Pedda Banthula Jayasri

Pedda Banthula Jayasri – 6 | పెద్ద బంతుల జయశ్రీ | telugu dengudu kathalu jabardast

Pedda Banthula Jayasri - 6 | పెద్ద బంతుల జయశ్రీ | telugu dengudu kathalu jabardast

Pedda Banthula Jayasri – 6 | పెద్ద బంతుల జయశ్రీ | telugu dengudu kathalu jabardast

 రచన –   సింహం

మరుసటి రోజు అన్నట్టుగానే బాబిగాడు వాళ్ళ అన్న ఆఫీసుకి తీసుకెళ్లాడు. వాడిని బయటనుంచి పంపేసి నేను మాత్రం ఒక్కడినే లోపలికి వెళ్ళాను. నన్ను చూసి అన్న ఆశ్చర్యంగానువ్వెంటి ఇక్కడ అని అంటేఎదురు బిల్డింగులో పని వుంటే వొచ్చానునీ ఆఫీస్ ఇక్కడే కదాఒకసారి పలకరించిపోదాం అని వొచ్చాను అని అంటేఆనందంగాఅలాగా రా అని అంటూ తన రూములోకి తీసుకెళ్లాడు. లోపలికి వెళ్తూనే తన సెక్రటరీని పిలిచాడుచెప్పండి సర్ అని అంటూ ఒక మెరుపు తీగ లోపలికి వొచ్చింది. మనిషి సన్నగా రివటలా ఉంది కానీ ఫిగరు అదిరిపోయింది. భారీ సళ్ళు (రచయిత విన్నపం: కథ పేరే పెద్ద బంతులు కాబట్టి అన్ని పాత్రలకి పెద్ద బంతుల భామలనే వాడుతున్నానుఅందరికీ పెద్దవేనా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడగొద్దువాడటానికి చాలా మంది ఉన్నారుఅందుకే ఈ కథకి ఇలాగే కానిచ్చేదాం) సన్నటి నడుముమంచి ఆకృతి కల గుద్దలు. జయశ్రీదివ్య అంత రేంజ్ కాదుగానిచూడగానే అదిరింది అనిపించింది. ఈలోగా అన్నఆ శిల్పాతను నాకు తమ్ముడు లాంటివాడుమా ఇద్దరికీ టీ పంపించు అని అన్నాడు. తను నా వైపు పలకరింపుగా నవ్వి అలాగే సర్ అని అంటూ వెళ్ళిపోయింది. నేను మనసులో ఇలా కనిపించి అలా వెళ్ళిపోయిందిఅన్నేమో టీ పంపించు అన్నాడుఎవరు తీసుకొస్తారోశిల్పే తీసుకొస్తే మరోసారి పరిశీలనగా చూడొచ్చు అని అనుకుంటూ ఉండగా నేను కోరుకున్నట్టే శిల్పే టీ తీసుకొచ్చింది. దగ్గరకి వొచ్చి నాకు టీ అందిస్తుంటే కిందకి జారిన షర్ట్ లో నుంచి సగం సళ్ళు దర్శనం అయ్యాయి. బాగుంది శకునం అని అనుకుంటూ టీ తాగటం మొదలుపెట్టాను. ఇద్దరం పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటుండగాఅప్పుడప్పుడు ఎదురు బిల్డింగులో పని ఉంటుందివొస్తూ ఉంటాను అని అంటేఅన్నదానికేమి భాగ్యంఎప్పుడైనా రావొచ్చు అని అంటూ శిల్పని మళ్ళీ లోపలికి పిలిచి అప్పుడప్పుడు వీడు వొస్తూ ఉంటాడునేను లేకపోయినా ఇక్కడే నా గదిలో కూర్చోబెట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకో అని చెప్పాడు. శిల్ప అలాగే అన్నట్టు తలూపుతూమీరు చెప్పాక అలాగే సర్ అని అంటూ మరో నవ్వు నా వైపు పడేసి తను వెళ్ళిపోయింది. 
మొగుడు కూడా వూళ్ళో లేదు కాబట్టి దివ్య జయశ్రీ ఇంటికి వొస్తూ ఉంది. ఇద్దరినీ అక్కడే లాగించేస్తున్నాను. బాబిగాడికి ఇంకా ఆ విషయం తెలియదుదివ్యనే అప్పుడే చెప్పకువీలు చూసుకుని తరువాత చెబుదాంమా అయన విషయం ఎదో తెలుస్తాను అన్నావు కదాఅదేదో చూడు అని అంది. నేనుఅదే పనిమీద ఉన్నాను అని చెప్పాను. ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే అన్న ఆఫీసుకి అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ వున్నాను. శిల్పతో బానే పరిచయంచనువు పెంచుకున్నాను. సరదాగాకాస్త సరసంగా మాట్లాడే దాకా వొచ్చింది. ఒక రోజు నేను ఆఫీస్ కి వెళ్లేసరికితలుపు మూసేసి ఉంది. పని రోజుల్లో మూసేసి ఉండటం ఏమిటీ అని అనుకుంటూ అక్కడే నిలబడ్డాను. ఇంతలో శిల్ప తలుపు తెరిచింది. ఎదురుగా నన్ను చూసి గతుక్కుమనివెంటనే లేని నవ్వుని మొహానికి పులుముకునిలోపలికి రా అని ఆహ్వానించింది. మనిషిని తేరిపారా చూసాను. అలిసిపోయినట్టు కనిపిస్తోందిఏమిటా అని అనుకుంటూఅయినా ఈ సమయంలో తలుపులు మూసి లోపల ఏమి చేస్తున్నారు అని అంటేలోపల మీ అన్న ఒక ముఖ్యమైన మీటింగ్ లో ఉన్నారు. అందుకే నన్ను తలుపు వెయ్యమని చెప్పారు అని అంది. మిగతా స్టాఫ్ ఎక్కడా అని చూస్తుంటేప్రతి వారం ఈరోజున వాళ్ళిద్దరికీ ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఉంటుంది. అందుకే మిగతా స్టాఫ్ అందరిని ముందే పంపిచేస్తారు. వాళ్లకి ఏమైనా అవసరం అయితే అని నన్ను మాత్రం ఉంచుతారు అని అంది. ఇదేదో తేడాగా ఉందే అని అనుకుంటూ ఉండగా అన్నా మరియు ఇంకొక అతను అన్న రూమ్ లోనుంచి బయటకి వొచ్చారు. అన్న నన్ను అక్కడ చూసి ఒక్కసారి గతుక్కుమన్నాడు. అది చూసి అన్న కూడా శిల్పలాగే సేమ్ ఎక్సప్రెషన్ పెట్టాడుఎదో జరుగుతుంది అని అనుకుంటుండగా. ఆ మూడో అతను అన్నతో వొస్తానోయ్వొచ్చేవారం కలుద్దాం అని అంటూ వెళ్ళిపోయాడు. అతను వెళ్ళాక అన్న కూడా మొహానికి నవ్వు పులుముకుంటూ రావోయ్ రా అని అంటూ శిల్పకి టీ తెమ్మని చెప్పి తన రూముకి తీసుకెళ్లాడు.

