Prema Gaatlu

Prema Gaatlu – 13 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

Prema Gaatlu - 13 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 Prema Gaatlu – 13 | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 ITACHI639

 Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu
Prema Gaatlu | ప్రేమ గాట్లు | Telugu Boothu Kathalu

 

9th class Summer Holidays లో, 

శివ సాయి ఇద్దరూ రోడ్డు పక్కన కూడా ర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. 
అప్పుడే ఒక lorry అటు నుంచి వెళ్ళింది, అలాగే పార్వతి కూడా ఆ లారీ లో ఉంది. 

సాయి అది చూసి, 

సాయి: రేయ్ శివ పార్వతి రా. ఆ లారీ లో

శివ: నిజమా?

సాయి: అవునురా నేను చూసాను. 

శివ ఏమీ ఆలోచించలేదు ఆ lorry వెనక పరిగెత్తాడు. పరిగెడుతునే ఉన్నాడు. కానీ.ఆ lorry చాలా speed గా వెళ్ళిపోయింది. 

అయినా సరే శివ అలాగే ఉరుక్కుంటు వెళ్ళాడు. 

సాయి: శివ ఆగురా, ఆగు….

సాయి మనసులో ” దాని పిచ్చి పట్టింది వీడికి”

కానీ శివ అసలు ఏమీ పట్టించుకోకుండా ఉరుకుతూ చివరకి పార్వతి వాళ్ళ ఇంటి దాకా వెళ్ళాడు. 

చాటుగా ఉంటూ అక్కడ ఏం జరుగుతుందా అని చూస్తున్నాడు. 

పార్వతి వాళ్ళు మిగిలిన సామాన్లు తీసుకువెళ్ళడానికి వెచ్చారు. 

పార్వతి శివని చూసింది. 

పార్వతి మనసులో ” వీడెంటి ఇక్కడ ” 

ఇక శివ దగ్గరకు వచ్చి, 

పార్వతి: ఏయ్ stupid fellow నువ్వేంటి ఇక్కడ?

పార్వతి అలా stupid fellow అనడం ఎందుకో శివ కి నచ్చింది. పార్వతి తిట్టినప్పుడల్ల శివకి నచ్చుతుంది. 

శివ అప్పటికే బాగా పరిగెత్తే సరికి మోసపోసుకుంటు ఉన్నాడు. మాట రావట్లేదు. Heavy breathing. 

శివ: పార్….. పార్వతి నిన్ను చూడాలి అని వచ్చాను. 

పార్వతి: చూసావు కదా పో. మళ్ళీ నన్ను విసిగించకు. 

శివ: పార్వతి ఎందుకు అలా అంటావు. నేను సరిగ్గా చదవను అనే కదా నన్ను పట్టించుకోవు నువ్వు. ఇప్పుడు చదువుతాను మన class లో నీకన్నా నేనే first rank వస్తాను. 

పార్వతి: అది నీ వల్ల కాదులే. అయినా నేను ఇక ఇక్కడ ఉండట్లేదు నువ్వు ఏమైతే నాకేంటి. (అని పొగరుగా మాట్లాడింది) 

సాయి అప్పుడే అక్కడికి సైకిల్ మీద వచ్చి పార్వతి అలా అనడం చూసి, కోపంతో,

సాయి: పోగరుబోతు దాన, వాడు నీకోసం మా ఊరునుంచి ఇక్కడి దాకా ఉరుక్కుంటు వచ్చాడే. కానీ నువ్వు ఏమైతే ఏంటి.. ఆ? 

పార్వతి: ఏంటి 8kms ఉరుక్కుంటు వచ్చాడా. (ఆశ్చర్య పోతూ)

సాయి: అవును నీకోసం.

శివ కి సాయి పార్వతిని అలా అనడం నచ్చలేదు. కోపం వచ్చింది,

శివ: నా పెళ్ళాం నన్ను ఏమైనా అంటుంది నీకెందుకు రా దెంగేయ్ ఇక్కడనుంచి. 

పార్వతి: పెళ్ళాం ఏంట్రా? (అనుమానంగా) 

శివ: అవును పార్వతి నేను ఎప్పటికైనా నిన్నే పెల్లిచేస్కుంట, బాగా చదుకుంట, నా కన్నా బాగా చదివేవాడు నీ ముందు ఇంకోడు ఉండడు. 

పార్వతి: చుడు శివ చదవడం నీ వల్ల కాదు కానీ, ఏదైనా physical work అదే fitness sports లాంటివి చేస్కో, అప్పుడైనా నువ్వు బాగుపడతావు. 

