Panimanishi Padmavathi

Panimanishi Padmavathi – 3 | పనిమనిషి పద్మావతి | telugu sex stories

Panimanishi Padmavathi - 3 | పనిమనిషి పద్మావతి | telugu sex stories

Panimanishi Padmavathi – 3 | పనిమనిషి పద్మావతి | telugu sex stories

 రచన –  sexyswethaa143

Panimanishi Padmavathi ,  పనిమనిషి పద్మావతి , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Panimanishi Padmavathi
Panimanishi Padmavathi | పనిమనిషి పద్మావతి | telugu sex stories
.
నేను పనిలోకివెళ్లే ముందురోజే నామొగుడు లారీకి వెళ్లిపోయాడు. మా ఆయన వెళ్లిపోగానే అత్త ఆలోచన ముందే అర్ధమైన మామయ్య కోపంతో రచ్చరచ్చ చేసేశాడు. నేను అత్తయ్య మాత్రం ఏంమాట్లాడితే ఏంతంటా వస్తుందోనని సైలెంట్గా తలవంచుకుని మిన్నకుండి పోయాం… ఇంట్లో మాఆయన కూడా వుండటంతో మూగెద్దుల్లా అలాగే నిలబడి గమ్మునున్న మమ్మల్నిచూసి ఆయనకు ఏమిచేయాలో అర్థంకాక విసురుగా బయటకెళ్ళిపోయాడు. అమ్మయ్య అనుకున్నం అత్తాకోడళ్ళమిద్దరం. నేను మాత్రం నా మొగుడితో కలిసి రాత్రి తొమ్మిదిగంటలకంతా సుబ్బరంగా తినేసి పడుకున్నా.
రాత్రి నామొగుడి చిట్టిబలపంతో పెద్దగా ఏమీ ఒరక్కపోయినా ఆయన సంతోషమే నా సంతోషమన్నట్లు హ్యాపీగా నిద్రపోయాను. తెల్లారి 5గంటలకు మెలకువరావటంతో. చకచకా ఇంట్లో పని పూర్తిచేసుకుని ఉదయం వంట పూర్తిచేసేలోపు అందరూ నిద్రలేచారు. పిల్లాడికి టిఫిన్ పెట్టి స్కూల్కి పంపించి రెడీ అయ్యేలోపు మా ఆయన కూడా రెడీ అయ్యి ఈ సారి నెలరోజులకు వస్తాననిచెప్పి లారీకి వెళ్లిపోయారు. మామగారు నామీద కోపంతో రాత్రంతా రఫ్ఫాడించాడేమో అత్తగారు ఇంకా నిద్రలేచి నట్లులేరు కాబోలు ఇంకా గదిలోనుండి బయటకురాలేదు. ఎందుకో నాకర్థమయి మనసులో నవ్వుకున్నాను.  కానీ మామగారు మాత్రం అప్పటికే స్నానంచేసి నేను పనిచేసే ఇళ్లలోకి, నన్ను తీసుకొని వెల్లి పరిచయం చేయటానికి సిద్ధంగా వున్నారు. అత్తయ్యగారు వస్తారనుకుంటే మామగారు నావెంట రావటంతో నామనసుకేదో కీడు శంకించినట్లైంది కానీ అయనకు అడ్డు చెప్పే దైర్యంలేకపోవటంతో ఏదైతే అదైంది మహా అంటే ఏంచేస్తాడు ఎక్కడైనా సందుదొరికితే ఏ కంపచెట్లలోకోలాక్కెల్లి సమ్మగా గుద్దదెంగిపెడతాడు అంతేగా అనుకుంటూ నెమ్మదిగా ఆయనతోపాటే బయలుదేరాను. మామయ్య ముందునడుస్తుంటే అయనవెంటే నడుస్తున్నాను. మాఇంటినుండి సుమారు ముప్పావు కిలోమీటర్ దూరముంటాయి నేను పనిచేయాల్సిన ఇల్లులు. మొత్తం వంపులుతిరిగిన మెటల్ రోడ్డే… ఈదారి చివర మా ఇళ్ళు మాత్రమేవుండటంతో పెద్దగా జనంకూడా తిరగరు… పైగా దారెంటా కంపచెట్లుండటంతో కొంచెం భయంకరంగావుంది దారి… దారికి ఒకవైపు రేవునుండి వచ్చే