PELLAMA LANJA

PELLAMA….! LANJA….! – 15 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

PELLAMA....! LANJA....! - 15 | పెళ్లమా....! లంజా....!,Telugu Hot Stories

PELLAMA….! LANJA….! – 15 | పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories

Mr. All Rounder

PELLAMA….! LANJA….! , పెళ్లమా….! లంజా….!,Telugu Hot Stories
  ఇద్దరు అలాగే వాటేసుకొని పడుకున్నారు

మోహన్ :మీ అక్క బయటకి ఎందుకు వెళ్ళింది.
వాణి: రంకు మొగుడు కోసం అంట నవ్వుతూ
మోహన్: నన్ను చూస్తుంటే నీకు కూడా నవ్వులాటగా ఉందా
వాణి: అయ్యో అది కాదు బావ అక్క నాకు అదే చెప్పింది .
ఇద్దరూ మాటల్లో ఉండగా వాణి అని తలుపు శబ్దం వినబడింది. వాణి విధ తలుపు తీసింది. పద్మ: ఏమే మళ్లీ ……..
వాణి :……: ఉమ్మ్మ్
పద్మ : ఎలాగా ఉంది
వాణి : ఈసారి సమ్మగా , ఒళ్ళంతా చాలా హాయిగా ఉంది.
పద్మ : ఇంకా అలవాటయింది లే
వాణి : ఇంతకీ బయటకి ఎందుకు వెళ్లావు చెప్పలేదు.

పద్మ : రేపొద్దున శోభన్నికి పూవులు కావాలి కదా అందుకు వెళ్లాను.
వాణి : ఇంకా ఎందుకు అక్క ఎప్పటికీ గదంతా నిండిపోయింది.
పద్మ :ఈ పూలు మీ కింద నల్లగాటానికి మీ బావ నీ పువ్వు నల్లగకొడుతుంటే కింద ఈ పువ్వులు నలగిపోతాయి…… మరి కొత్తవి కావాలి కదా.

వాణి : అక్క బావ అడిగాడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావ్ అని
పద్మ :ఏం చెప్పావు మరి
వాణి :నువ్వు చెప్పిందే చెప్పా
పద గదిలోకి అంటూ ఇద్దరూ గదిలోకి వెళ్లగానే మోహన్ ఏమి నీ రంకు మొగుడు తో దెంగించుకున్న అని అడిగాడు.
పద్మ ఏమిటి అని గబగబా వెళ్ళి మోహన్ వాటాల సంచిని గట్టిగా పట్టుకొని నిలిపింది. మోహన్: ఒస్య ఒదులు …… నొప్పి పుడుతుంది.
పద్మ : లంజా……………… రంకుమొగుడు………….? అని ఏదో అన్నావ్ కదా మళ్ళి అను
మోహన్: మరి వాణి తో ను అదే చేపవనాన్తగా
పద్మ ; అంతియే
మోహన్ :ఒసేయ్ నీతో ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలో నాకు ఏమీ అర్థం కావడంలేదే పూకు ముండ అని జాకెట్ మీద నుంచే సళ్లు గట్టిగా పట్టుకొని నన్ను నలిపాడు …
పద్మ :అబ్బా ఇప్పుడు నువ్వు నాలాపవాదు… నాకు కింద అగ్గి రాజుకుటీ నా వల్ల కాదు .
మోహన్ :అబ్బా రావే నీ కుత్తలో అగ్గి రాజుకుటీ ఉంటే నా మొడ్డతో చాలారుస్తా …… నేనున్నాను కదా అని చీర కుచ్చిళ్లు లాగేసి లంగా పైకి లేపి పడుకోబెట్టాడు.

ఒసేయ్ పూక ముండ కుత్తలో నుంచి ఇన్ని రసాలు కారుతుంటే వద్దంటావా ఏమిటి ….ఇంత కోరిక ఉంచుకొని …….మోహన్ పూకు లో నాలుక పెట్టి నాకుతున్నాడు… ఓసి నీయమ్మ లంజా…..ఏమిటి ఎప్పుడూ లేనిది తెగ కారుస్తున్నవ ….
పద్మ : యూస్ ….అబ్బ్బ …ఆహ్హ్హా
వాణి పద్మ పూకు వంక అదే పనిగా చేస్తుంది అది గమనించిన పద్మ ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు అని అంది. నే పూవు చాలా బాగుంది అక్క.
మీ బావ న పూవు బాగుంది కాబట్టే నన్ను చేసుకున్నాడు……….. నిన్ను ఉంచుకున్నాడు.

