Naa Autograph Sweet Memories

Naa Autograph Sweet Memories – 71 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 71 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories – 71 | నా ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

Naa Autograph Sweet Memories - 1 || ఆటోగ్రాఫ్ స్వీట్ మొమరీస్

నాకు కోపం రాదులే…..చెప్పు,” అన్నది నా దగ్గరకు వస్తూ.

నేను బాలు వైపు చూసి మళ్ళీ మెదలకుండా ఉన్నాను…..బాలు మెదలకుండా మమ్మల్ని మా మాటల్ని పట్టించుకోకుండా దోసెలు తింటున్నాడు.
నా అవస్థ చూసి శ్యామల మేడం తనలో తాను నవ్వుకుంటూ, “సరేలే……ఇప్పుడు భయంగా ఉంటే ఇంకో రోజు ధైర్యంగా మనిద్దరం ఉన్నప్పుడు చెబుదువు గానిలే,” అంటూ చిన్నగా నా భుజం తట్టింది.
దోసెలు తినడం పూర్తి అయిన తరువాత ఇద్దరం వెళ్ళి వాష్ బేసిన్ దగ్గర చేతులు కడుక్కుని హాల్లోకి వచ్చి కూర్చున్నానుబాలు తన రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నాడు.
నేను హాల్లో కూర్చుని టీవీలో సినిమా చూస్తున్నాను……అంతలో శ్యామల మేడం వచ్చి, “కూర్చో…..పాలు తాగుదువుగాని,” అన్నది.
పాలు తాగి వెళ్దువుగాని అన్న మాట విని నాకు ఒక్కసారిగా నా మనసులో ఏవో భావాలు మొదలయ్యాయి…..నేను సరె అన్నట్టు తల ఊపి నైటీలో కనిపిస్తున్న ఆమె ఒంపు సొంపుల వైపు చూస్తున్నాను.
శ్యామల నైటీ లోపల ఏమీ వేసుకోలేదని నాకు అర్ధం అయింది.
తరువాత ఆమె నా పక్కనే కూర్చుని నన్ను ఏదో అడుగుతున్నది….కాని నేను శ్యామల మేడంని పైనుండి కింద దాకా చూస్తుండటంతో నాకు ఏమీ వినిపించడం లేదు…..దాంతో ఆమె ప్రతి ఒక్కటీ రెండు సార్లు అడగవలసి వస్తున్నది.
నన్ను గట్టిగా పిలుస్తు, “హలో రాము….కలలు కంటున్నావాలేక నిద్ర పోతున్నావా?” అని నా భుజం పట్టుకుని కుదిపింది.
దాంతో నేను  లోకంలోకి వచ్చి, “ఏం అడుగుతున్నారు?” అని అన్నాను.
శ్యామల మేడం నాకు గ్లాసులో పాలు తీసుకువచ్చి ఇచ్చింది…..నేను గ్లాసు తీసుకుని పాలు తాగుతుండగాఆమె ప్లేట్ లో దోసెలు వేసుకుని వచ్చి నా ఎదురుగా కూర్చుని తింటున్నది.
నేను పాలు తాగుతూ శ్యామల మేడంని కన్నార్పకుండా చూస్తున్నాను.
నాకు ఇంకొకసారి ఆమె నైటీలో దాగున్న ఆమె బంతుల్ని చూడాలని నా మనసు ఉరకలు వేస్తున్నది.
కాని నాకు ఆమె బంతుల్ని చూసె అవకాశం రాకపోయేసరికి దిగాలుగా పాలు తాగేసి, “ఇక నేను బయలుదేరుతా మేడం,” అని అన్నాను.
బాలు వెళ్ళి తన రూంలో పడుకునేసరికి శ్యామల మేడం సోఫాలో నుండి లేచి, “రాము….ఇవ్వాళ ఇక్కడే పడుకోవచ్చు కదా….ఇప్పటికే రాత్రి 10.30 అయిందిఅదీకాక నీ బండి కూడా లేదు కదా,” అన్నది.
నాకు ఇది మామూలే మేడం…..ఆటోలో ఇంటికి వెళ్ళి పోతాను,” అన్నాను.
అసలే నాకు శ్యామల మేడం బంతుల్ని చూసేసరికి నా మడ్డ లేచి గట్టిగా నిలబడింది…..అర్జెంటుగా ఇంటికి వెళ్ళి ప్రగతి అత్తను దెంగక పోతే నా మనసు శాంతించేలా లేదు….కాని ఇక్కడ మేడం నన్ను వదలడంలేదు….నాకు ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు
ఒక పక్క నాకు శ్యామల మేడం వాళ్ళింట్లో పడుకోవాలని ఉన్నా…..వెంటనే ఒప్పుకుంటే ఏమనుకుంటదో అనుకుని, “లేదులే మేడం చిన్నగా ఆటో పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాను,” అన్నాను.

ఇక శ్యామల మేడం నాతో, “ఏంటి చెబితే అర్ధం కాదా….ఇవ్వాళ్టికి ఇక్కడే పడుకుని రేపు పొద్దున్నే వెళ్ళు,” అన్నది గట్టిగా.
ఆమె అంత గట్టిగా చెప్పేసరికి నేను ఇక చేసేది ఏమీ లేక నేను సరే అని తలూపాను…..దాంతో శ్యామల మేడం ఆనందంగా, “నువ్వు కూర్చుని టివి చూస్తుండునేను వెంటనే కిచెన్ సర్దేసి వస్తాను,” అని లోపలికి వెళ్ళింది.
కాని నాకు టీవి చూసే మూడ్ లేకపోయేసరికిటివి ఆపేసి నేను కూడా కిచెన్ లోకి వెళ్ళి, “ మేడం ఏదైనా హెల్ప్ చేయనా?” అని అడిగాను.