అలుగుపారుతూ వుంటుంది. సరిగ్గా మా ఇంటికీ, వూరికీ మధ్యలో ఒక చెక్ డ్యామ్ కూడావుంది… ఇవాలంటే మామ తోడున్నాడు గానీ రేపటినుండి ఒక్కదాన్నే రావాలి… ఈదార్లో ఎవడైనా మీదపడ్డా అడ్డుపడే దిక్కుకూడా ఉండడన్న భయంలోలోపల మెదులుతుంటే…  అంతలోనే నాముందు నడుస్తున్న మామయ్యను చూసి ఇంట్లో ఈరాక్షసుడికంటే ఏంచేస్తారులే అని నాకునేను సర్దిచెప్పుకున్నాను… మళ్ళీ అంతలోనే ఎవడైనా మీదపడ్డా కనీసం నాపూకు బూజైనా దులుపుకోవచ్చు… పైగా కడుక్కోవడానికి నీళ్లకుకూడా కొదవలేదని మనసులో అనిపించటంతో నాలోనేనే ముసిముసిగా నవ్వుకున్నాను… అది గమనించాడేమో నా ముసలిమామ వెనక్కితిరిగి “ఏటే నవ్వుకుంటున్నావ్…” అని గదమటంతో ఒక్కసారిగా అదిరిపడి గుండెలు తడుముకుంటూ “ఏమీలేదు మామా” అంటూ నడక సాగించాను. గుండెలు తడుముకుంటుండగా నా సల్లవైపే కర్కషంగా చూసిన మామయ్య “తప్పిచ్చుకున్నావని నవ్వుకుంటాండవేమో… నాగ్గాని మడ్డలో మండితే ఈన్నే ఒంగోబెట్టి గుద్దపగల్దెంగుతా లంజా…” అన్నాడు బెదిరిస్తునట్లు… ఆమాటకు ఎప్పుడు దెంగే గుద్దేగా ఇప్పుడు కొత్తగా దెంగేదేముందిలే… మహా అంటే కాసేపు గుద్దనెప్పి… ఆనెప్పి ఎలాగో అలవాటేగా అని మనసులో అనుకుంటూనే… ఇంకేమైనా మాట్లాడితే అన్నంతపనీ చేసినాచేస్తాడేమోనని బెదురుపుట్టి ఏమీ మాట్లాడకుండా ఆయనవెంట నడుస్తుంటే… చెక్ డ్యామ్ దగ్గరికిరాగానే ఏమైందోయేమో చుట్టూచూస్తూ కాస్త నడక నెమ్మదిచేశాడు… ఏమయ్యిందో ఏంటోనని నేనుకూడా అయోమయంగా దిక్కులుచూస్తూ నెమ్మదిగా నడుస్తుండగా… ఒక్కసారిగా వెనక్కితిరిగిన మామయ్య నాచెయ్యిపట్టుకొని అక్కడే రోడ్డుపక్కన వున్న జువ్విచెట్టు వెనక్కి వడివడిగా లాక్కేళ్ళటం మొదలెట్టాడు… ఇక నాకర్థమైపోయిందిక నాగుద్దకి మళ్ళీ మూడిందని… కానీ మనసులో రెండు రోజులనుండి ఈయనగారి నాటుపొట్లకు మొఖమాచానో లేక మాఆయన దెబ్బ ఛాల్లేదోగానీ వెంటనేగుద్దలో జిలమొదలైంది… అంతలోనే ఎవరైనా చూస్తే నాబతుకేంగావాలి అనిపించి ఆయన్ను ఆపే ప్రయత్నంగా “రోడ్డులో యేందిమామా ఎవరైనా సూత్తే నాబతుకేంగానూ” అంటూ బేలగా అన్నాను… ఆమాట ఆయనకు ఎలా అనిపించిందో యేమోగానీ… అంతలోకే చెట్టుచాటుకు చేరుకున్నామేమో కర్కశంగా చూస్తూ “బలిసిందానే నోరు లెగుస్తాంది… కుత్తమూసుకొని అటుతిరిగి ఒంగోని లంగాలేపి పట్టుకోవే గుద్దబలుపులంజా…” అని గదిమాడు… దెబ్బకు బెదురుతో గుద్దలోవణుకుపుట్టిందేమో నాప్రమేయం లేకుండానే ఏమీమాట్లాడకుండా టక్కున చెట్టువైపు తిరిగి మొదలు పట్టుకొని బొమ్మలా ఒంగున్నా… అంతలోనే మళ్ళీ కోపంగా “లంగా ఎవడులేపుతాడే నీయ్యమ్మ లంజకాడా…” అని మరోసారి గట్టిగా గదమటంతో వెంటనే భయంతో గబగబా కిందకివంగి ఆదుర్దాగా లంగాతో సహా చీరఅంచులు