ఏమండీ ఇంకా చాలు పైకి రండి కింద గుల ఎక్కుతుంది. మోహన్ పూకు పెదాలు వెడల్పు చేశాడు… వెంటనే వాణి బావ…… బావ………..అగు అని నేను పెడతాను ఉండు అని మోహన్ మొడ్డను చేత్తో పట్టుకొని పద్మ పూకు కి రుది…………. అక్క లోపల పెట్టనా అని అడిగింది ……
పద్మ: పెట్టవే
వాణి మోహన్ మడ్డ పద్మ పూకు లోకి సరిదిగానే …….. మోహన్ వాణి పూకు లోకి దించాడు.
పద్మ:ఆహు..ఆఘ్…హ్మ్మ్ఏయ్..అదీ…అలాగే…..హ్మ్మ్…..ఏమండీ…..ఆహు..ఆఘ్…హ్మ్మ్ ఏయ్..అదీ…అలాగే…..హ్మ్మ్………..దెంగండి …
వాణి మోహన్ మొకం దగ్గరికి తన చన్ను తీసుకువచ్చి బావ బాయ్ తాగు అని సన్నుని నోటికి అందించింది.
మోహన్ చనుపాలు తాగుతుంటే బొట్లు బొట్లుగా పదమ సల్ల మీద పడుతున్నాయి.
మోహన్ వెంటనే మీ అక్క కూడా ఒక చన్ను ఇవ్వు అని అన్నాడు పద్మా నాకొద్దు అని నోట్లోనుంచి వస్తుండగానే వెంటనే వాణి ఒక చన్ను పద్మ నోట్లోకి పెట్టేసింది.
వాణి : తాగు అక్క నీ రుణం ఇలా తీర్చేకుంట….. నేను నీకు నా సళ్ళ పాలు నీకు ఇస్తా… బాగా తాగు….
పద్మ వాణి సల పళ్ళు తాగుతుంటే మోహన్ కిందనుంచి పద్మ పూకు పగల దెంగుతునాడు.
వాణి పూకు లో నుంచి రసాలు కారుతూంయే ……చేత్తొ తడిమి చూస్తుంకుంది….అది చూశిన మొహాన్ని ఏమిటి అని అడిగాడు …తన చేతి చూపిస్తూ ….నాకు రసాలు కారుతూంయియే అని చెప్పంది.
పద్మ ; ను పైకి ర ….మీ బావ నే పూకు నాకుతాడు ….వాణి తన తొడలు విడదీశి మోహన్ నోటి కి అడిచింది.
మోహన్ ,పద్మ పూకు దెంగుతూ ……వాణి పూవు నాకుతూ….ఇద్దరికి కామ సుఖాలని ఆడిస్తూ ….గట్టిగా దెంగుతూ …….పద్మ పూకులో కరిచాడు …మరో ఐదు నిమిషాలు వాణీ పువ్వును కూడా నాకి తనలోని మకరందాలు ని బయటకి తీశాడు.  రెండవ రోజు మోహన్ వానిలా శోభనం :-

పద్మ మళ్లీ మంచం మీద మల్లెపూలు చల్లా రెడీగా ఉంచింది మోహన్ వాణీ ఇద్దరూ ముందు రోజు లాగానే నూలు పోగు లేకుండా ఉన్నారు. వాణి పద్మ గదిలోకి ఒక ఖాళీ గ్లాసు తీసుకుని వచ్చారు.