అలా మాటల మధ్యలో శ్యామల మేడం నా గురించిమా ఇంట్లో వాళ్ళ గురించి వివరాలు అడిగిందినేను ఆమె వెనకాలే నిల్చుని నైటీలో ఎత్తుగా కనిపిస్తున్న ఆమె ఫిరుదులను చూస్తూ ఆమె అడిగిన వాటికి సమాధానం చెబుతున్నాను.
అలా ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటుండగా శ్యామల మేడం కిచెన్ చిమ్మేసి క్లీన్ చేసింది…..తరువాత నా వైపు తిరిగి, “పద రాము…..ఇప్పటికే చాలా లేటయిందిపడుకుందాం,” అన్నది నా వైపు చూస్తూ.
నేను హాల్లో సోఫాలో పడుకుంటాను వదినా,” అన్నాను.
ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ ని సోఫాలో పడుకోబెట్టడం పధ్దతి కాదు….అందుకని నువ్వు నా రూంలో మంచం మీద పడుకో…..నేను బాలు రూంలో పడుకుంటాను,” అని ఆమె తన రూంలోకి వెళ్ళి తన మొగుడి లుంగీ తెచ్చి ఇచ్చి నాకు ఇస్తూ, “ఇది కట్టుకో,” అన్నది.
ఫరవాలేదు మేడం….నేను ఇలానే పడుకుంటాను,” అన్నాను.
కాని శ్యామల మేడం లుంగీ కట్టుకోమని బలవంతం చేయడంతో తప్పనిసరిగా ఆమె చేతిలో ఉన్న లుంగీని తీసుకుని బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాను.
ఒకె రాము….గుడ్ నైట్…..” అని శ్యామల మేడం తన కొడుకు బాలు రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నది.
నేను కూడా ఆమెకి గుడ్ నైట్ చెప్పి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళాను….లోపల .సి ఉండేసరికి చల్లగా తగిలిందిఅప్పటికి దాదాపు 11.30 అయింది.
నాకు కొత్త ప్లేస్ అయ్యేసరికి నిద్ర పట్టడం లేదు…..దాంతో నా ఆలోచనలు శ్యామల మీదకు మళ్ళాయి….నా ప్రమేయం లేకుండానే లుంగీలోని నా మడ్డ గట్టి పడుతున్నది.
అలా కొద్దిసేపటి తరువాత బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాను….అక్కడ బకెట్ లో వాళ్ళవి విడిచిన బట్టలు కనిపించాయి.
అందులో నుండి శ్యామల విడిచిన ఆమె బ్రాపేంటిని నా చేతిలోకి తీసుకుని…..బ్రా సైజు 36 ఉన్నదినేను చిన్నగా ఆమె బ్రాప్యాంటిని చిన్నగా వాసన చూసాను…..అక్కడ నుండి వాటితో నా మడ్డని రుద్దుకున్నాను.
అలా ఆమె బ్రా నా మడ్డకు కొద్దిసేపు రుద్దుకున్నాక నాకు తెలియకుండానే నాకు అయిపోయింది…..ఆమె బ్రా మొత్తం నా రసాలతో తడిచిపోయింది.
దాంతో నేను తృప్తిగా ఆమె బ్రాప్యాంటీని మళ్ళా బకెట్ లో వేసి బాత్ రూంలో నుండి బెడ్ రూంలోకి వచ్చాను.
ఆమె షెల్ఫ్ తీసి చూసాను…..ఆమె చీరల కింద ఫోటో ఆల్బమ్ కనిపించింది
అందులో కొన్ని ఫోటొలు ఆనసూయబాలుశ్యామల వాళ్ళాయన కలిసి ఉన్నాయి….అలా కొన్ని ఫోటోలు చూడగా శ్యామల మేడం పెళ్ళైన కొత్తలో హనీమూన్ కి వెళ్ళిన ఫోటోలు కనిపించాయి.
 ఫోటోల్లో శ్యామల మేడం ఇప్పటికంటే కొంచెం సన్నగా ఉన్నది…..ఉన్న ఫోటోల్లో ఒక ఫోటో నాకు బాగా నచ్చింది.
అందులో శ్యామల మేడం జీన్స్టీ షర్ట్ వేసుకున్నది…..టీ షర్ట్ లో నుండి ఆమె సళ్ళు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయిదానికి తోడు  టీ షర్ట్ లోనెక్ అయ్యే సరికి అందులో నుండి శ్యామల మేడం సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తున్నాయి.
నేను  ఫోటో తీసుకుని నా ఫాంట్ జేబులో పెట్టుకున్నాను.
 తరువాత కొద్దిసేపు బెడ్ మీద అటూ ఇటూ దొర్లి కష్టపడి నిద్ర పోయాను…..పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు మెలుకువ వచ్చింది.
చిన్నగా బెడ్ మీద నుండి లేచి బాత్ రూంకి వెళ్ళి వచ్చాను…..బయట చప్పుడు అయితే చిన్నగా కిటికీ లోనుండి చూసానుబయట శ్యామల మేడం వాకిలి చిమ్ముతున్నది.
నేను చిన్నగా కిటికి శబ్దం చేయకుండా కొంచెం తెరిచి శ్యామల మేడం నన్ను గమనించకుండా చాటుగా నిల్చుని చూస్తున్నాను.
శ్యామల మేడం రాత్రి వేసుకున్న నైటీలోనే ఉన్నది…..బ్రాప్యాంటి వెయ్యలేదు అని తెలుస్తున్నదిఆమె ఒంగి చిమ్ముతునీళ్ళు పడకుండా నైటీని పైకి లాగ కట్టిందిదాంతో ఆమె కాళ్ళు నున్నగా మోకాళ్ళ వరకు కనిపిస్తున్నాయి…..దానికి తోడు ఆమె ఒంగి చిమ్మడంతో శ్యామల మేడం సళ్ళు పచ్చగా మెరిసిపోతూ ఇంకా చక్కగా కనిపిస్తున్నాయి.