శివ: కానీ పార్వతి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి పోతున్నారు?

పార్వతి: ఎందుకు అక్కడికి కూడా వస్తావా?

శివ: నీకోసం ఎక్కడికైనా వస్తాను. 

పార్వతి: అయితే అస్సలు చెప్పాను.

శివ మనసులో ” మరి నిన్ను ఎలా కలవాలి పార్వతీ, అసలు చదవడం నా వల్ల అవుతుందా నాకే తెలీదు ” 

శివ: please పార్వతి చెప్పు, నిన్ను చూడకుండా నేను ఉండలేను.

శివ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు, ఇక మళ్లీ పార్వతిని కలవగలడో లేదో అని.

పార్వతి: లేదు శివ నువ్వు ఏడవకు, నువ్వు అబ్బాయి ఏడిస్తే బాగోదు. 

పార్వతి శివ దగ్గరకి వచ్చి, శివ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. 

శివ సాయి ఇద్దరుకి అసలు ఏం జరుగుతుంది అని అర్థం కావటం లేదు. ఇది నిజమా కల అనుకున్నాడు శివ. 

పార్వతి: శివ నన్ను మర్చిపో ఇవన్నీ నీ వల్ల కాదు. ఇక నుంచైనా బాగా చదువుకో, ఎవరైన చూసే లోపే ఇద్దరు ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపొండి. Bye

అని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. 

శివ ఆ షాక్ లోంచి బయటకు వచ్చి. 

శివ: అరేయ్ ముద్దు పెట్టింది ఏంట్రా?

సాయి: ఏమో రా నాకేం తెల్సు, రేయ్ తనకి నువ్వంటే ఇష్టమెరా కానీ కావాలనే నీతో ఆడుకుంటూ ఉంది. 

శివ ఇక చేసేది ఏం లేక ఇద్దరు అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయారు.

1 year తర్వాత 10వ తరగతి ఫలితాలు. 

హేమ: పార్వతి నువ్వు state 2nd rank వచ్చావ్. Congrats ఏ. 587 మార్కులు.

పార్వతి: నీకు ఎంత వచ్చాయి…?

హేమ: 564. ఎవడో శివ అంట state first rank. 592 మార్కులు.

పార్వతి ఆశ్చర్యపోయింది. 

పార్వతి మనసులో ” వీడు ఆ శివ అయితే కాదు కదా, అయినా వాడెన్నడు చదవాలి, శివ అనే పేరుతో చాలా మంది ఉంటారు లే. ” అనుకుంది.

——————————————————————-

ప్రస్తుతం,

11 PM ధనుష్ వచ్చాడు, 

కాజల్ కి message,  ” వదిన నేను డోర్ దగ్గర ఉన్నా డోర్ తియ్యు ” అని. 

కాజల్ వెళ్లి డోర్ తీసింది, ధనుష్ లోపలికి వచ్చాడు. 

కాజల్: పాకెట్స్ తీసుకొచ్చావా? 

ధనుష్: 2 తీసుకొచ్చాను వదిన..

కాజల్: సరే kitchen కి పదా …. 

ఇద్దరూ kitchen లొకి వెళ్లారు, కాజల్ bowl తీసుకొని ధనుష్ తెచ్చిన cake flour దన్లోపోసి, cake bater తయారు చేసి oven లో పెట్టింది. 

ధనుష్: వదిన నేను butter mix చేసి cream ready చేస్తాను. Please నాకు కాస్త tea పెట్టుకొస్తావ వదిన.. ?

కాజల్: అన్నాతమ్ముల్లకి ఈ tea పిచ్చెంటయ్య..?

ధనుష్: అన్న నే అలవాటు చేశాడు నాకు కూడా. (అని ఇక ధనుష్ cream ready చేస్తున్నాడు) 

కాజల్ ముందుగా శివ కోసం పెట్టిన tea పారపోసి, మళ్ళీ ధనుష్ కోసం కొత్తగా పెట్టింది. 

ఇక cream ready అయ్యేలోపు cake కూడా bake అయ్యింది. 

కాజల్ cake బయటకి తీసి, ధనుష్ ఇచ్చిన cream తో cake ని prepare చేసింది. 

ధనుష్ కాజల్ ని తలెత్తి చూడట్లేదు. 

కాజల్: ఏంటి ధనుష్ నువ్వు మరీ అంత సిగ్గు ఉండకూడదు నీకు?

