Owner Akkatho Sex Contract

Owner Akkatho Sex Contract – 1 | ఓనర్ అక్కతో సెక్స్ కాంట్రాక్ట్  | telugu dengudu kathalu

Owner Akkatho Sex Contract - 1 | ఓనర్ అక్కతో సెక్స్ కాంట్రాక్ట్  | telugu dengudu kathalu

Owner Akkatho Sex Contract – 1 | ఓనర్ అక్కతో సెక్స్ కాంట్రాక్ట్  | telugu dengudu kathalu

 రచన – Krishna kittu

హలో అండి అందరికి నా దన్నం నా పెరూ “కృష్ణ” హైదరాబాద్ ఇడి నా మోడటి కథ మరియు ఐవీ నా లైఫ్ లో జారిగినవి నకు ఇకడ కథాలి చాడివి రాయలనిపించి రస్తున్న సో చాడివి ఎలా ఉండో చెప్పాండి అలగే ఎవరికైనా నా సేవలు లేదా నాటో కలవల్ని ఉంటే నా మెయిల్ ID లేదా హ్యాంగ్అవుట్ లు lo msg చెయ్యండి కాబట్టి నేను చల రహస్య గ ఉంచుత అన్నీ. మెయిల్ ID: welowhornywomen@gmail.com. ఇంకా కథలోకి వెల్డం.

