్దని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను..?”( తన వ్రేళ్ళు నా చుట్టుకొలతను చుట్టూ చుట్టుకున్నాయి)

” ప్లీజ్ చెప్పవా…..?”
” ఏంటి చెప్పాలి….?”
” అదే..!! ఆయనది పొడుగూ,రంగూ ఎలా ఉంటాయి….”
” సిగ్గుగ్గుగ్గుగ్గు….ఏస్తోందిదిదిది….శివా…”
” మరి అదే…చెప్పమంటుంటే…..” ( గారం గుడుస్తూ అడిగాను)
” మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్…..తెల్లగా…పొడవుగా……”( నా బుల్లి మీద తన వ్రేళ్ళు కొంచం బిగుసుకున్నాయి)
” ఏది….?”
” అదే…నువ్వు అడిగింది…..”
” దాని పేరు…..?”( ఇక తన చెయ్యి పైన నా చెయ్యి అవసరము లేదని తీసేశాను)
” ఛ్ఛీ…పో..”
” ఏయ్..మొద్దు చెప్పు..”
” అదే…మ…”( మాట మింగేసి సిగ్గుపడింది)
” ఉమ్మ్…పూర్తిగా చెప్పు..”( నా నడుము కొంచం పైకి ఊపాను.తన వ్రేళ్ళ మధ్య ఉన్న నా దడ్డు త్రొక్క కొంచం వెనక్కు జరిగి,చెర్రీ కొద్దిగా తొంగి చూసింది)
” మడ్డ…..చాలా…?” ( వేగంగా చెప్పికొద్దిగా తొక్కను క్రిందకు లాగింది)
” మ్మ్…అంటే…నాకంటే చిన్నదా…?”
” ఊహూ…..కొంచం పెద్దది” (బాగా సిగ్గుపడింది)
నా ఎర్రటి గుండు తొలకరి శుక్రకణాలతో మెరుస్తూ,ఉమ్మెత్తు వాసన వేస్తోంది.
” మాలతి ఒకటి అడగనా….?”
” ఇంకెన్ని అడుగుతావు బాబు…?.శివా!! వాళ్ళు వచ్చెస్తారు….”
” అలా కాదు….నేను చాలా పుస్తకాల్లోఅ చదివాను ఆడవాళ్ళు పొడుగు దాన్ని బాగా ఇష్టపడతారని….మరి నువ్వు….?”( మాటను దీర్ఘం లాగుతూ)
” చూడు శివా…ఇవన్నీ నాకు తెలియవని నీకూ తెలుసు…”
తెలుసనుకో……”
” నాకు ఈ నల్ల బంగారమే ఇష్టం. “
” అదే….ఎందుకనో….?”
” ఎందుకని…ఎందుకని…ఏమో…కొంచం చిన్నగా ఉన్న వీడి కంటేవీడి యజమాని చేసే కొంటెపనులు నాలో పులకరింతలు లేపుతాయేమో….?( మడ్డ మీద ఉబ్బిన నరాలను మెత్తగా గిల్లింది)
తన వ్రేళ్ళను లూజు చేసిపైకీ క్రిందకు జరుపుతూ నా కైవారం పొడుగును వాంచతో రాస్తూంది.
చొక్కాను కొరుకుతున్న తనుమెత్తగా నా భుజాన్ని చొక్కా మీద నుంచి కొరికింది.కొద్దిగా నొప్పి పుట్టినా సుఖంగా ఉంది.తన చేయి మెల్లిగా నా అంగం తోలును పైకీ క్రిదకు ఆడిస్తోండి.ఒకొక్కసారిదాని మొత్తం పొడుగును కొలుస్తున్నట్టు మొదలు నుండి మొన వరకు పాముతోంది.నాకు ఒళ్ళతా జివ్వు మంటోంది.
ఆహ్ హ్ హ్….స్ స్ స్ స్ స్….మాలూ….( మెత్తగా మూలిగాను)
” మ్మ్….”( కొద్దిగా ఒత్తిడి పెంచి,పైకీ క్రిందకు చేతిని ఊపుతోంది)
నా చొక్కాను కొరుకుతున్న తనుతలదించింది.తను ఏమి చూస్తుందో నాకు అర్థమయ్యింది.నేను తల మీద ముద్దుపెడుతూ,
” ఏంటే…..మరిదిగారిని సైట్ కొడుతున్నావా….?”