శ్యామలని అలా చూస్తుండే సరికి నాకు అంత చలికాలంలో కూడా నా ఒళ్ళు వేడెక్కుతున్నది.
అలా వాకిలి చిమ్మిన తరువాత నీళ్ళు చల్లి ముగ్గు వేయడానికి కింద కూర్చున్నది…. కూర్చోవడంలో శ్యామల మేడం మోకాలు ఆమె కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళ మీద ఒత్తుకోవడంతో నైటీ లో నుండి సళ్ళు ఉబికి సగానికి పైగా బయటకు కనిపిస్తున్నాయి.
అలా బంతులు కనిపిస్తూఒక కాలు పైకి ఎత్తడం వలన ఆమె తొడలు కూడా కొంచెం కనిపిస్తూ ఉన్నాయి…..పొద్దున్నే ఇన్ని అందాలు నా కంటికి ఎదురుగా కనిపిస్తుండటంతో నేను నా కనురెప్ప వేస్తే ఎక్కడ  అందం మిస్సయిపోతుందేమో అని నేను కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాను.
అలా కొద్దిసేపు చూసేసరికి నేను నా సెల్ ఫోన్ తీసుకుని శ్యామల మేడంని రికార్డ్ చేస్తున్నాను…..ఆమె ముగ్గు వేసి అన్నీ సర్దేసరికి దాదాపు అరగంట సేపు పట్టింది…..నేను ఆమె చేస్తున్నంతసేపు శ్యామల మేడంని రకరకాల యాంగిల్స్ లో నాకు నచ్చినట్టు వీడియో రికార్డ్ తీసాను.
ఆమె పని పూర్తి అయిన తరువాత నేను కూడా నా ఫోన్ నా జేబులో పెట్టి బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చి మేడంతో, “గుడ్ మార్నింగ్,” అన్నాను.
శ్యామల మేడం కూడా నాతో, “గుడ్ మార్నింగ్ రాము…….అలా సోఫాలో కూర్చోకాఫి తీసుకొస్తాను,” అన్నది.
ఫరవాలేదు వదినా,” అన్నాను.
శ్యామల కిచెన్ లోకి వెళ్తూ, “ఇప్పుడే తీసుకొస్తాను….అంతా రెడీ చేసానునువ్వు నిద్ర లేవలేదు అని కలపలేదు,” అన్నది.
నేను సోఫాలో కూర్చుని న్యూస్ పేపర్ తీసుకుని చదువుతూబాలు కనిపించకపోయే సరికి, “బాలు కనిపించడం లేదు…..ఎక్కడికి వెళ్ళాడు?” అని అడిగాను.

బాలు maths ట్యూషన్ కి వెళ్ళాడు…..8 గంటలకు వస్తాడు,” అంటూ శ్యామల కిచెన్ లోనుండి వచ్చి నాకు కాఫి ఇచ్చింది.
అలా ఆమె కాఫి ఇవ్వడానికి ఒంగినప్పుడు నాకు మళ్ళి ఆమె సళ్ళు నైటీలో నుండి కనిపించాయి.
రాము….కాఫి తాగుతుండుటిఫిన్ రెడీ చేస్తాను,” అని మళ్ళీ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
నేను సరె అని కాఫి తాగుతూ పేపర్ చదువుతున్నాను…..అలా కాఫి తాగడం పూర్తి అయిన తరువాత, “సరె మేడం ఇక నేను బయలుదేరుతాను,” అన్నాను.
ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తావు….కొద్దిసేపు ఆగితే బాలు వస్తాడు….అప్పుడు ముగ్గురం రెడి అయిన తరువాత నేను నిన్ను మీ ఇంటి దగ్గర దింపి నేనుబాలు స్కూలుకి వెళ్తాము,” అని నేను బ్రష్ చేసుకోవడానికి కొత్త టూత్ బ్రష్ ఇచ్చింది.
నేను సరె అని బ్రష్ తీసుకుని బాత్ రూంకి వెళ్ళాను…..నేను రెడీ అయ్యి స్నానం చేసి వచ్చేసరికి శ్యామల తన మొగుడితో మాట్లాడుతున్నది.
కొద్దిసేపు మాట్లాడిన తరువాత ఆమె కూడా వెళ్ళి స్నానం చేసి చీర కట్టుకుని రెడి అయ్యి వచ్చింది.
ఈలోపు బాలు కూడా ట్యూషన్ నుండి ఇంటికి వచ్చి రెడి అయ్యాడు.
అలా ముగ్గురం 8.30 కి బయటకు వచ్చి నేను స్కూటి నడపటానికి కూర్చుంటే నా వెనక బాలు తరువాత మేడం కూర్చున్నారు.
మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేసరికి రోహిత్ కూడా రెడీ అయ్యి నాకోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు.
దాంతో శ్యామల మేడం వాడ్ని కూడా ఎక్కించుకుని స్కూలుకి తీసుకెళ్ళింది.
మామయ్య కూడా ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోయాడునేను కూడా నా బుక్స్బైక్ కీస్ తీసుకుని రెడి అయ్యి ప్రగతి అత్తకు చెప్పి కాలేజికి వెళ్దామని చూసాను.
ప్రగతి అత్తయ్య ఎప్పటిలాగే వంట గదిలో…..కిచెన్ ప్లాట్ ఫాం మీద కూరగాయలు తరుగుతున్నదిఆమె ఒక్కతే ఉండటంతో పైట జారిపోయినా పట్టించుకోకుండా పని చేసుకుంటున్నది.