ధనుష్: లేదు వదినా ఇది సిగ్గు కాదు.. 

కాజల్: మరి respect ఆ?

ధనుష్: హా అవును … 

ధనుష్ మనసులో “ ఎందుకో తెలిసి కూడా అడగడం ఎందుకో “

కాజల్: ఓయ్ నేను నీ వదినని, నా doubt uu నువ్ అసలు  నా face చూసావా…. ఎప్పుడు చూసినా నన్ను చూసి తలకిందకు వెస్కుంటావు.. 

ధనుష్: అయ్యో వదిన నేను నీ ఫోటో చూసాను. 

కాజల్: అబ్బో ఫోటో చూసావా…. సరే నేను ఎలా ఉన్నా చెప్పు..?

ధనుష్: అది వదిన మరి..

కాజల్: చెప్పండి మరిది గారు నేను ఏం అనుకోను.. 

ధనుష్: నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు వదిన… మీ అంత అందంగా ఎవరు ఉండరేమో ఇక. (వెళ్ళునలుపుకుంటూ)

కాజల్: అవునా నిజమా… ? (Cake ని shape చేస్తుంది) 

ధనుష్: అవును వదినా.

కాజల్ cake ready చేసి, cake మీద Happy Birthday Shiva అని రాసింది. 

ధనుష్ అది చూసి, 

ధనుష్: అరే వదిన పూర్తిపేరు రాయల్సింది. 

కాజల్: పోన్లే ఏం కాదు.. సరే ఒక పని చేద్దాం 

అని చెప్పి శివ పక్కన “P ” పెట్టింది. 

కాజల్: P. Shiva ok న?

ధనుష్: హా ఇప్పుడు ok.

ఇలా ఉండగా అప్పటికే 4 గంటలు గడిచాయి. Cake bake అయ్యి cream అన్ని చేసేవరకు. 

ధనుష్: సరే ఇక నేను వెళ్తాను వదిన. ఇక్కడ ఇలా అన్నయ్య కు తెలీకుండా ఉండలేను.. 

కాజల్: థాంక్స్ ధనుష్, నాకు హెల్ప్ చేసినందుకు. అసలు నాకు ఈ విషయం evening మీ అన్నయ్య  నేను ఇంట్లో అటుఇటూ తిరుగుతుంటే ఒక id card కనిపించింది, దాన్లో నాకు details చూసే లోపు మీ అన్నయ్య disturb చేసాడు… కానీ birthday date కనిపించింది సో నికు message చేసాను. ఇలా surprise చెద్దాం ఆని.

ధనుష్: సరే నేను వెళ్తాను.. కానీ

కాజల్: కానీ అసలు నువ్వు అప్పుడు నా చెప్పు తెగింది అని ఎందుకు అన్నావు? 

ధనుష్: ఊరికే అలా చెప్తే నువ్వు ఆగి అన్నయ్య నిన్ను పట్టుకుంటాడు అని. 

కాజల్: తెలివి బాగానే ఉంది. అంటే అన్నయ్యకే support చేస్తావా నాకు కాదా… (బుంగ ముతి పెట్టింది) 

ధనుష్: అయ్యో వదిన అలా కాదు.. అది ఊరికే… కానీ వదిన మీకు ఒకటి చెప్పాలి. 

కాజల్: ఏంటి? 

ధనుష్: అన్నయ్య ఇదివరకు ఇలా ఉండేవాడు కాదు, కానీ నీకోసమే ఇలా ఉంటున్నాడు. అసలు అన్నయ్య ఏం చేస్తాడు?

కాజల్ కి అర్ధం కాలేదు..

కాజల్: ఆయన fitness trainer advisor కదా… నువ్ ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నావు..?

ధనుష్: నిజంగా అన్నయ్య ఎవరో నీకు తెలీదా వదిన? అసలు ఒక fitness trainer కి ఇలాంటి island లో విల్లా కొనేఅంత డబ్బు ఎక్కడిది అని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోలేదా (అని కాస్త గట్టిగా అడిగాడు) 

కాజల్: లేదు,… అవును ఆ అనుమానం నాకు వచ్చింది కానీ.. శివ ఎవరూ…?

ధనుష్: సరె వదిన నేను వెళ్తాను రేపు నికు వాడే చెప్తాడు.. లే.. 

కాజల్: హేయ్ ధనుష్ ఏంటి సగం చెప్పి వెళ్ళిపోతావు ఆగు శివ ఎవరూ..? 