పట్టుకొని పైకిలాక్కుని అలా పట్టుకున్నానోలేదో… తుపుక్కుమని అరచేతిలో ఎంగిలిమూసుకున్న శబ్దంవచ్చింది… మరుక్షణంలో ఆయనచెయ్యి తడిగా గుద్దబొక్కకు తాకటంతో ఒక్కసారిగా ఒళ్ళుంతా జిళ్ళుమంది… ఎవరైనా వస్తారేమోనన్న భయంతో చుట్టూ చూసిననేను కనుచూపు మేరలో ఎవరూ కనిపించకపోవటంతో ఊపిరిపీల్చుకొన్నాను… గుద్దబొక్కమీద ఎంగిలిపుస్తూ తడిచేస్తున్న మామయ్య చేతిలో బలం అంతకంతకూ పెరిగిపోతుంటే దూలెక్కిపోతూ ఏంచేస్తున్నాడా అని అనుమానంగా వెనక్కి చూస్తే… కళ్ళనిండా కసినింపుకున్నట్లు గుండ్రంగా తెగబలిసిన నాగుద్దల సందులోనుండి పూకునే కోరికగా చూస్తూ గుద్దకు తడంటేలా వేళ్ళతోరుద్దుతున్నాడు… ఆయనలా కసిగా నాపూకుని పెదవులు తడుపుకుంటూ చూస్తుంటే… ఆ కసి చూపులకేపూకు తడిసిపోయింది… ఈరోజైనా నాపూకుకు మోక్షం వస్తుందేమోనన్న ఆశతో మామకు ఇంకాబాగా కనిపించేలావంగి గుద్దపైకిలేపి కోరికతో అల్లాడిపోతున్న నాపూదిమ్మ మొత్తం కనిపించేలాచేశాను… అంత మోజుంటే ఆపుకోవటమెందుకురా పూకులోనే దోపుకోవచ్చుకదరా నారంకుమామా… రోజూ నాగుద్దలో పాణంతీయడమెందుకు అనిమనసులో అనుకుంటూ చూస్తుండగా… అంతసేపూ పూకందాలు చూస్తూ మైమరచిపోయిన మామ చూపుల్లో వెంటనే ఏదోమార్పు…. అయన కళ్ళల్లో ఏదోపాశ్చాత్తాపంతో కూడిన అసహనంకనిపించింది… కొడుకు సొంతమైన నాపూకుని దెంగటానికి అయన మనసు సహకరించక… నాపూకు దెంగాలన్న ఆశచంపుకుంటున్న మామను చూసి జాలిపడేలోపు… పూకంతా పరుచుకునేలా నాలుగువేళ్ళతో కప్పిగట్టిగా పిసికాడు… అంతే నాలో ఒకకొత్త ఆశమొదలైంది… ఈరోజుతో నాపూకుకు మంచిరోజులు వచ్చాయనిపించి… అయన పిసుకుడుకు మత్తెక్కిపోయిందేమో “స్స్ ఆహ్ మామాహ్ ఆహ్” అంటూ పలవరిస్తూ కుత్తను తెరిచి పూకంతా మామ చేతికి అందేలా గుద్దలు అయన చేతివైపు తోశాను కసిరేగిపోతూ… అంతెత్తున లేచి తొండలా వూగుతున్న ఆయన మొడ్డని కైపుగా చూస్తుంటే… నేను గమనించేలోపు చేతిని వేగంగా వెనక్కిలాగి  పూకుమొత్తం తాకేలా వేళ్ళ అచ్చులు తేలేలా “ఫాట్… ఫాట్”మని మెరుపువేగంతో రెండు దెబ్బలువేసాడు… దెబ్బకు కాళ్ళమధ్యలో చర్రు మనటంతో కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి… పూకుపగిలిపోయినట్లు కెవ్వుమని అరిచి విలవిలలాడుతూ కూర్చుంటూలేస్తూ, గుద్దలుమూస్తూ తెరుస్తూ ఏడుస్తుండగా పిర్రమీద మరోదెబ్బపడింది… ఆదెబ్బతో గుద్దని కిందకి పైకిలేపి కిందకిదింపుతూ “అమ్మా హహహ… నెప్పిగా వుంది మామయ్యా ” అని గావుకేక పెట్టేలోపు… మాంచి వాటం చూసుకుని గురిచూసి పొడిచాడేమో…. మామగాడి ఎనిమిదింగుళాలు పైపెచ్చు పొడవు, మణికట్టు మందంతోవున్న మొడ్ద ఒక్కసారిగా గుద్దనిండా దిగిపోయింది… గుద్దమట్టంలో పిడికిలితో గుద్దినట్లు తగిలిన