నా మాట వినగానేచటుక్కున తల నా గుండెల్లో దాచుకుని,

” అదేమి కాదు “
” ఏయ్..మొద్దునువ్వు చూసిందినేను చుశాను…ఇంకెందుకు సిగ్గు….?”
నా చాతి మీద మెత్తగా కొట్టిమెల్లిగా మూల్గింది.
” మరి చూసిన తర్వాత ,ఇంకెందుకు సిగ్గులేక అడగడం.( నా సుల్లి ముందు బాగాన్ని( ఎర్రటి తెప్పి)గోరుతో గీస్తూ నా ప్రీకంను గుండు అంతా పాముతోంది.)
” నాలో కోరిక అంతకంతకు పెరిగి పోతోంది.అప్పటి దాకా తన పిర్రల నడుమ గుదద్వారం దగ్గర ఉన్న నాకుడిచెయ్యి మధ్య వ్రేలు మళ్ళీ ఆ ద్వారాన్ని తాకింది.
” శివా…ప్లీజ్…అక్కడ నుంచి చెయ్యి తీయి “
” ఎక్కడ నుంచి….?”
” అదే వెనకాల పెట్టిన చోటు నుంచి”
” ఉండనీవే….కొంచంసేపు..”
” ఛ్ఛీ….కొంచం కూడా వివేకం లేదుఎక్కడ బడితే అక్కడ చెయ్యి పెట్టడమేనా…..చెబితే విను…..తీయి”
(నేను కొద్దిగా వ్రేలుతో కెలికాను.)
” స్ స్ స్ ఆహ్…..శివ్వావ్వా…..నెప్పెడుతోంది రా….తీసేయి ….ప్లీజ్..”
” ఎందుకనే….వెనకాల కెలికితే ముందు చిత్తడి అయ్యింది..?”
” ఏయ్…ఛ్ఛీ…..అధిక ప్రసంగి…నోరుముయ్యి..”
” చెప్పవే…”
ఏంటి చెప్పేది…?”
” పూకు బాగా చిమ్ముతోందా….?”
” అయ్యో….పోరా…ఎందుకురా ఇలా నన్ను సతాయిస్తున్నావు…?”
” చెప్పవే నా ముద్దుల రాణి”
” తమరు చేసే చేష్టలకు ఇంకా తడవకుండా ఉంటుందా…..లోలంగా కూడా తడిసిపోయింది.”
” అవునా…!! అలా అయితేలంగా విప్పేయ వచ్చుగా….?”
” అయ్యా స్వామీనన్ను వదులు. ముందు చెయ్యి తీయిలేదంటే నేను వెళ్ళిపోతాను “( నా శిశ్నం మీద ఉన్న తన చేతిని తీసి,నిట్టూర్స్తూ లేవబొయింది.)
వెంటనే తన భుజాలు పట్టుకుని తన ప్రయత్నం ఆపాను.
” ఏయ్…ఏయ్…సరే….నేనేమి చేయనులే..అలాగే ఉండు.”(గుదఛ్ఛేదం నుండి వ్రేలు తీశాను గానిచేయ్యి మాత్రం అక్కడే ఉంఛితన చెవి తమ్మిని మునిపంటితో కొరుకుతూ,)
” మాలతీనచ్చలేదా…?”
” ఏంటి….?”
” అదే నీ వెనకాతల,అక్కడ చెయ్యి పెట్టింది”
” ఇప్పుడు కూడాఅక్కడేగా ఉంది…?”
” ఏయ్ మొద్దు,నీ గుద్దలో వేలు పెట్టిన దాని గురించి అడుగుతున్నాను”
” ఛ్ఛీ….మ్మ్”
” చెప్పవే..?”
” పోరా….ఏమి చెప్పమంటావు…?అలాంటి చోట్ల చెయ్యి పెడతారా…జుగుప్సగా ఉంటుంది.”
” నేను నీ దేహంలో ఎక్కడైనా,ఏదైనా పెడతాను..”
” అబ్బా…పెడతావు…పెడతావు….అడ్డగాడిదవి”( బిడియంతో తల దించుకుంది)