అదేమిటి ఖాళీ గ్లాసు తీసుకువచ్చారు అని అడిగాడు మోహన్
మీరు దీన్ని పాలు పితకాలి అని అంది పద్మ
సరే అని గ్లాస్ తీసుకున్నాడు మోహన్
రావే నా సల్ల లంజా అంటూ మోహన్ వాణి సల్లను పట్టుకొని ఒక చేత్తో గ్లాసుని మరో చేత్తో చన్నుని పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు.
మోహన్ పాలు పితుకుతుంటే ఆ గ్లాసు ఇప్పటిలో నిడేటట్లు లేదు. పద్మ ఇప్పుడే  ఈ గ్లాస్  నిండదు నేను నోటితో తీసుకుని తాగుతూనే అని అన్నాడు.
అదేం కుదరదు అని అది పద్మ
మీరు ఈ గ్లాస్ లోకి  పాలు పితకాలి
బావ నేను గ్లాసు పట్టుకుంటాను నువ్వు పితుకు అని అంది వాణి.
మోహన్ పితుకుతుంటే ఒక మూడు చెంచాలు మాత్రమే వచ్చాయి.

ఆ గ్లాస్ ఇవ్వ అని  పద్మ అడిగింది .ఎందుకు అక్క అని అంది వాణి. ఇవ్వవే చెబుతాను అని వాని దగ్గర గ్లాసు తీసుకుని తన జాకెట్ లో నుండి ఒక మంగళసూత్రం తీసి ఒక గ్లాసులో వేసింది.

అదేమిటి మంగళసూత్రం దాంట్లో వేశావు అని అడిగాడు మోహన్ అసలు ఆ మంగళసూత్రం ఎవరిది
పద్మ : నేను తీసుకు వచ్చాను అని చెప్పింది
ఎందుకు గ్లాసులో వేసావ్
పద్మ :  ముందు మీరు సోది ఆపి పాలు పితకనాడి…
మోహన్ ఎలాగోలా కష్టపడి ఒక గ్లాస్ పాలు పితుకాడు.
వాణి   తన తొడల మధ్య చెయ్యి పెట్టి చూసుకుంది.

అప్పటికే తనపూకు లొనుచి నుంచి రసాలు కారాయి
ఏమే కుత్తలో  నుంచి బాగా రసాలు కారిపోయాయి అనుకుంట
అవును అక్క
సరే గ్లాస్ ఇవ్వు  అని తనని మంచం మీదికి వెళ్ళమని చెప్పింది.

వాణి మంచం మీద పడుకొని బావ రా నా పూకు లోకిని మడ్డని పెట్టి  అంది చాలా కసిగా

అబ్బా లంజా నువ్వు అంత కసిగా పిలుస్తుంటే నేను ఎందుకు రాను అని వాని మీదకి వచ్చి అప్పటికే పితుకున సల్లని  మళ్లీ మరోసారి నోటితో చీకి చీకి వదిలాడు.

పద్మ వీరిద్దరి శృంగారాన్ని చూస్తుంది మోహన్ కొంచెం కిందకి వెళ్ళి వాణ్ణి పూకు పని  చూస్తున్నాడు. పద్మకి కంటికెదురుగా కనబడుతున్న మోహన్ మడ్డని  నోట్లోకి తీసుకొని చీకుతూది.

అబ్బా కసి లంజా బాగా చీకు అని అంటున్నాడు
ఏమిటి బావ అని అడిగింది వాణి
మీ అక్క నా మడ్డ  కుడుస్తుంది.
ఏమి ఇంక చాలు ఆపు నాకు కారేటట్టు ఉంది అన్నాడు మోహన్
మోహన్  వాణి పూకులోకి  తోశాడు పెట్టగానే సరున లోపలికి వెలిఁది
అబ్బా బావ ను మడ్డ పూకులో పెట్టిగానీ  ఏదో అయినట్లుగా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా ఉంది బావ.

పద్మ :ఈమె మీ బావది నీకు బాగా అలవాటు అయినట్టుంది
అవును  అక్క
సరే బాగా దెంగించుకు
ఉమ్మ్మ్
బాగ దెంగించుకునే ….ఇంకో ఇద్దరిని కను…
వాణి :ఇద్దరు ఏమిటి అక్క నాలో ఓపిక ఉన్నంత వరకు సంవత్సరానికి ఒకలిని కంటూనే ఉంటాను.బావ మడ్డ  పెట్టి దెంగుతుంటే నేను ఆమాత్రం చేయలేనా