ఆయనపోటుకు కళ్ళల్లో నీళ్లుతిరుగుతుండగా… మామ అవేశానికి పులిబారిన పడ్డ జింకలా బెదిరిపోతుంటే… చెట్టుమొదలుపట్టుకొని కుదురుకునే సమయంకూడా ఇవ్వకుండా, ఒక్కక్షణంకూడా వృధాపోనివ్వలేనట్లు లాగిపెట్టి గుద్దలో పొడిచిపొడిచి దెంగటంమొదలు పెట్టాడు… అయన దాడి ఎలా సాగిందంటే అరనిమిషం పాటు నాగొంతులో గాలితప్ప అరుపుల్లేవు… తరువాత ఒక్కసారిగా నేను కేకవేసే సమయానికి అటుగా వచ్చిన ఒక కుక్క నా అరుపువిని బెదిరి పారిపోయింది… కనీసం పూర్తిగా అరిచే స్వేచ్చ్యకూడాలేదు లాగికొడుతుంటే గుండెల్లోయేదో పోడుచుకుంటున్నట్లు ఒకటేగస… 10నిముషాలు పట్టింది నేను కుదురుకోవటానికి… ఇంతసేపు బిగసుకున్న నాఒళ్ళు ఒక్కసారిగా సుఖాలు పూసుకుంటూ పట్టువదులుతుంటే పూకులోంచి రసాలు ఉచ్చల్లా కారటం మొదలెట్టాయి… అంతే మామకు సరిపోటీఇస్తూ ఎదురు దెంగుతూ “ఓరేయ్ ముసళ్లంజాకొడకా… పూకు దెంగాలనిపిస్తే దెంగు… నీకసి మొత్తం ఇలా నాగుద్దలో చూపిస్తే సచ్చిపోతారా లంజనాబట్టా” అన్నాను చిర్రెత్తిపోతూ… ఆమాటనటం ఎంత తప్పో మరుక్షణమే అర్థమైంది… ఆయన సమాధానం నోటితో చెప్పకుండా… రెండు సంకల్లో చేతులుపోనిచ్చి జాకెట్ మీదుగానే సళ్ళను గట్టిగా ఒడిసిపట్టి పిండిపిప్పిచేస్తూ ఏకాదటిగా నాగుద్దని మొడ్దతోనే చీల్చి చెండాడటం మొదలెట్టాడు… గుద్దలో పడుతున్న దెబ్బలకు గజగజవణికిపోతూనే పూకులు రసాలు కక్కేస్తున్నాను… ఒకవైపు నరకం, మరోవైపు సుఖం… ఎలా అనుభూతి చెందాలో అర్థంకాక ఉక్కిరిబిక్కిరవుతూ మరో నలభైనిముషాలు ఏడుస్తూనే వున్నాను… ఒక్కటే యాంగిల్లో రేవెట్టేసాడు మొరటు నాకొడుకు… ఒకటే దంచుడు… జాడిచ్చి జాడిచ్చి కొడుతుంటే కూసాలదిరిపొతున్నాయి… గుద్దలో పడుతున్న దెబ్బలకు అదిరిపడుతూనే ఎన్నిసార్లు కార్చుకున్నానో లెక్కేలేదు… మొత్తానికి చివరకొచ్చిన మామయ్య ఒక్కపెట్టున గుద్దలోనుండి మొడ్డని బయటకులాగాడు… అంతే ఒక్కసారిగా గుద్దకాళీ అవటంతో… బొక్కచుట్టూ చిమచిమలాడటంతో… గుద్దలోయేదో ఇరుక్కున్నదానిలాగా కిందకూర్చుని అరచేత్తో గుద్దని రుద్దుకుంటూ ఆపసోపాలు పడుతుంటే… వెకిలిగా చూస్తూ నాముందుకు వచ్చినమామ అంతపెద్దమొడ్డని ఒకేసారి నోటినిండా దింపేశాడు… ఎంత గట్టిగా గొంతులో దిగిందంటే… నావొళ్ళంతా ఒక్కసారిగా నీలుక్కుపోయింది కానీ నాచెయ్యి మాత్రం నాగుద్దని రుద్దుతూనేవుంది… పూకులోంచి లొడలొడా ఉచ్చలుకారుతూనే వున్నాయ్… నాతలపట్టుకొని గట్టిగా గొంతులోకి దిగేసి దెంగుతుంటే ఊపిరాడక చస్తానునుకునే సమయానికి గొంతులోఅనగబెట్టి విడతలవారీగా రసాలుకార్చేసి వదిలిలేసాడు రాక్షసుడు… గొంతులో రసాలు వాటంతటవే కడుపులోకి వెళ్లిపోయాయి… గుద్దబొక్క తిమ్మిర్లు ఇంకా తగ్గలేదు… ఒళ్లింకా