నా పెరూ కృష్ణ నేను ఓకా ప్రైవేట్ కంపెనీ లో జాబ్ చెస్టా తక్కువ జీతం వివాహం అయ్యింది కాని నకు కొరికలు బాగా ఎక్కువా నా కొరికలు అన్నీ తిరేవి కడు సో నేను చలా వెబ్ సైట్లు లో కథలు చాడువుటు వీడియోలు చుసుతు ఉండేవదిని మరియు దాదాపు చలా వెబ్ సైట్ లు లేడీస్ వేటుకుటు ఉండేవాడినిలో ఉన్నాయి, కానీ అదృష్టం ఎక్కాడ ఎవరు డోరికేవారు కడు లేదు. ఒకాసరి మా భార్య తానా ఉరికి వెల్లిండి ఇంటి నిర్మాణం కోసం లాంగ్ లీవ్ కాబట్టి నేను ఒక్కాడిన్ ఉండేవాడిని మా ఇంట్లో చెప్పలేడు మా హౌస్ వాచేసి ౪ వ అంతస్తు టెర్రస్ మంచి వీక్షణ మరియు కెమెరాలు అవి అన్ టే అన్నీ మా యజమాని అక్క చలా సూపర్ గా ఉంటాడి తను ఇద్దరు పిల్లలతో వివాహం చేసుకున్నారు, అయితే తానా భర్త తనకి చల తక్కువా అనిపిస్తాది నకు చల సర్లు అనుకున్నా అలా తనూ కుడ అలనే అనుకుండి తర్వత చెప్పిండి.
ఒకరోజు అక్క వల్లింట్లో కుడ అందరు శ్రీశైలం కి వెల్లారు మరియు బిల్డింగ్ లో కుడ దాదాపు ఎవరు లేరు లాంగ్ హాలిడేస్ వల్లా అందరు ఉరికి వెల్లారు అక్కా ఒకటే ఉండి నాకు ఆఫీస్ వల్లా నేను వెల్లలేవు ఉరికి కాబట్టి మామ వల్లు చెప్పరు అక్క కాల్ చేస్తే కొంచెమ్ రెస్పాండ్ అవ్వామణి కాబట్టి నేను సారే అన్న నేను నైట్ షిఫ్ట్ చెసి వాచా వాచేతప్పటికి అక్క పైనా బత్తలు అరేస్తు ఉండి నేను అలనే చుసుతు ఉన్నా మంచి సిల్ సరీలో ఉండి నాదుము ఆది కనిపిస్తుండి తాడిసినాట్లూ ఉండి అన్నీ బాగా కనిపిస్తున్నయ్ అలగే చుస్తు ఉన్నా తనూ కుడ ఎమ్ అనలేడు నా వంక చుస్తు కిండకి వెల్లిపోయిండి.
కాసేపతి తర్వత నకు వాచిండి మామ నుండి కిండాకి వెల్లమణి పానీ అని అని వాచిండి అని పిలుస్తారు కాబట్టి నేను బాక్సర్ వెసుకుని వెల్లా కావలనే లోదుస్తులు లేకుండ అప్పటికి అక్కా అదే అలనే ఉండి తాడిసినా బట్టలాటో లైట్ గా వెల్లగనే రమ్మని పిలిచిండి లోపలికి మరియు తలుపు సాధారణ గనే ఆటో అవతుండిని మూసివేస్తుంది కాబట్టి దగ్గరగా అయ్యండి నేను కుర్చున్న తను నన్ను అక్కడ కుర్చోబెట్టి తను వెనక్కి తిరిగి నడుస్తు ఉంటే ఆ గుడ్డ పిర్రలు ఉగుతున్నయ్ అబ్బా ఎప్పుడు పెట్టి డెంగల అనియి అనుకున్న అలనే ఆది తనూ కుడ చెస్ట్యుండి నాను ఈమి అనతంలేడు కాబట్టి అలనే వెల్లి టీ పట్టుకుని వాచిండి వాచి ఆది నా చేతుల్ని టాగిలిస్టు ఇస్తుండిని గమనించండి.
A అంటే ఆంటీ (M : nenu.
స: నన్నూ అలా టచ్ చెస్ట్యు ఇచాకా అంటుండి ఎలా ఉండి అని నాకు అర్థమవ్వలేడు ఆది టచ్ కోసం అదిగిండ లేకా టీ కొసమా అని కానీ ఆది ఆది అడిజినా స్టైల్ చస్టే కచితంగ టచ్ కోసమే అని ఆ ఎక్స్ ప్రెషన్స్కి నాడి కిండా లెచిపోయి ఉండి.
ఎం: బాగుండి అని అన్నా.
జ: అప్పుడు అదిగిండి నన్ను ఎందుకు అలా తినేసేల చుస్తున్నవ్ అని.
ఎం: నేను అన్న మిరు చల బాగున్నారు అక్క ఇ సరిలో అన్న.
జ: డెనికి మి భార్య కుడా నలనే ఉంటాడి కడ చుస్తావ్ కడ నాలో ఎంటి స్పెషల్ అని ఆదిగిండి.
ఎం: చెప్పాల అక్క అన్నా చెప్టే ఎమ్ ఛాతీ అన్న.
జ: నకు నాచిటే ఎడైనా చెస్టా ఎడి కావలంటే ఆది.
ఎం: సారే చెప్తా విను అన్నా. అక్క నిన్ను ఈ సరిలో చుస్తుంటే మొకం దగ్గరనుండి ని సల్లు చుస్తుంటే అంత పెద్దవి నా చేతుల్లూ ఉంటయ అని రెండు చేతులు పెట్టి పట్టుకున్న సరిపోవేమో మరియు ని నాదుము చ్దూ ఆది కోవు పట్టి వైపులా అవియ్ పట్టుకుంటే అబూ సిరా అని గుడ్డ చుడు ఎంట పెద్దడి ఉండూ అందులో పెట్టి డెంగిటే ఉంటాడి అన్న.
జ: సారే అపేయి నాకు అర్ద్ మైందిని బగనే మత్లాడుతున్నవ్ మరి చేతలు కుడ మాతాలు లగనే ఉంతయ అని అన్నాడి.
M: సందేహం enduku anna
జ: ఇడి వరకు ఒకడు ఇలానే మత్లడడు అని అన్నీ అన్నియి చెప్ప చేప్పా చేసా కానీ వాడు నన్నూ చెసడు రిస్క్ చెట్స్టే అండుకే అన్నడిని పూర్తిగా నిరాశపరిచాడు.
ఎం: సారే అక్క నన్నూ ట్రైల్ చెయ్ నికు కె అనతే కె లెడంటే నో అన్నా.
స: సారే ఎన్వి డబ్బులు పరమ్గా బలహీనమైన కడా ఓకా పానిక్ హే నకు తెలిసినా ఆంటీస్ మరియు నా ఫ్రండ్స్ ఉన్నరు వల్లు చల పెద్ద పెడ్డా వాలు వంటి సౌండ్ వల్లకి నిల్ యాంటీ వల్లు కావలి వంటివి మత్లాడుతు చేసేవల్లు కాబట్టి నేను నిన్ను ప్రయత్నించండి చెస్టా ఒకవేలా నాకు నాచినట్లు గణక చేసవు అనుకో వల్లకి పరిచాయం చేస్తా చుసుకో అన్నాడి
ఎం: సారే అక్క అన్న.
జ: మారి మోడలేదతవ అన్నాడి.
M: సారే అక్క ఎన్వీ స్టార్ట్ చెస్ట్వా నేనే చెయ్యనా అన్న.
ఎ; ఎన్వే అన్నాడి. ఎలోపు ఎవరో వచారు మల్లి వ్యర్థ తను వెల్లిండి నన్ను అక్కడే ఉండమణి
ఎం: సారే అక్క అన్న. వల్లు వెల్లిపోయాక అక్క వాచిండి
స: రాగనే నేను అలనే నా రెండు చెతులు నాదుము సైడ్కివేసి పట్టుకుని నొక్కా సో తను వెంటనే నన్ను తానా రెండు చేతులాటో నా తలని పట్టుకుని నా పెడల ముద్దు పెట్టి అలనే పెట్టుకుని నకుతు చికుటు ఉండి మద్యా మద్యలో నా సుల్లని పట్టుకుని ముండు కి వెనక్కి ఉప్పుతుండి నేను డాని పుకు డగ్గర చెయ్యి పెట్టి రుద్దుతున్న అలనే మేము ఇద్దరం ఓకా 15 నిమిషాలు చెసుకున్నం ఇ లోపు నకు డాని పుకు దగ్గర తాడిగా తగిలిండి అప్పుడు అంతండి ఆది నా చెవిలో కరిపోయిండి అని.
M: చెయ్ అన్నాపై సారే అక్క సన్ననం చెద్దం అన్నా గీజర్.
జ: చేసి అన్నీ రెడీ వాచిండిపై సారే అని వెల్లి గీజర్.
ఎం: మేము ఇద్దారికి లోపలికి వెల్లం నేను షవర్ ఆన్ చేసా చెసి మల్లి ముద్దు పెట్టుకుని పుకు డగ్గర రుడుట్ ఉన్నా కసేపు అలా చేసాకా ఆంటీ ఒక్కకటి గా అన్నీ విప్పెసా నాడి కుడ ఆది విప్పేసిండి అన్నీ సో నాడి 7 అడుగుల మోడ్డా చుసి ఆది మందు సామగ్రి సరఫరా ఇంట పెద్దదా దురుతాడ నా దాంట్లో అండియి అక్క పుకు చల క్లీన్ గా ఉండి.
జ: నిడి ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టుకోవాచా అని ఆదిగిండి.
ఎం: పెట్టుకో అక్క అన్న పైనుండి షవర్ వేడిగా మరియు బయాటా చలగా ఉండి ఓకా పక్కనా ఆంటీ నా మోద్దా చెటిటో పట్టుకుని డాని నోట్లో పెట్టుకుండి ఆది పెట్టుకున్న తారావత ఇనాక్ పెరుగుటు పోటుండి గొంటు వరకు పోయిండి అక్క చల సేపు చికిండి చికి చికి డాని దావడలు నోప్పి వాచాయ్ మొట్టానికి.
జ: నా వల్ల కడు ఇంకా చలు చల బాగుండి ని సుల్లా అలగా నకుటుంటే అన్నాడి.
ఎం: సారే అక్క అనే నేను డానిని పక్కన బాత్ టబ్ లో పడుకోబెట్టి నా సుల్లతో పుకు దగ్గర రస్తు ఉన్నా ఆది తేగ మేలికాలు తిరిగిపోతుండి అలా 5 నిమిషాలు చేసాకా కరిపోయిండి డానికి మల్లి.
జ: క్షమించండి మల్లి కరిపోయిండి అన్నాడి ఎందుకు అక్క అలా కరిపోతుండి అన్న తనూ అన్నది నకు చల రోజులా తర్వత చెస్ట్యున్నా సో అలనే ఉంటాడి అండి ఎన్వి పెట్ట అన్నాడి.
ఎం: నా మొద్దని నెమ్మడిగ లోపలికియి తోస్తున్న వెల్లతమ్లేడు ఎమైండి అక్క వెల్లదమ్లేడు అన్న తను న్నౌ నా నడుము పటుకుని గట్టిగ తోసుకుండి లోపలికి కొంచెం బ్లడ్ వాచిండి మరియు నన్నూ అలనే పటుకుని ముడు పెట్టుకునే ఉండి నేను డని కల్లౌ చుసా అప్పుడు అరదమైండి నకు సీల్ ఓపెన్ అయ్యిండి ఇప్పుడే అనియి అలనే పదుకుని నా సుల్లా నెమ్మడిగ కడిలిస్తు ఉన్నా అక్కా హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అని ములుగుతుండు కసేపటికి స్పీడ్ పెంచా ఆ వాటర్ షవర్ సియుండ్ కి టపాకా తాలూకా తపాక్ తాలూకా అని సౌండ్ వాస్తుండి ఆ బాత్ రూమ్ లు అన్నతా అలనీ స్పీడ్ పెంచి డెంగుంటున్నా ఎప్పుడు కర్చిండి కర్చిండి రెండు సర్లుయువు అలనీ డెంగుటు ఉన్నా అప్పకుండవా నన్నను గట్టిగ పట్టుకుయిని అరుసుతు ఉండుఇఇ ఇంకా ఇంకా ఇంకా అపకౌ అపకు అపాకు అనియి అదీ కర్సెహ్ సుకుందెడ్డి అయిన నేనుయు అపకుండ డెంగుంటునే ఉన్నా ఆది అడే బాత్ టబ్ లో కల్లుముసుకుండి నకు అలనే నేను కర్చేసా.