పద్మ : మనకున్న ఇద్దరు చాలు ఆ దెంగుడు సుఖాన్ని నువ్వు అనుభవించు తిండి  దగ్గర దెంగుడు దగ్గర మొహమాట పడితే మనకే నష్టం. నీకు ఎలా కావాలంటే అలా దెంగించుకో

వాణి :ఉమ్మ్ సరే ….అక్క ….ఏయ్..అదీ…అలాగే…..హ్మ్మ్ బావ …. హమ్మ్మ్మ్మ్మ్ దెంగు …ఏయ్..అదీ…అలాగే…..హ్మ్మ్ బావ …. హమ్మ్మ్మ్మ్మ్బావ ,,….బావ

పద్మ  పాల గ్లాసు తీసుకుని మళ్లీ మంచి దగ్గరికి వచ్చింది
పద్మ : ఏమండీ
మోహన్: ఏమిటి
పద్మ :ఎలా ఉంది నా ఊపుడు గతి పూకు
మోహన్ : బాగుందే లంజా
పద్మ :బావుంటుంది లే మీ మగాళ్ళకి ఇంట్లో ఉన్నా పెళ్ళాం పూకు  కంటే  బయట ఉన్న
లంజ పూకు   అంటేనే మహా దూల మీకు ….
సర్లే మీ పూకు దెంగుడు కాసేపు ఆపి ఈ పాల గ్లాస్  లో ఉన్నా మంగళసూత్రాన్ని వాణి మెడలో కట్టండి.ఏమిటి అలా చూస్తున్నారు కట్టండి.
అది కాదే నిన్న పసుపుకొమ్ము కట్టాను కదా
అది పసుపుకొమ్ము  ఇది మంగళసూత్రం మూసుకొని ఇది కట్టండి.

మోహన్ ఆ పాల గ్లాస్ లో నుండి మంగళసూత్రం తీసి వాణి  మెడలో కట్టాడు.  ఆ పాల తడి మొత్తం వాణి శరీరానికి అంటుకుంది.
మోహన్ :ఈమె ఇటువంటి శోభనం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు.
మోహన్ ఇంకా వాణి పూకు ని  మరింత గట్టిగా జోరుగా దెంగుతున్నాడు
వాణి : అబ్బా …బావ నా నడుములు విరిగిపోతున్నాయి నెమ్మదిగా దెంగు …..
మోహన్ గట్టిగా వాటేసుకొని వాణి పూకు ని  దెంగుతుంటే కింద నుంచి పూకురసాలు మంగళసూత్రం లో  నుంచి పాలు కారుతున్నాయి.

ఇద్దరికీ ఒళ్ళు అంతా బంక బంకగా తయారయ్యింది
పద్మ: ఏమండీ మీకు కారుతుందా
మోహన్ : ఇంకా లేదు
పద్మ పాల గ్లాస్  తీసుకొని మోహన్ ని ఒకసారి పైకి లేవమని చెప్పి వాణి సల్ల దగ్గరనుండి పూకు  దాకా గ్లాస్ఉన్నా పాలు  వాణి ఒంటిమీద పోసేసింది.

మోహన్ :ఒసేయ్ ఏమిటి ఇది ఇప్పటికే ఒళ్లంతా బంక బంక గా ఉంది.
పద్మ : ఏం బాగోలేదా….
మోహన్ఇటువంటి శోభనం ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండదు.
పద్మ : మరి ఇటువంటి మొగుడు కూడా ఎక్కడా ఉండడు…ముందు దాని దూల తీర్చండి జిల రేగినట్లు ఉంది …
మోహన్ వానిని దెంగుతుంటే వాణి కూడా మోహన్ కి ఎదురు ఇస్తుంది.  ఒంటి మీద ఉన్న పాల బంక వాలా  వాటేసుకొని దెంగుతుంటే చాలా మజాగా ఉన్నట్లుంది. ఇద్దరి శరీరాలు బాగా అతుకుపోతున్నాయి.
ఇంకా మోహన్  పైకి లేచి,,,,,,, లేపి లేపి వాణి పూకు దెంగి  కుత్తాలో తన మోడ్డ రసాలు పోశాడు.  వాణి మోహన్ ఒకరి కౌగిట్లో ఒకరు కౌగిలించుకొని పడుకున్నారు.