లోనెక్ జాకెట్ లో నుండి అత్తయ్య బంతులు బయటకు రావాలన్నట్టు తొంగి చూస్తున్నాయినేను మెల్లగా ప్రగతి అత్తయ్య పక్కన నిలబడి నడుము మీద చెయ్యి వేసాను….ప్రగతి అత్తయ్య నా వైపు చూసి, “పైట జారింది…..కాస్త హెల్ప్ చెయ్యొచ్చుగా,” అన్నది.
నేను జారిన ఆమె పైటను పట్టుకుని బలంగా లాగాను…..దాంతో ప్రగతి అత్త నామీద పడిందినేను ఆమె నడుము చుట్టు చేతులు వేసి గట్టిగా వాటేసుకున్నాను.
దాంతో ప్రగతి అత్తయ్య సళ్ళు నా ఛాతీకి అతుక్కుపోయాయి.
ప్రగతి అత్తయ్య నావైపు కొంటెగా చూస్తూ, “ఇదేనా హెల్ప్ చేయడం అంటే?” అని అడిగింది.
అదేంటి అత్తా అలా అంటావు…..నువ్వు పడిపోబోతుంటే పట్టుకున్నాను,” అంటూ ఆమె పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా పిసికాను.
నాకు ప్రగతి అత్తయ్య పిర్రల మెత్తదనం పిచ్చెక్కిస్తున్నది…..నా రెండు చేతులు వేసి ఆమె పిర్రల్ని గట్టిగా నలుపుతున్నాను.

నేను ఆమె పిర్రల్ని పిసుకుతుండగా ప్రగతి అత్తయ్యకు కూడా మూడ్ వచ్చి నన్ను మరింత గట్టిగా వాటేసుకుంటుండగా, “అమ్మగారు,” అంటూ పనిమనిషి వచ్చింది.
దాంతో ఇద్దరం వెంటనే విడిపోయాముఅత్తయ్య నావైపు చూసి నవ్వుతూ వెళ్ళింది.
నేను పనిమనిషి మీద విసుక్కుంటూ హాల్లోకి వెళ్ళి టీవి ఆన్ చేసి చూస్తున్నాను…..తరువాత అరగంటకు ప్రగతి అత్తయ్య హాల్లోకి వచ్చింది.
ఏంటి దొరగారు ఇంకా కాలేజ్ కి బయలుదేరలేదు?” అంటూ ప్రగతి అత్తయ్య నా పక్కన కూర్చున్నది.
పనిమనిషి వెళ్ళిందా?” అని అడిగాను.
పనిమనిషి వెళ్తే ఏంటీ…..వెళ్తే నీకు ఎందుకురా?” అని అన్నది ప్రగతి అత్తయ్య.
ప్రగతి అత్తయ్య అలా అంటుంటే నేను ఆమె వైపు చూసాను…..ఆమె పెదవులపై కొంటె నవ్వు కనిపిస్తున్నది.
మెల్లగా నేను అత్తయ్య భుజం మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కున్నాను.
అత్తయ్య కంగారుగా అటు ఇటు చూసి, “అబ్బ వదలరా…..పనిమనిషి ఇంకా వెళ్ళలేదు,” అన్నది.
నేను నా చేతిని అత్తయ్య భుజం మీద నుండి కిందకు జారుస్తూ జాకెట్ అంచు మీద నెమ్మదిగా వేలితో రాస్తూ అత్తయ్య మొహంలోకి చూసాను.
ప్రగతి అత్తయ్య కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నది…..దొండపండు లాంటి ఆమె పెదవుల మీద చిరునవ్వు మెరుస్తున్నది.
నేను చిన్నగా ముందుకు ఒంగి ఆమె పెదవులను ముద్దు పెట్టుకుందామని ముందుకు ఒంగుతుంటేలోపల నుండి పనిమనిషి సడన్ గా, “అమ్మగారు,” అని పిలిచింది.
దాంతో అత్తయ్య ఉలిక్కిపడి నన్ను తోసి, “ఇక కాలేజ్ కి రెడీ అవ్వండి దొరగారు,” అని పెరట్లోకి వెళ్ళింది.
నేను ఇక చేసేది ఏమి లేక బుక్స్ తీసుకుని కాలేజ్ కి వెళ్ళాను……కాని నా బుర్రకు  సబ్జెక్ట్ ఎక్కడం లేదుఅలా ఆలోచిస్తుండగా మధ్యాహ్నం ఇంట్లో ఎవరు ఉండరని ఆలోచన వచ్చింది.
వెంటనే కాలేజ్ నుండి ఇంటికి వచ్చి బెల్ కొట్టాను.
ప్రగతి అత్తయ్య తలుపు తీసి, “ఏంటి…..దొర గారు అప్పుడే ఇంటికి వచ్చారు,” అంటూ గుమ్మానికి అడ్డంగా నిల్చున్నది.
ఇంట్లో అందమైన అత్తయ్య బాగా కసెక్కిపోయి దూలతో కొట్టుకుంటుంటది….పాపం మామయ్య ఆమె దూల తీర్చడం లేదు కదా…..అందుకుని హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చాను,” అంటూ నేను అత్తయ్యను తోసుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ చుట్టుపక్కల లేడీస్ మీటింగ్ పెట్టి కూర్చున్నారు.
నేను ఒక్కసారిగా ఉసూరుమంటూ ప్రగతి అత్తయ్య వైపు చూసేసరికిఅత్తయ్య నావైపు చూసి వస్తున్న నవ్వుని ఆపుకుంటూ, “ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కాలేజ్ ఎగ్గొట్టకూడదు,” అంటూ వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చున్నది.
అలా నడవడంలో కూడా అత్తయ్య వయ్యారంగా నడవడంతో ఆమె పిర్రలు లయబద్దంగా ఊగుతున్నాయి.
నా చూపు కూడా అక్కడే అతుక్కుపోవడంతొ ప్రగతి అత్తయ్య నన్ను ఓరకంట గమనిస్తూనేను చూస్తున్నానని ఇంకా తిప్పుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నది.