కాసేపతి తర్వత లేచం ఇద్దరం మల్లి నాడి అలనే లేచి ఉండి వెనక్కు తిరగామనన్ వడు అన్నడి అయ్యన తిరగామణి అక్కడ వాసెలిన్ ఉంటే ఆది గుడ్డకి రాశి నెమ్మడిగా లోపలికి నెట్టా వెల్లిండి డాని గుడ్డలూ పేటి కొడుతుంటే ఉండియి తప్పప్ తప్పప్ తప్పప్ తప్పప్ తప్పే అని సౌండ్ aa సౌండ్ కియీ ఇంకా మూడ్ వాచీ ఆది ఎమ్ చెప్తున్న వినకుందా డెంగుతునీ ఉన్నా కసేపాటికి చల కార్చిండి ఆది వైట్ గా. తార్వత ఇద్దారాం సన్ననం చెసి తుడుచుకుని డానికి ఒపికా లేకపోటే తుడిచి అలనే మంకాహ్మ్ మిడా పదుకోబెట్టా ఎసి చేసి దుప్పటి కప్పీ నేను అలనే పడుకున్న దని పక్కనే ఓకా అరగంట తర్వత లేచి చుస్తే డానియ్ గుడ్డౌ ఉండి ఆ వెలుతురు veluturlooo malliii na sulla tisukuvellii daniki debbaki melakuva vachindi arusutuu undiii aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa ayina ayina aayna aaaaaaaaaaaaaaaaaa aane unda alane dengutane dengutani aane dengutane dengutani ani aani aane dani ani aa Dengutane dani aa Ayna Dani aa Adani aa Aa రాలెడు సరిగా ఆ ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకునియి డానిని డెంగుతునే ఉన్నా.