” చెప్పవే నచ్చిందా..లేదా…?”( మళ్ళీ నా మధ్యవ్రేలు నితంభాల లోయ గుండా ముందుకు సాగుతోంది)

” పో శివా….ఇలాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలకు నా దగ్గర సమాధానం ఉండదు.నాకు….తెలియదు.”
” మ్మ్….మాలు..!!”
” మ్మ్…”
” ఎందుకు చెయ్యి తీసేశావు…..పెట్టవా…చూడు తల ఎగరేస్తూ దీనంగా నిన్ను ఎలా అర్జిస్తున్నాడో…”(బాగా నిగిడి తల ఎగరేస్తున్న నా సుల్లిని చూపిస్తూ)
” పెట్టను పో….”
ఎందుకని…చెయ్యేకదా పెట్తమన్నాను……నోరు కాదుగా….?”
” ఛ్ఛీ….రౌడి..రౌడిన్నర రౌడి…ఏంటా మాటలు….?”
” పెట్టవే..నా చిలకా…నువ్వు తడుముతుంటే స్వర్గం కనబడుతోంది”
” కనబడుతుంది..కనబడుతుంది…ఇక్కడేమో ఎవరైనా వస్తారేమోనని టెన్షన్ తో నేను చస్తూ ఉంటే….నీకేం …రాజాగారికి సేవలు చేయడానికి నేనొకదాన్ని దొరికాను తేరగా….”(మళ్ళి నా అంగాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంది)”
మ్మ్హ్ హ్ హ్ హాం”
అప్పుడే టేబులు మీద ఉన్న తన సెల్ ఫోన్ మాలతి లాగే గొణిగింది.
ఒక చేత్తో ఫోన్ తీసుకునినన్ను చూసి ‘ సుధ ‘ అని చెప్పి మాట్లాడ్దం మొదలుపెట్టింది.
” చెప్పు సుధా….”
“……”
” మ్మ్…ఇంట్లోనే ఉన్నాను..”
“……..”
” ఓహ్…అవునా….!! వెరీగుడ్.”( నా బరువెక్కిన వట్టలను మెల్లిగా నొక్కుతూ)
“…….”
ఎప్పుడు….”
“……..”
ఓ.. ఏడో తారీఖా…సరే సరే…..”
“…….”
” ఓకే…ఓకే..”
“………”
” ఇంకా వాళ్ళు రాలేదు. ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు. శివా వచ్చాడుతనతోనే మాట్లాడుతున్నాను”
“…..”
” మ్మ్…నౌ ఓకే….ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే కొంచం రిలాక్స్ గా ఉంది”
“……”
” ఏయ్…అలాంటిదేమి లేదు….ముయ్యి..”(సిగ్గుపడుతూ,గుత్తొంకాయను పట్టుకున్నట్టునా బలసిన శుక్రాలను పిడికిలి భిగించి పట్టుకుని లాగుతోంది)
“….”
” డిస్ట్రబ్ లాంటిదేమీ లేదు..మాట్లాడాలా..ఎందుకో…?”
“…………”
” ఇదిగో శివా….సుధా నీతో మాట్లాడాలట…”
ఫోన్ తీసుకుని,
” హలో మిస్……”
” హలో శివా….బాగున్నారా…?”
” ఐ యాం ఫైన్ సుధా…..మీరూ…?”
” మీ టూ ఫైన్ శివా…..సాయంత్రమే మాట్లాడుకున్నాముకాని ఎంతో కాలమయినట్టు మళ్ళీ పరామర్శలు..ఫన్నీ…”(కలుక్కుమని నవ్వింది)