ధనుష్: లేదు అన్నయ్య చెప్తాడు, అడగండి నేను వెళ్తాను మళ్ళీ నేను చెప్తే నన్ను తిడతాడు. కానీ వదిన ఇలాచేసినందుకు వాడికి కోపం వస్తుందో ఏమో, అసలే కోపంలో వాడు ఏం చేస్తాడో వాడికే తెలీదు.

అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. 

కాజల్ కి ధనుష్ చెప్పింది ఆశ్చర్యం కలిగించింది. కానీ శివ చెప్తాడులే అని అనుకుని, శివ ని హత్తుకుని, పడుకుంది.

కాజల్: ఎవరు శివ నువ్వు, నాకోసం ఏం చేసావు, నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే, ఏదైతే ఏంటీ, నువ్వు మంచొడివి అని నాకుతెల్సు.. కానీ కొంచెం కామం ఎక్కువ నికు. అయితే ఏంటి ఇలా నిన్ను వెంటతిప్పుకుంటే ఎంత బాగుందో… 

ఇక నిద్రపోయింది. 

మరుసటి రోజు ఉదయం 9 గంటలకు. 

కాజల్ లేచింది, శివని లేపింది. 

శివ లేచాడు.

కాజల్: Happy Birthday Shiva (అని గట్టిగా అరచి wishes చెప్పింది) 

శివ మాత్రం చెంప మీద లాగి ఒక్కటి ఇచ్చాడు. 

శివ: పిచ్చి దాన sleeping pills ఎసీ పడుకోపెడతావ..? ఆటలా? (అని కోపంగా తిట్టాడు) 

కాజల్ భయపడి ఎదుస్తుది, 

కాజల్: ఊహు ఉ… ఎంటండి ఇది, ఇప్పుడు నేను ఎం చేసాను.. ఆ (అంటూ చిన్నపిల్లలా ఏడుస్తుంది) 

శివ: ఏం చేసావా… అసలు ఎవరైనా అలా చేస్తారా.. ఏం చేసావే నన్ను పడుకోపెట్టి.. ఎవడితో నైనా దెంగిచకున్నవా..? (పిచ్చి కోపంతో తిట్టేసాడు)

కాజల్ ని అలా అనేసరికి కాజల్ కి కూడా కోపం వచ్చింది. 

కాజల్: అవునురా దెంగుచకున్న, నువ్వు సరిగ్గా దెంగుతలేవు అని…. Wastefellow నీ birthday అని night నిద్రపోకుండా cake తయారీ చేసారా, నీకు surprise ఇద్దాం అనుకున్న.. అది నా తప్పా..  (అని శివ మీదకి ఉగ్రంగాఅరచింది) 

కాసేపు ఇద్దరు silent గా ఉన్నారు. 

కాజల్: నిన్న నువ్వు నా వెంట పడుతుంటే ఒక id card మీద చూసాను, నిన్నే తెలిసింది నాకు ఇవ్వ ల నీ Birthday అని. Sudden గా ఏం చెయ్యాలా అని అది గుర్తు వచ్చి ఇలా చేశాను. (అని ఏడుస్తుంది)

శివ: అది కాదు.. 

కాజల్: ఏది కాదురా waste fellow నువ్వు మంచొడివి అనుకున్న, ఒక ఆడదాన్ని, భార్యను నన్ను పట్టుకుని అంత మాటఅంటావా… పో నికు పూకూ కాదు కదా ఏం ఇవ్వను, ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతా, honeymoon లేదు పాడు లేదు.

శివ కాస్త ఆలోచించాడు.. లేచి కాజల్ దగ్గరకి వెళ్లి, 

కాజల్ ని దగ్గరకి తీసుకొని, 

శివ: sorry sorry’ బంగారం, అంటే నువ్వు అలా చేసేసరికి కోపం వచ్చి తిట్టేసాను.. sorry please.. వెళ్ళిపోతాను అనిమాత్రం అనకు. 

అంటూ కాజల్ కన్నీళ్లు తుడిచి, బుగ్గలు రాస్తూ.. 

శివ: అయ్యో బుగ్గలు చుడు కన్నీళ్లు తాకి ఎలా అయ్యయో.. ఏడవకు.. అయినా నా కాజు ఎడుస్తే కూడా ఎంత అందంగాఉందో.. (అని కాజల్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు) 

కాజల్: చాల్లెండి.. ఈ వంకతో మళ్ళీ ముద్దులు పెడుతున్నారు. 