అలా ఒక అరగంట సేపు వాళ్ళతో కబుర్లు చెబుతూమధ్య మధ్యలో నా వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఉండండి టీ తెస్తాను,” అని వాళ్ళతొ అని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.

నేను కూడా ఇదే అవకాశం అనుకుని గబగబ ప్రగతి అత్తయ్య వెనకాలే కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను.
ప్రగతి అత్తయ్య వెనకాలే వచ్చిన నన్ను చూసి ఉలిక్కిపడి కంగారుగా హాల్లోకి చూసింది.
మాకు కిచెన్ కిహాల్ కి మధ్యలో చిన్న పిట్టగోడ లాగ ఉంటుంది…..హాల్లో నుండి చూసెవారికి మేము నడుం వరకే కనిపిస్తాముకాని కిచెన్ లో నుండి మాకు వాళ్ళు పూర్తిగా కనిపిస్తారు.
ప్రగతి అత్తయ్య స్టవ్ దగ్గర నిల్చుని టీ రెడీ చేస్తుంటే నేను పక్కనే నిలబడి ఆమె పిర్రల మీద చెయ్యి వేసి నిమిరాను.
దాంతో అత్తయ్య కంగారుగా మళ్ళీ హాల్లోకి చూసింది…..హాల్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ గొడవలో వాళ్ళు ఉన్నారు.
నేను నెమ్మదిగా ప్రగతి అత్తయ్య పిర్రలు గట్టిగా పిసకడం మొదలుపెట్టానుఅత్తయ్యకు ఒక పక్క కంగారుగానే ఉన్నది, “రాము….పోయి హాల్లో కూర్చోవాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తారు,” అన్నది నెమ్మదిగా గుసగుసలాడుతున్నట్టు.
అత్తయ్య చెప్పే మాటలు వినిపించుకోకుండా నా చేతిని ఆమె పిర్రల మీద నుండి నడుము చుట్టూ వేసి నెమ్మదిగా పొత్తి కడుపుని నిమురుతూబొడ్డు లోపలికి చూపుడు వేలిని దూర్చి తిప్పుతున్నాను.
నేను చేస్తున్న పనికి ప్రగతి అత్తయ్యకు చెమటలు పట్టేస్తున్నాయినేను కొద్దిసేపు అలానే బొడ్డుతో ఆడుకునినా చేతిని ఇంకా కిందకు జార్చి చీర కుచ్చిళ్ళలోకి పోనిచ్చాను.
నా చేతికి ఆమె పూకు నున్నగా తగిలిందినా వేలితో అత్తయ్య పూకు మీద చిన్నగా రాసాను.
దాంతో అత్తయ్య తమకంగా మూలిగింది….నేను నా చేతిని ఇంకా లోపలికి తోద్దామని ట్రై చేస్తుండగా బయట హాల్లో నుండి, “ఏంటి ప్రగతి ఇంకా టీ అవలేదా?” అని అరిచారు.
ఇక ప్రగతి అత్తయ్య గబగబ నా చేతిని బయటకు లాగేసి నన్ను కిచెన్ లోనుండి బయటకు తోసిందితరువాత ప్రగతి అత్తయ్య టీ కప్పులను ట్రేలో పెట్టుకుని వంటగది నుండి బయటకు వచ్చింది.
నేను అత్తయ్య చేతిలో నుండి ట్రే తీసుకుని అందరికి టీ ఇచ్చి సోఫాలో కూర్చుని టీవి ఆన్ చేసిఅత్తయ్య వైపు చూసి వాళ్ళను పంపించెయ్యమన్నట్టు సైగ చేసాను.
దాంతో అత్తయ్య 10 నిముషాల్లో వాళ్ళకి ఏదో చెప్పి పంపించిమెయిన్ డోర్ గడిపెట్టి నా ఎదురుగా నిలబడి, “ఏంటి అందరు ఉండగా ఓవర్ చేస్తున్నావు,” అని కిచెన్ వైపు వెళ్ళబోయింది…..నేను వెంటనే అత్తయ్యను లాగి నా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాను.
అత్తయ్య నా ఒళ్ళో నుండి లేవబోతుంటే మళ్ళీ లేవకుండా గట్టిగా పట్టుకున్నానునా మడ్డ అప్పటికే గట్టిపడి ఆమె పిర్రలకు గట్టిగా తగులుతున్నది.
నా మడ్డ తన పిర్రల మధ్య గుచ్చుకోవడం అత్తయ్యకు బాగా తెలుస్తుంది, “రాము…..వంట చేయాలి వదలరా,” అంటూ నన్ను వదిలించుకుని కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.
నేను ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళివంటగదిలో గిన్నెలు సర్దుతున్న ప్రగతి అత్తయ్య దగ్గరకు వెళ్ళి వెనక నుండి గట్టిగా వాటేసుకున్నాను.
ఒక చేతిని అత్తయ్య సళ్ళ మీదకు పోనిచ్చి పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ ఇంకో చేత్తొ ఆమె పైటని కిందకి జార్చానులోనెక్ జాకెట్ లో ప్రగతి అత్తయ్య బంతులు సగానికి పైగా కనిపిస్తున్నాయి.

ఆమె సళ్ళని చూడగానే నాకు పిచ్చెక్కినట్టయ్యి అత్తయ్య నా వైపుకు తిప్పుకుని ఆమె సళ్ళ మధ్య లోయలో నాలుకతో రాసాను.
ప్రగతి అత్తయ్య చిన్నగా మూలుగుతూ నా మొహాన్ని తన సళ్ళ మధ్య గట్టిగా అదుముకున్నది.
నేను కసిగా నా పెదవులతో అత్తయ్య సళ్ళని జాకెట్ మీదే ముద్దులు పెడుతూ రెండు చేతులతో ఆమె సళ్ళని పిసుకుతున్నాను.