స: మరుసటి రోజు ఉదయం నికు దన్నం రా బబ్బువు ఎంటి ఆ డెంగూడు నీలాంటి వాడే మా ఫ్రండ్స్ అందరికి కావలి ఇంక్ అని పంత పండిండి పో అని అక్క వెరే అక్కకి చెప్పిండి సో తను కావలి అన్నది నన్నూ అక్క ఓకా రేట్ చెప్పిండి డానికి ఓకే ఆంటె పాంపిస్టా అన్నాడి తను ఎంటైనా ఓకే ఆండీ కాబట్టి ఇడి తదుపరి భాగం లో చెప్తా.

కాబట్టి దయచేసి చాడవండి నాచిటే నకు మెయిల్ లేదా హ్యాంగ్అవుట్ లు చెయ్యండి ఇంకేస్ ఎవరికైనా ఇలంటి సర్వీస్ కావలి రాకరకలుగా చెయాలి ఎవరికి రహస్య గతే నన్నూ అవ్వాండికి చేరుకోండి దయచేసి నేను కొన్ని మెయిల్ లను స్వీకరిస్తానని నెను చలా సెక్రెగా ఉంచుతా ఆశిస్తున్నాను మరియు హ్యాంగ్అవుట్ ధన్యవాదాలు.

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

 
 
Owner Akkatho Sex Contract – 1 , ఓనర్ అక్కతో సెక్స్ కాంట్రాక్ట్  ,telugu dengudu kathalu, jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy,Owner Akkatho Sex Contract

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button