అర్ధరాత్రి పద్మా వాణి ని లేపింది.
ఏమిటి అక్క అని అడిగింది వాణి
ఏమీ లేదు లే నీ తొడలు రెండు ఒక్కసారి వెడల్పు చెయ్ అని అంది.
ఎందుకు అక్క
చెబుతా తెరువు అని ఒకపులా ఐస్ తీసుకొని వాణి పూకులో పెట్టి మళ్లీ బయటికి తీసి గొల్లి మీద మరియు పూకు మీద పెట్టి రుడుతుంది.
ఐస్ ఎందుకు అక్క
ఏమై నాకు ఆ మాత్రం తెలీదా …..నువ్వు రెండు రోజుల నుంచి గ్యాప్ లేకుండా పూకు ద్దున్నుంచి కుంటున్నావ ….. పొద్దున చూస్తే నీ పూకు అంత ఎర్రగా, కమిలిపోయి ఉంది. నువ్వు చెప్పకపోయినా నాకు తెలుస్తుందిలే. ఈ పుల్ల ఐసు పూకు మీద కాపడం పెడితే రేపటికి మామూలుగా తయారవుతుంది. చూసావా నీ పూకులో ఎంత వేడి ఉందో, ఐస్ ఊరికే కరిగిపోతుంది.
ఛీ పో అక్క
మోహన్ కి మేలుకో వచ్చి ఏమిటి అని అడిగాడు ఏముంది మొగుడు గారు మీరు దెన్గిన దెంగుడికి పూకు ఎర్రగా, కమిలిపోయిది.

అందుకే పుల్ల ఐస్ తో కాపడం పెడుతున్నాను.
నేను పెడతాయో పద్మ
ఆమోఓ వద్దు అక్క బావకి ఇవ్వదు ఇప్పుడు ఐస్ పెడతాడు, తరవాత మడ్డ పెడతాడు.
నువు ఇవ్వదు.
నేనెందుకు ఇస్తాను.ఆయన గురించి నాకు తెలీదు మీరు పడుకోండి నేను పెడతాను లే

పుల్ల ఐస్ కరిగిపోయే అంతవరకు వాణి పూకుకి పద్మ కాపడం పెట్టి ఇంకా అయిపోయింది. నువ్వు పడుకో అని చెప్పి పద్మ కూడా వెళ్ళిపోయింది. 

ముచ్చటగా మూడు రోజు మోహన్ వాణి ల  sex శోభనం  sex :-

పద్మ ఎప్పటిలాగే శోభనం గదిని మల్లెపూలు పోషి రెడీ చేసింది. మోహన్ గదిలోనే ఉండగా వాణి పద్మ ఇద్దరు లోపలికి వచ్చారు. పద్మ వాణిని ఇక్కడే నిలబడిమని చెప్పింది. మోహన్ ని పిలిచి కాళ్ళకి మెట్టెలు తోడగమని తర్వాత బంగారు నల్లపూసల దండ ఒకటి ఇచ్చింది.

పద్మా చెప్పినట్టుగానే మోహన్ కాళ్ళకి మెట్టెలు, మెడలో నల్లపూసలు గొలుసు వేశాడు. ఇప్పుడు సూపర్ గా ఉన్నావు న సల లంజ అని అన్నాడు మోహన్.పద్మ నువ్వు కూడా మాతో పాటు బట్టలు లేకుండా ఉండాలి. నిన్ను కూడా ఇక్కడే దెంగుతా.
ముందు దాని సంగతి చూడు.
అవును అక్క నువ్వు కూడా మా పక్కలోకి రావాలి. రెండు పూకు పగల దెంగుతా.కాసెపు వాణి దెంగి ,మాలి ని పూకు దెంగుతా.
బావ నీకు ఎవరిదీ నచ్చుతుంది బాగా…..?

అది ఎలా చెబుతారు నా పూకు ముండా
ఎందుకు చెబుతారు మొగోడు మడ్డకి పూకు ఉంటే చాలు. ఎవరిదీ నచ్చింది అంటే చెప్పారు.ఈ మగాళ్ళకి లోకంలో ఉన్న ప్రతి పూకు నాదే నేని దెంగాలి అంటారు అని అంది పద్మ.