అత్తయ్య కూడా మెలికలు తిరిగిపోతూ నన్ను తన పైకి లాక్కుంటూ కిచెన్ లోనే కిందకు జారింది.
నేను అత్తయ్య బంతుల్ని జాకెట్ మీదే పైనుండే కసిగా నలుపుతూ ఇంకో చేత్తో నా లుంగీ లాగేసాను.
ఈలోపు ప్రగతి అత్తయ్య చీరను తీసేసిజాకెట్ ని విప్పేసింది.
ఇప్పుడు ప్రగతి అత్తయ్య ఒంటి పై లంగాబ్రా మాత్రమే ఉన్నాయి.
నా వంటి పై అండర్ వేర్ మాత్రమే మిగిలి ఉన్నదిఅత్తయ్య తన చేతుల్ని వెనక్కి పోనిచ్చి బ్రా ని తీసేసింది.
అంతవవరకూ బందించబడి ఉన్న కొబ్బరిబోండాల్లాంటి సళ్ళు ఒక్కసారిగా బయటకు దూకాయి.
వాటిని చూడగానె నాకు కళ్ళు చెదిరాయితమకంగా ఒక ముచ్చిక పై నాలుకతో రాసా.
దాంతో అత్తయ్య తన్మయంగా మూలిగింది నేను నెమ్మదిగా అత్తయ్య సళ్ళని చప్పరించడం మొదలుపెట్టాను.
ప్రగతి అత్త మెలికలు తిరిగిపోతుంది….ఒక చేతి అత్తయ్య సళ్ళ మీద వేసిబొటన వేలితొ ముచ్చికను మీటాను.
అత్తయ్య చిన్నగా మూలుగుతూ తన నడుమును పైకి ఎగరవేసింది.
నేను నా రెండు వేళ్ళతొ ముచ్చికలను అలానే నలుపుతూఒక ఎత్తుని కసిగా చప్పరిస్తూ ఉంటేఅత్తయ్య తట్టుకోలేక నా వీపు పై తన రెండు చేతులు వేసి గట్టిగ అదుముకుంది.
 సారి నా రెండు చేతులు ప్రగతి అత్తయ్య రెండు సళ్ళపై ఉంచి కసిగా నలుపుతూసళ్ళ మద్యలొ మొదలు పెట్టిపొత్తి కడుపు వరకూ ముద్దులు పెట్టుకుంటూ సరిగ్గా అత్తయ్య బొడ్డు దగ్గర ఆగాను.
నా ఊపిరి అత్తయ్య బొడ్డు పై వెచ్చగా తాకుతుందిలోపలనుండి తన్నుకొస్తున్న ఆరాటం తో ఆమె పొత్తి కడుపు చిన్నగా కంపిస్తుంది.
తేనె గిన్నెలా ఉన్న అత్తయ్య బొడ్డు లో ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టానుఅత్త తన పెదవిని మునిపంటి తో నొక్కిపట్టుకొని చిన్నగా మూలుగుతుంది.
నేను అత్తయ్య బొడ్డుని నాలుకతో ఆమె బొడ్డు లోతుల్ని కొలుస్తూనా రెండు చేతులతొ అత్తయ్య నడుముని ఒడిసి పట్టుకొని మరింత లోతుగ చప్పరిస్తున్నాను.
ష్..అబ్బా….హా..రాము చంపకురా…..ప్లీజ్,” అంటూ అత్తయ్య కలవరిస్తున్నట్లుగా అంటుంది.
నేను ఇంకొంచెం కిందకి జరిగి నాకు అడ్డువచ్చిన పెట్టికోట్ ముడిని పంటితో విప్పేసా.
దాన్ని తీసేయడానికి వీలుగా ప్రగతి అత్తయ్య తన పిరుదులను పైకి ఎత్తింది.
నేను దాన్ని కిందకి లాగేసాను…..అత్త పేంటీ వేసుకోలేదుచేస్తున్న పని ఆపి ప్రగతి అత్తయ్య వైపు చూసా.

అత్తయ్య కళ్ళు మూసుకొని ఉంది…..ఒకసారి ఆమె అందమైన శరీరాన్ని చూసాను.
నాకు ప్రగతి అత్తయ్యను ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు బట్టలు లేకుండా చూసినామళ్ళీ మళ్ళి ఆమెను కన్నార్పకుండా అలానే చూడాలని అనిపిస్తున్నది.
అత్తయ్య  వయసులొ కూడా పోతపోసినట్టు ఉంది….వంటగది లోని వెలుతురులో ప్రగతి అత్తయ్య మెరిసిపోతుంది.
నా వంటిపై మిగిలి ఉన్న అండర్ వేర్ ని తీసేసి అత్తయ్య పక్కన కూర్చుని వేలితో ఆమె నుదుటి నుండి నెమ్మదిగా రాస్తూరెండు సళ్ళ మధ్య ఆపానుకాని ప్రగతి అత్తయ్య  ఆలస్యాన్ని కూడా తట్టుకోలేనట్టు నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని నన్ను మీదకి లాక్కుంది.
నేను అత్తయ్య మీద పడగానే ఆమె నన్ను ముద్దు పెట్టుకోమన్నట్టు తన మొహాన్ని కొద్దిగా పైకి ఎత్తింది.
తడితో మెరుస్తున్న ప్రగతి అత్త పెదవులని నా పెదవులతో అందుకున్నా…..తీయగా తగిలాయి……తన్మయంగా వాటిని చప్పరిస్తూ ఉండగా,అత్త తన నాలుకతో నా నాలుకని టచ్ చేసింది.
ఒక్కసారిగా నా నరాలు జివ్వుమన్నాయిదాంతో ఆమె నాలుకను నా నోటిలోనికి జుర్రుకున్నా.