” చెప్పవే నచ్చిందా..లేదా…?”( మళ్ళీ నా మధ్యవ్రేలు నితంభాల లోయ గుండా ముందుకు సాగుతోంది)

” పో శివా….ఇలాంటి పిచ్చి ప్రశ్నలకు నా దగ్గర సమాధానం ఉండదు.నాకు….తెలియదు.”
” మ్మ్….మాలు..!!”
” మ్మ్…”
” ఎందుకు చెయ్యి తీసేశావు…..పెట్టవా…చూడు తల ఎగరేస్తూ దీనంగా నిన్ను ఎలా అర్జిస్తున్నాడో…”(బాగా నిగిడి తల ఎగరేస్తున్న నా సుల్లిని చూపిస్తూ)
” పెట్టను పో….”
ఎందుకని…చెయ్యేకదా పెట్తమన్నాను……నోరు కాదుగా….?”
” ఛ్ఛీ….రౌడి..రౌడిన్నర రౌడి…ఏంటా మాటలు….?”
” పెట్టవే..నా చిలకా…నువ్వు తడుముతుంటే స్వర్గం కనబడుతోంది”
” కనబడుతుంది..కనబడుతుంది…ఇక్కడేమో ఎవరైనా వస్తారేమోనని టెన్షన్ తో నేను చస్తూ ఉంటే….నీకేం …రాజాగారికి సేవలు చేయడానికి నేనొకదాన్ని దొరికాను తేరగా….”(మళ్ళి నా అంగాన్ని చేతిలోకి తీసుకుంది)”
మ్మ్హ్ హ్ హ్ హాం”
అప్పుడే టేబులు మీద ఉన్న తన సెల్ ఫోన్ మాలతి లాగే గొణిగింది.
ఒక చేత్తో ఫోన్ తీసుకునినన్ను చూసి ‘ సుధ ‘ అని చెప్పి మాట్లాడ్దం మొదలుపెట్టింది.
” చెప్పు సుధా….”
“……”
” మ్మ్…ఇంట్లోనే ఉన్నాను..”
“……..”
” ఓహ్…అవునా….!! వెరీగుడ్.”( నా బరువెక్కిన వట్టలను మెల్లిగా నొక్కుతూ)
“…….”
ఎప్పుడు….”
“……..”
ఓ.. ఏడో తారీఖా…సరే సరే…..”
“…….”
” ఓకే…ఓకే..”
“………”
” ఇంకా వాళ్ళు రాలేదు. ఫోన్ కూడా చెయ్యలేదు. శివా వచ్చాడుతనతోనే మాట్లాడుతున్నాను”
“…..”
” మ్మ్…నౌ ఓకే….ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే కొంచం రిలాక్స్ గా ఉంది”
“……”
” ఏయ్…అలాంటిదేమి లేదు….ముయ్యి..”(సిగ్గుపడుతూ,గుత్తొంకాయను పట్టుకున్నట్టునా బలసిన శుక్రాలను పిడికిలి భిగించి పట్టుకుని లాగుతోంది)
“….”
” డిస్ట్రబ్ లాంటిదేమీ లేదు..మాట్లాడాలా..ఎందుకో…?”
“…………”
” ఇదిగో శివా….సుధా నీతో మాట్లాడాలట…”
ఫోన్ తీసుకుని,
” హలో మిస్……”
” హలో శివా….బాగున్నారా…?”
” ఐ యాం ఫైన్ సుధా…..మీరూ…?”
” మీ టూ ఫైన్ శివా…..సాయంత్రమే మాట్లాడుకున్నాముకాని ఎంతో కాలమయినట్టు మళ్ళీ పరామర్శలు..ఫన్నీ…”(కలుక్కుమని నవ్వింది)

” నిజమే…చెప్పండి సుధా….?” ( పాప ఏడుపు శబ్ధం వినబడింది ఫోనులో)