నీ యమ్మ అది కాదే లంజా ఎవరికి వచ్చింది అంటే ఎలా చెబుతారు చెప్పు అని అన్నాడు మోహన్.
ముందు నా మడ్డ సంగతి చూడండి లంజల్లారా..

వాణీ నువ్వు ఎల్లమ్మ కాసేపు ఆగితే ఇక్కడే రేప్ చేసే లాగా ఉన్నాడు.
అదేంటి …. నువ్వు కూడా రేవై దమరి లంజా…. ఇప్పుడే గా చెప్పింది ముగ్గురం కలిసి దెంగించుకుందాము అని రేవై న గాలి లంజ అని పద్మ ని పట్టుకుని గట్టిగా సళ్ళు పిసుకుతూ మొహమంతా ముద్దులు పెట్టాడు. నువ్వు చాలా విచిత్రంగా జీవితంలో గుర్తుండిపోయే విధంగా మా ఇద్దరికీ శోభనమా జరిపించావ … ఇవాళ నీ బట్టలు వాణి చేత విప్పిడిపిస్తా….నా పూకు ముండా….

మోహన్ ఆ మాట అనగానే వాణి పద్మ పైట తీసేసి జాకెట్ హుక్స్ కూడా తీసింది. కానీ చివర హుక్స్ మాత్రం రావడం లేదు. అక్క ఇది రావడం లేదు అని చెప్పగానే మోహన్ జాకెట్ పాట్ మని లాగేసాడు.అడిమేంటి బావ అలాగే లాగేసావ్ అని అంది వాణి.
మాకు ఇది మామూలే

అక్క ఇప్పటికీ ఎన్ని జాకెట్లు చెంచాడు
లెక్క లేదే

వాణి ఈ పూకు ముండ లంగా విప్పి అని అన్నాడు మోహన్
వాణీ పద్మ లంగా కూడా విప్పేసింది. ఇప్పుడు ముగ్గురూ నూలుపోగు లేకుండా నగ్నంగా ఉన్నారు.

మోహన్ వాణి ఫోన్ తీసుకు రమ్మని చెప్పి ముగ్గురూ ఒక సెల్ఫీ దిగారు.
చి ….ఏమిటి సిగ్గు లేకుండా ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు అని అంది పద్మ
మనం ఎవరికి చూపిస్తాం. ఈ ఫోటో మనకి జీవితకాలం గుర్తుండిపోతుంది. 

ఇంకా మంచం మీదకి వెళదామా అని అడిగాడు మోహన్

ముగ్గురూ కలిసి మల్లెపూలు చలాయినా మంచం మీదకి ఇద్దరి మగువలతో ముచ్చటగా మూడవ శోభనం మంచం ఎక్కాడు.
ఒక పక్క వాణి ఒక పక్క పద్మ మధ్యలో మోహన్ పడుకొని ఉన్నాడు.
మోహన్ వాణి సల్లనే నొక్కితే పాలు కారుతున్నాయి వాటిని నోటి లోకి తీసుకొని చేపుతున్నాడు. పద్మ మోహన్ మొడ్డని చేతిలోకి తీసుకుని సవారడిస్తుంది.

మోహన్ వాణిని తన పైకి రమ్మని చెప్పి తన మడ్డ ని వాణి నోటికి అందించాడు. మోహన్ వాణి పూకు ని నాకుతున్నాడు. కొంచెంసేపు వాణి మోహన్ మడ్డని కుడిచి…పద్మ వాకా చూచి ఉమ్మ్ అంది.
పద్మ మోహన్ మొడ్డను నోట్లోకి తీసుకొని చపక్ చపక్ మని చీకుతూది. మోహన్ పద్మ తలను గట్టిగా పట్టుకొని మడ్డని ఇంకా లోపలకి తోషీ డైరెక్ట్ గా పద్మ గొంతులోకి
మడ్డ రసాలు పోశాడు.