దాని తీయదనంతో నాకు ఇంకా మత్తు ఎక్కుతుంది..ఎగిసిపడుతున్న నా మడ్డ ఆమె తొడలకు తాకి అల్లరి చేస్తుంది.
ప్రగతి అత్త తన చేతిని చాపి నా మడ్డని అందుకుని మెత్తగా నొక్కుతూ,.”రాము…..ఆహ్…..ఇదేంటీరా ఇలా కాలిపోతుందేమిటి?” అంటూ నా చెవిలో గుసగుసలాడింది.
నేను నా చేతిని అత్తయ్య దిమ్మ పై పెట్టి నొక్కుతూ, “ఇదికూడా కాలిపోతుంది..ఎందుకూ?”అన్నాను ఆమె బుగ్గను చీకుతూ.
ఏమో…..నాకేం తెలుసు!?”అంటూ కువకువలాడింది.
ఏమీ తెలియకుండానే నాతో పడుకున్నావాఅమాయకుడిని చేసి నన్ను పాడుచేస్తున్నావు?” అంటూ అత్తయ్య పూకు లోనికి ఒక వేలిని దూరుస్తూ అన్నా.
నిన్ను నేను పాడుచేయడం ఏంటిరా….బుధ్ధిగా కాపురం చేసుకుంటున్నదానిని రెచ్చగొట్టి లొంగదీసుకునినీ మడ్డకు బానిసను చేసుకున్నావుఅయినా నువ్వు అమాయకుడివి ఏంటిరా….నువ్వు అమాయకుడివి అనుకున్న వాళ్ళు అమాయకులు,” అంటూ నా మడ్డని కసిగా నలిపింది.
నేను నా వేలిని ఇంకాస్త లోపలికి పోనిచ్చివెనక్కి ముందుకు ఆడిస్తుంటేప్రగతి అత్తయ్య నా మడ్డని పైకి కిందకి ఆడించడం మొదలుపెట్టింది.
మా నాలుకలు ఒకదానితో ఒకటి ఆత్రంగా పెనవేసుకుంటున్నాయి.
ఇద్దరికీ ఊపిరి అందక ఆయాసపడుతున్నాము…..నా వేలు తన పూకులో దూరడానికి మరింత వీలు కల్పిస్తూ అత్తయ్య తన తొడలను బాగా వెడల్పు చేసింది.
నేను ఇక  ఆగలేక నా వేలిని అత్తయ్య బొక్కలోనుండి బయటకు తీసి  చేత్తో ఆమె పిర్రను సవరదీస్తూమరొచేత్తో నా మడ్డని పట్టుకుని అత్తయ్య పూకు మీద ఉంచి, “అత్తా..!”అన్నాను.
మ్మ్..మ్మ్ ఏంటీ,” అంది అత్తయ్య మత్తుగా.

పెట్టేయనా అత్తా..” అన్నాను.
మ్మ్….ఇంత దూరం తీసుకొచ్చి కొత్తగా అడుగుతావేందిరా నా రంకు మొగుడా…..నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నన్ను అనుభవించు,” అంది వేడిగా నిట్టూరుస్తూ.
ఆమె చీలిక దగ్గర నా మడ్డని ఉంచి లోపలకి తొయ్యకుండా బయటినుండే రాస్తూ అత్తని టీజ్ చేస్తున్నా…..దాంతో ప్రగతి అత్త నా భుజం పై గట్టిగా గిల్లింది.
ష్..అబ్బా..” అని, “ఎందుగు గిల్లుతున్నావు.?” అంటూ ఆమె చెవి తమ్మెని కొరికాను.
అత్తయ్య చిన్నగా మూలుగుతూనా గడ్డాన్ని కొరికి, “తొందరగా పెట్టరా బాబు…..తట్టుకోలేకపోతున్నాను,” అని గుసగుసలాడింది.
నేను అత్తయ్య  పెదాలను కసిగా కొరికాను.
అబ్బా…..అలా కొరుకుతావేంటిరా గాడిదా….నొప్పి పుడుతుంది,” అంది అత్తయ్య.
నీ పెదాలు చూస్తే కొరకని వాడు మగాడే కాదు…..అంత sఎక్కిస్తున్నాయి,” అన్నాను.
మ్మ్…. నచ్చిన మగాడి చేత కొరికించుకోవాలని ప్రతి ఆడదానికి ఉంటుంది….కాని నువ్వు నా మొగుడివి కాదు కదానువ్వు కొరికితే సిగ్గు పడుతూ బయట తిరగడానికి…..అలా కొరికితే……రేపు అందరికీ తెలిసిపోతుంది..”అంది అత్తయ్య నా మెడలో తల దాచుకుంటూ.
పోనీ…..ఎవరికీ కనబడని చోట కొరకనా!!” అంటూ ఆమె భుజంపై కొరికాను.
దాంతో ప్రగతి అత్తయ్య చిన్నగా మూలిగింది.
 మూలుగుడికి అర్ధం ఏంటే,”అన్నాను.
అత్తయ్యను అన్న భయం కూడా లేకుండా నన్ను ఎలా పడితే అలా పిలుస్తున్నావు…..సరే నీ ఇష్టం వచ్చిన చోట కొరకరా,” అంటూ అత్తయ్య వేడిగా నిట్టూరుస్తున్నది.
నువ్వు నా లంజవే…..నిన్ను నాకు నచ్చినట్టు పిలుస్తాను…..కాకపోతే నిన్ను అత్తయ్య అని దెంగుతుంటే బాగా కసిగా ఉంటుంది,” అంటూ అత్తయ్య ముచ్చిక పై కొరికాను.