చెమటలు కక్కుతూనేవుంది… పూకులో రసంచుక్కకూడా మిగల్లేదు… ఒంట్లో వణుకు అస్సలు ఆగటంలేదు… కళ్లింకా మబ్బు తన్నుతూనే వున్నాయి… ఓపికలేని నేను జువ్వి చెట్టు మొదట్లో నీరసంగా కూలిబడి శ్వాసకోసం వులిక్కిపడుతున్నాను… మామ మాత్రం గర్వంగా మీసాలు మెలేస్తూ “అత్తాకోడళ్ళు కలిసి నన్ను ఎర్రిపూకుని చెయ్యాలని చూస్తారే లంజల్లారా… రేపటినుండి సాకిరేవు ఈడనే పెడుతున్నా పనినుండి వచ్చేప్పుడు నేరుగా ఇక్కడికే వచ్చి దెంగిచ్చుకోని ఇంటికి వెల్లాలి లేకపోతే ఈసారి నిలువుగా చీల్చిపడేస్తా లంజా” అంటూ వెళ్లి చెక్ డ్యామ్లో మొడ్దతో పాటు మొఖంకూడా బాగా కడుక్కుని నావైపు వెకిలిగా చూస్తున్నాడు… మామ దెబ్బకు చిత్తయిపోయిన కాసేపటికి కుదురుకున్నాక చావకుండా ఇంకా బ్రతికేవున్నందుకో, ఇంతసేపటి దెంగులాటలో నాకుత్తదూల మొత్తం తీరిపోయినందుకో తెలియదుగానీ లోలోపల ముసిముసిగా నవ్వుకున్నాను… ఇంతసేపు ఆయనదాటికి ఎలాగింజకుంది గుర్తొచ్చి కాస్త సిగ్గుగాఅనిపించింది… ఎప్పటిలా దెంగేదెంగుడే కదా అనుకోవటం ఎంత తప్పో ఇప్పుడే అర్థమైంది… మామని తక్కువంచనావేయటం నాపొరపాటే అనుకుని నేను ఒంటిమీద పైట జరిపోయిందికూడా పట్టించుకోకుండా కష్టంగా నడుస్తూవెళ్లి గుద్దపూకుతోపాటు మొఖం చేతులు, కాళ్ళుకూడా కడుక్కుని, బొట్టుబిళ్లని సర్దుకుని, జుట్టు సరిచేసుకుంటూ నీరసంగా అయనవైపు చూసాను… నన్ను చిత్తుచేసానన్న గర్వంతో మీసాలు మెలేస్తూ వచ్చి నాపిర్రమీద గట్టిగా చరిచి “కాసేపు అలుపు తీర్చుకోయే లంజకానా… ఇలాగే ఎళ్తే వూర్లో అనుమానమొత్తాది” అని వెళ్లి చెక్ డ్యామ్ మీద కూర్చున్నాడు…
అదికూడా నిజమే అనుకున్న నేను… అలాంటప్పుడు ఇంటికెళ్లేవరకూ ఆపుకుని చావచ్చుగా ఇలా నడిరోడ్లో దున్నపోతుతులా మీదడకపోతే అనుకుంటూ గుద్దలో నెప్పిని పంటిబిగవున బరిస్తూ మళ్ళీ జువ్వి చెట్టు చాటుకెళ్ళి చీరవిప్పి బాగా కట్టుకోబోతుంటే… యెదో అలికిడి వినిపించి అటువైపు చూసాను అంతే ఒక్కసారిగా నాగుండె ఆగిపోయినంత పనయ్యింది…  ఎవడో కుర్రాడు ఓ పాతికేల్లుంటాయేమో కంప చెట్లచాటు నుండి నన్నే కసిగా చూస్తూ చేత్తో

మొడ్ద కొట్టుకుంటూ కనిపించాడు…

4ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

 

sp;

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Panimanishi Padmavathi – 3,  పనిమనిషి పద్మావతి , telugu sex stories,jabbardasth,dengudukadalu,+jabbardasth.in,telugu hot stories,actress sex stories in telugu,mahire maridi sex kathalu,romance kathalu,telugu bootu kadalu,Panimanishi Padmavathi

 

 

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button