మడ్డ రసాలు తిన్నగా గొంతులో పడటంతో కాసేపు పద్మకి ఊపిరి ఆడలేడు.
ఏమిటి తిన్నగా గొంతులో పోశారు ఊపిరి ఆడలేదు తెలుసా.
ఉమ్మ్ మాటలు వద్దు పైకి ర అని అన్నాడు మోహన్.
వాణి మోహన్ మడ్డ గుడుస్తోంది.
పదినిమిషాలు లో మోహన్ మడ్డ గట్టిగా రాడ్ లాగా తయారయ్యింది.
బావ ని మడ్డ రెడీ అయ్యింది ముందు ఎవరిని దెంగుతావా అక్కన ,,,లేక నన…

మీరిద్దరే నిర్ణయించుకోండి ఎవరిపూకు దెంగాలిలో
సరే బావా నీకు ఒక పరీక్ష పెడతాము నీ కళ్ళకు గంతలు కట్టి మేమిద్దరం మా పూకులు విడదీసి పడుకుంటాము. నువ్వు మా ఇద్దరి లో ఏ పార్ట్ టచ్ చేయకుండా నీ మడ్డ  మ పుకులో పదినిమిషాలు పెట్టి ఎవరిదో చెప్పాలి. నువ్వు కరెక్ట్ గా చెబితే అప్పుడు నువ్వు ఆ పూకు లో మడ్డ పెట్టి దెంగాలి ఏమంటావు…

clps clps Smile Big Grin

ఉమ్మ్మ్ సరే
ఇద్దరు ముద్దుగుమ్మలు మంచి చివర్న పూకు పగలతీసుకొని పడుకున్నారు.

మోహన్ ముందుకు వచ్చి పూకులో మడ్డ పెట్టి పద్మ అని అన్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ రెండో పూకులో పెట్టి వాణి అని అన్నాడు.

ఏమి నా లంజల్లారా కరెక్ట్ గా చెప్పానా
ఆ ఎందుకు చెప్పారు నీ మడ్డకి మా పూకులు గురించి బాగా తెలుసు గా
అక్క ఇంకా నువ్వు ఎక్కించుకో
మరి నువ్వు
నేను తరవాత చేయించుకుంటా
మోహన్ పద్మ పూకు దగ్గరికి వచ్చి రెండు తొడలూ తెరిచి నాలుకతో పూకు ని నాకుతున్నాడు

వాణి పైకి లేచి పద్మ పూకు దగ్గరికి వచ్చి రెండు చేతులతో సల్లని నొక్కుతుంటే ధారగా సల పాలు పద్మ పూకు మీద పోస్తుంది.
మోహన్ పూకు నాకుతుంటే ఆ పాలు ధారలు కూడా కలిసి మరింత రుచిగా తయారవుతున్నాయి.

ఒసేయ్ ఏమి చేస్తున్నావే
నీ పూకు మీద నా పాలు కారుస్తున్న అక్క
అబ్బా……. నువ్వు కొంచెం వెనక్కి రా
ఎందుకు అక్క
నువ్వు నా పొలానికి నీళ్లు పెడుతున్నావ్ గా నేను నే పొల్లం చదును చేస్తా
చి వదు అక్క మన ఇద్దరం చేసుకుంటే బాగోదు
మరి నువ్వు ఎందుకు చేస్తునవ్ అని వాణి వెనక్కి లాక్కొని తన నాలికిని వాణి పూకు లో గిరా గిరా లోపలి బటికి తిప్పుతుంది.

కింద పద్మ పూకుని మొగుడు నాకుతుంటే వాణి పూకు ని పద్మ నాకుతుంది. ముగ్గుర నాకులా కార్యక్రమం ఒక అర్థగంట సాగింది.
మోహన్ పద్మ పూకు లో తన మడ్డ పెట్టి దేన్గుతున్నాడు.పెన వాణి ఉండటం వల్ల పద్మ సరైన దెబ్బ పెడటంలేడు.
వాణి ఒక్కసారి నువ్వు లెగు. నాకు ఆయన దెబ్బ ఆనడం లేదు.


57ic

twitter link

 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

PELLAMA….! LANJA….! – 15, పెళ్లమా….! లంజా….!,telugu hot stories,telugu boothu kathalu,boothukathalu,dengudukadalu,telugu sex stories,telugu adult stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button