” ఒక్క నిమిషం శివా….”
” మ్మ్….”
మాలతి నా వైపు తీక్షణంగా చూస్తూ,, మెల్లిగా
” చొంగ కార్చావా….చంపెస్తాను”
నేనూ మెల్లిగా)” సరే…సరే…….దీని పని చూడు..” ( కామంతో ఎగిరెగిరి పడితున్న నా సుల్లను చూపించాను)
తన చేతిని నా వట్టల మీద నుంచి తీసి దడ్డు మీద పెట్టి నొక్కాను.సుధా గొంతు వినడంవల్లనేమోనా దాని బుసలు ఎక్కువయ్యాయి.
తను చూపుడు వేలు తో నా మడ్డ కుదిటి నుండిమొనదాకా రాస్తోంది.కొన్ని క్షణాల తర్వాత,సుధా గొంతు
” సారీ శివా..పాప ఏడ్చింది..అదే…”
” ఇట్స్ ఓకే సుధామీరు పాపను చూసుకోండి..”
” నో ప్రాబ్లం….నౌ ఓకే..”
” మ్మ్…”
” చెప్పు శివా…మాలతి తో రాజీ అయినట్టేనా…?”
” మ్మ్….”
” నైస్….పాపంమీతో మాటలు లేక చాలా డల్ అయ్యింది..”
” ఉండండి…తనకు ఇస్తున్నాను ఫోను…”( ఎక్కువ సేపు మాట్లాడితే మాలతికి సందేహం రావచ్చు)
మాలతి వద్దు అన్నట్టు తల ఊపితన చేతి పని తను చేసుకు పోతోంది.
మ్మ్..ఓకే శివా….”
” మ్మ్…సారీ సుధా,తను కిచెన్ లోకి వెళ్ళినట్టుంది”
” ఓ పర్వాలేదు శివా..అక్కకు పని ఉన్నట్లుంది”
సుధా గొంతుకుమాలతి చేతి రాపిడికి బిరుసెక్కిన నా అంగం నుంచి పల్చటి రెండు చుక్కలు పితుక్కుంటూ బయటికి వచ్చాయి.
” అవును సుధామీ అక్క చేతి నిండా పనితో సతమతమవుతోంది.”( నేను మాలతిని చిలిపిగా చూస్తూకన్ను గీటాను.తను లజ్జహాసంతో చిరుకోపం నటిస్తూ నా వంక చూసింది)
” ఓకే శివా…నేను తనతో తర్వాత మాట్లాడుతాను..”
” ఓకే సుధా…బై..”
” బై”
ఫోన్ కట్ చేసి. టేబుల్ మీద పెట్టి మాలతి వంక చూశాను.తను వాడిగా నన్ను చూస్తోంది.
” ఏయ్..ఏంటా చూపులు…నా అంతట నేనా మాట్లాడాను…నువ్వే కదా మాట్లాడమని ఇచ్చింది…”
” మ్మ్…ఇస్తే మాత్రం…తనతో ఏంటి డబుల్ మీనింగ్ మాటలు….?”
” నేనేమి చెప్పానే….?”
” అబ్బా ఏమీ తెలియదు….. చేతి పనికాలు పని అని చెప్పింది ఎవరట….?”
” అహ్హాహ్హాహ్హా…అదంతా తనకు అర్థం కాదులేవే..పిచ్చి మొద్దు”
” అని నువ్వనుకుంటున్నావు….తనేమి చిన్న పిల్ల కాదు.అర్థమయినా అయి ఉంటుంది..”
” అదెలా అర్థమవుతుంది…”
” తనకు అంతా తెలుసు…”

9icవ్వాట్…?ఏం తెలుసు…?”(అధిరిపడ్డాను)