వొచ్చేవారం ఇదేరోజున ఇక్కడికి ముందే వొచ్చి ఈ రహస్యం ఎదో ఛేదించాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. అనుకున్నట్టే మరుసటి వారం కాస్త ముందే వెళ్ళాను. నన్ను అక్కడ ఆసమయంలో చూసి అన్న ఆశ్చర్యపడ్డాడు .శిల్ప కూడా ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టిందిలోపల క్రితం సారి చూసిన అతను కూడా ఉన్నాడు. నేనక్కడ ఎక్కువసేపు వుంటే విషయం కష్టం అవుతుంది అనిపించిఅన్నని చూస్తూచాలా ముఖ్యమైన పనిమీద వొచ్చానుఎలా లెక్క తప్పిందో తెలియలేదుఒక్క అయిదు వొందలు తగ్గాయినువ్వు ఇప్పుడు ఇస్తే నా పని అయిపోతుందిమళ్ళీ ఇంటిదగ్గర కలిసినప్పుడు ఇచ్చేస్తాను అని అన్నాను. అన్న హమ్మయ్యా అన్నట్టు మొహం పెట్టిదానిదేముందోయ్ఈమాత్రానికి అదేదో అప్పులాగా మళ్ళీ ఇస్తాను అంటున్నావునువ్వు మాత్రం నా తమ్ముడిలాంటి వాడివి కాదాముందా పనేదో చూడుఇంద తీసుకో అని అంటూ డబ్బులు ఇచ్చాడు. నేను వాళ్లతోమీరేదో ముఖ్యమైన పనిలో ఉన్నట్టు ఉన్నారుకాస్త ఫ్రెష్ అయ్యి నేను వెళ్ళిపోతాను అని అన్నాను. వాళ్లిద్దరూ రిలాక్స్ అవుతూ సరే అని అంటూ అన్న రూంలోకి వెళ్లారు. నేను ఫ్రెష్ అయ్యినట్టు నటిస్తూవాళ్ళలా రూంలోకి వెళ్ళగానేత్వరగా ముందు తలుపు దగ్గరకి వెళ్లినేను వెళ్తున్నాను అని పెద్దగా అంటూ తలుపు మూసేసి అంతకు ముందే నేను దాక్కోవటానికి ఎంచుకున్న అనువైన ప్రదేశంలో దాక్కుని ఏమి జరుగుతుందో చూస్తున్నాను. నేను వెళ్తున్నాను అన్న నా మాట విన్న శిల్ప అన్న రూంలో నుండి బయటకి వొచ్చి ముందు తలుపు గడి పెట్టేసింది. లైట్ ఆఫ్ చేసి అన్న రూంలోకి వెళ్ళింది. లైట్ ఆఫ్ చేసి నాకు చీకటి కల్పించిన శిల్పకి మనసులో థాంక్స్ చెబుతూ పిల్లిలాగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ అన్న రూమ్ వైపుకి వెళ్ళాను. నా అదృష్టంఎవరు లేరనే ధీమాతో తలుపు మూసుకోలేదు. తలుపు దగ్గరకి వేసి వుందిలోపల ఏమి జరుగుతుందో కనపడుతుంది. అక్కడ జరుగుతుంది చూసి నాకు ఒక్క క్షణం ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇదా వీళ్ళ ముఖ్యమైన మీటింగ్ అనుకున్నాను.

 

9ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

 

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

Pedda Banthula Jayasri – 6 ,పెద్ద బంతుల జయశ్రీ,telugu dengudu kathalu jabardast,jabbardasth.in,www.jabbardasth.in,dengulata telugu stories episodes ,jabardast telugu sex stories,jabbardasth telugu boothu kathalu,telugu sex kadalu jabardasth,jabbardasth sex stories,telugu sex stories in jabardasth,telugu boothu kathalu,xossipy, Pedda Banthula Jayasri

https://s.magsrv.com/splash.php?idzone=5160226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button