అంతేరా నేను నీకునీ మడ్డకు బాగా అలుసైపోయానురా…..నువ్వు నన్ను అనుభవించినట్టు పెళ్ళైన కొత్తలో మీ మామయ్య కూడా నన్ను అనుభవించలేదురా….అబ్బా….చంపేస్తున్నావు కదరా,”అంటూ అత్తయ్య తన వీపుని పైకి ఎత్తుతూ.
నేను ప్రగతి అత్తయ్య ఒంటి మీద ఒక్కొక్క పార్ట్ దగ్గర ఒక్కో పంటి గాటు పెడుతూఆమె పూకు దగ్గరికి చేరుకున్నా.
అప్పుడే చేసిన పేస్ట్రీ కేక్ లా మెత్తగా ఉంది అత్తయ్య పూకు.
నేను చిన్నగా ఆమె పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను….అత్తయ్య నా తల వెంట్రుకల్లో వేళ్ళు పోనిచ్చి నా తలను తన పూకు కేసి గట్టిగా అదుముకుంది.
స్స్……షబ్బా..” అని అత్తయ్య మూలుగుతున్నదినేను ఆమె పూకు పెదవుల్ని మునిపంటితో లాగుతూ……లోపల నాలుకతో కెలుకుతూ ఉంటే అత్తయ్య తన పిర్రలను ఎగరేస్తూ ఎదురొత్తులిస్తుంది.

నాలికను మరింత లోపలికి చొప్పిస్తూ అత్తయ్య పూకు రసాలను జుర్రుకుంటున్నా.
అత్తయ్య తన తొడలతో నా తలని గట్టిగా నొక్కేస్తూచేతులతో నా తలను బలంగా ఇంకా లోపలకి అదుముకుంటుంది.
నాకు ఊపిరి అందడం లేదు..అయినా సరే ఆనందాన్ని ఒదులుకోదలుచుకోలేదు…..ఆమె మదనరసంతో నాకు మత్తు ఎక్కుతుందితెలియని లోకం లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది.
ఇంతలో సడెన్ గా అత్తయ్య నన్ను పక్కకి తోసేసింది. “ఏమయింది…..ఎందుకు తోసావు?” అని అడిగాను ఆశ్చర్యంగా.
ప్రగతి అత్తయ్య నన్ను వెల్లకిలా తోసేసి నా మీద పడుకొని, “ఎప్పుడూ నువ్వేనా…..ఇప్పుడు నేను చేస్తాను….నువ్వు ఎంజాయ్ చెయ్,” అంటూ నా పెదవిని కసుక్కున కొరికింది.
నేను చిన్నగా మూలిగాను. “ఏమ్మా…..నొప్పిగా ఉందా..?” అంటూ ప్రగతి అత్తయ్య తన నాలుకతో నా పెదాలపై రాసింది.
మ్మ్..” అన్నాను పరవశంగాఅత్తయ్య నా మొహం అంతా ముద్దులు పెట్టేస్తూకిందకి జరిగిందినా చన్మొనలను పెదాలతో చప్పరిస్తూ ముని పంటితో చిన్నగా లాగింది.
ష్..ష్..ష్,” అంటూ నా నడుమును పైకి ఎత్తానుశరీరంలో నరాలు తెగిపొతున్నట్టుగా ఉంది…..ఇంకా కిందకి దిగి నా మడ్డని నాలుకతో టికిల్ చేసిందిఅత్తయ్య చెవులను నా వేళ్ళతో పట్టుకొని మృదువుగా నలుపుతున్నాను.
ప్రగతి అత్తయ్య నా వృషణాలను నాలుకతో తడిచేసి పెదాలతో అందుకుంది……ఒక గుప్పెటతో నా మడ్డని పట్టుకొని పైకి కిందకి ఆడిస్తున్నది.
అత్తా…..తట్టుకోలేకపోతున్నాను,” అని మూలిగాను.
అత్తయ్య  సారి నా మడ్డని తన నోటిలోకి తీసుకుని తన నాలుకతో నా మడ్డ బుడిప పై రాస్తూ పెదాలతో చప్పరిస్తున్నది.
నా మడ్డని అత్తయ్య అలా చీకుతుంటే నాకు లోపల ఎక్కడో ఉన్న ప్రాణాల్ని నా అంగం ద్వారా లాగేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది.
అమ్మ్…..అత్తా…..నువ్వు చీకుతుంటే ఎంత బావుందో తెలుసా…..అలాగే చప్పరించవేఎక్కడ నేర్చుకున్నావే,” అంటూ ఆమె బుగ్గలను మృదువుగా నిమురుతున్నాను.
అత్తయ్య నా మడ్డని తన గొంతు వరకు దించుకుని పెదాలతో గట్టిగా బిగిస్తూ కసిగా చీకుతున్నది.
లోపల ఉన్న ద్రవాలన్నీ నా మడ్డ దగ్గరకి చేరుకుంటున్నట్టుగా ఉంది…..ఇక తట్టుకోలేకపొతున్నాను, “అత్తా నాకు అయిపోయేలా ఉన్నదే,” అనేసరికిఅత్తయ్య నన్ను వదిలి నా వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వినా పక్కన పడుకుంది.
నేను అత్తయ్యను నా కౌగిలి లోనికి తీసుకొని నుదిటి పై ముద్దు పెట్టాను….అత్తయ్య కూడా నన్ను మరింత గట్టిగా కౌగిలించుకుంది.
నేనూ ప్రగతి అత్తయ్య వీపు చుట్టూ ఉన్న నా చేతుల్తో బలంగా హత్తుకున్నానుఅత్తయ్య బంతులు నా చేతులకి ఛాతీ కి మద్య నలిగిపోతున్నాయి.
అత్తయ్య కాళ్ళని నా కాళ్ళతో పెనవేసాను…..అత్త భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ, “మీదకి వచ్చి మీ అత్తయ్యను సుఖపెట్టరా,” అంది.

please like our new face book page

https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button