” అంతా…”( నా అంగం మీద నుంచి చెయ్యి తీసింది)
” ఏంటిఅంటున్నావు….?”
” మ్మ్..మన సంగతంతా తనకు తెలుసు….”
” ఎలా….?ఎలా తెలుసు…?”
” నేనే చెప్పాను…”
నాకు పిచ్చి కోపం వచ్చింది)” ఏయ్ పిచ్చి పూ…..బుద్ధుందా నీకుఇదంతా ఎవరైనా చెప్పుకుంటారా…?ఎవరికీ డౌట్ రాకుండా నేను జాగ్రత్త పడుతుంటే….నువ్వేమో…ఇలా …..!!”
” నేనేమీ కావాలని తనతో చెప్పలేదు శివా….మన మిద్దరం చాలా క్లోజ్ అని తనకు తెలుసు. బట్ నీ వల్లనే నేను పూర్తిగా చెప్పాల్సి వచ్చింది.”
” నా వల్లనా…..నేనేమి చేశాను….?(మళ్ళీ అధిరిపడ్డాను)
” ఒక సారి స్టాఫ్ రూం లో కూర్చుని నీతో ఎస్ ఎం ఎస్ చాట్ చేస్తున్నాను.తను నా ప్రక్కన కూర్చుని పేపర్స్ దిద్దుకుంటోంది.ఈ లోగా కరెస్పాండెంట్ పిలుస్తున్నారంటేసెల్ ఫోన్ టెబుల్ మీద పెట్టి వెళ్ళాను.అప్పుడు నువ్వు పంపిన మెసేజ్ తను చూసింది.నేను రాగానే తను అడిగింది.ఇక దాచడానికి నా దగ్గర ఏమీ లేక చెప్పేశాను.”
” పోవే మొద్దు…మెసేజ్ చూస్తే ఏటంటా….ఒక ఫ్రెండ్ పంపాడు అని చెప్పాల్సింది పోయి….”
” కోప్పడకు శివాఅది ఒక ఫ్రెండు పంపే మెసేజ్ లా లేదు…..”
” ఏముంటుంది….లవ్ యూ అనో లేక కిస్ యూ అనో ఉంటుంది….ఇది కూడా సర్ధి చెప్పలేవా….?”
” అయ్యో….అవి కూడా కాదు..”
” మరి…..?”
” చాలా అసహ్యమైన మెసేజ్….”
” ఏంటా మెసేజ్……?”
ఒక్క నిమిషం ఆగు అంటూ,తను తన ఫోన్ తెచ్చి ఏదో టైప్ చేసి నాకు చూపించింది.
నేను చదివాను…అందులో ఉన్న మెసేజ్,
‘ ఏయ్ మాలతి బుజ్జినీ అందమైన పూకును దెంగాలని ఉంది…రమ్మంటావా…..?’
నా నోట మాట రాలేదు.భూమి అదిరినట్టు అనిపించింది.ఫోన్ సోఫా మీద పెట్టాను.( నిగిడిన నా అంగం సొమ్మసిల్లింది)
తను నా దగ్గరకు వచ్చి మెత్తగా హత్తుకునిభుజం మీద ముద్దుపెడుతూ,
” ఇలాంటి మెసేజ్ ఒకరు చదివిన తర్వాతఎలా మభ్య పెట్టను…?”
మ్మ్…మొత్తమంతా చెప్పేశావా….?”
” మ్మ్…ఆఖరికి మీ స్నేహితుడి ఇంట్లో జరిగింది కూడా…”
మ్మ్….”
” ఏయ్ శివా..కూల్…సుధ చాలా మంచిపిల్ల.మొదటి రెండు రోజులు నాతో మాట్లాడలేదు.తరువాత నా పరిస్థితి అర్థం చేసుకుంది…నువ్వేమి భయపడకు..”
” నేను భయపడ్డం కాదు.నీ జీవితంలో ఎటువంటి తుఫాను రాకూడదని నా ఆందోళన…”
” నో శివా,తను ఎవరితోనూ చెప్పదు.డొంట్ వర్రీ.మన ఇద్దరము ఒక మంచి లవర్స్ అని తన అభిప్రాయము”

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

Telegram

https://t.me/joinchat/MR1ZWxHunDaVSO5pipsXtg

Malathi Teacher – 18,మాలతి టీచర్, telugu sex stories jabardast,jabardast sex stories telugu,kamasastry kathalu,telugu booth kathalu,kodalu pilla 19 telugu sex stories in jabardasth,dengudukadalu,telugu boothu kathalu,xossipy,Malathi Teacher

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button