శివ: ఓయ్ ఎంటే ఆ మాటలు నేను ఎదో కోపంలో అంటే , ఎక్కడ విన్నావ్ ఆ భూతులు.. అమ్మో అమాయకురాలుఅనుకున్నా కదే నిన్ను.. 

కాజల్ శివ ని నెట్టేసి, 

కాజల్: పో ఇంకోసారి నన్ను అలా తిట్టావనుకో…….

శివ దగ్గరకి వస్తు..

శివ: ఆ తిడితే ఏం చేస్తావ్.. చెప్పు… ముద్దు పెట్టుకుంటావా…. ? దా పెట్టుకో 

కాజల్: అదే కావాలి నికు ఎప్పుడు.. ready అవ్వు.. tiffin చెడ్డువు కానీ.. 

శివ: ఏమన్నావే.. నేను సరిగ్గా మ్మ్, ఎది మళ్ళీ అను.. (అంటూ కొంటెగా అడిగాడు) 

కాజల్: ఛీ పో శివ అలా గుచ్చి గుచ్చి అడగకు.. (అంటూ సిగ్గుపడుతుంది) 

శివ: ఎంటే నేను సరిగ్గా చెయ్యట్లేదు అంటావా ఆగవే ఇవాళ నువ్వు night దాకా ఆగు. నీకుంది night అయిపోయావేనువ్వు ఇవ్వాలా..  (అని కాజల్ కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ గంభీరంగా చెప్పాడు) 

Kitchen లోకి పరిగెత్తుతూ, 

కాజల్: నువ్వు ఎంత పోటుగాడివో నేను చూస్తా.. (అని చెప్పి వెళ్ళింది)

కాజల్ వెళ్ళాక శివ ఫోన్ చూసాడు, మెసేజ్ ఉంది. 

ధనుష్: అన్న నైట్ వదిన నీకు cake చేస్తుంది surprise కోసం, ఆ sleeping pills ఏసినందుకు తిట్టకు. 

శివ అది చూసి ” రేయ్ మీ plan తగలెయ్య, తిట్టేసాను రా, సర్లే ఏం కాలేదు ” అని reply ఇచ్చాడు. 

అప్పుడే శివకి ఇంటి నుంచి call వచ్చింది, వాళ్ళు wishes చెప్పారు.

లక్ష్మి: శివ Birthday రోజు ఎందుకు ఇలా మాకు తెలీకుండా honeymoon plan చేసుకున్నారు ఏంటి? నువ్వు ఇక్కడఉండాల్సింది. 

శివ: ఏం కాదమ్మా, కాజల్ కి surprise ఇద్దాం అనుకున్న కానీ తనే నాకు surprise ఇచ్చింది. 

ఇక ఫోన్ cut చేసాడు. కాజల్ kitchen లోకి వెళ్ళింది అని వెళ్ళాడు. 

కాజల్: శివ బ్రష్ చేస్కోపో, 10 మిన లో breakfast ready చేస్తాను. 

శివ: నువు కూడా బ్రష్ చేయాలి కదా.. 

కాజల్: నేను వంట అయ్యాక బ్రష్ చేసి తింటాను. 

శివ: cake ఎక్కడ నాకు చూపించు.. 

కాజల్: fridge లో ఉంది. 

శివ: అదే చూపించు.. 

కాజల్ ఇక fridge లోంచి cake తీసి చూపించింది. 

శివ: wow…. Chocolate flavour.. పద cutting చేద్దాం.. 

కాజల్: హేయ్ ఇప్పుడు ఎందుకు night చెయ్యాలి కదా.. 

శివ: ఎప్పుడు చేస్తే ఏంటి పదా… 

ఇద్దరు హల్ లోకి వెళ్ళారు. Candles వెలిగించి, cut చేసి, కాజల్ మళ్ళీ wishes చెప్పింది. 

శివ సోఫా కింద నుంచి ఒక చిన్న box తీసి కాజల్ కి ఇచ్చాడు. 

కాజల్: ఏంటీ ఇది?

శివ: gift.

కాజల్: నేను ఇవ్వాలి మీకు gift.. మీరు నాకివడం  కాదు. 

శివ: నాకు నువ్వు ఉన్నావు చాలు కాజల్ వేరే gifts అవసరం లేదు.  (అని ప్రేమగా కాజల్ చెయ్యి పట్టుకుని చెప్పాడు) 

కాజల్ పొంగిపోయింది.. 

కాజల్ దగ్గరకి వచ్చి , 

కాజల్: ఎందుకు శివ నేను అంటే నికు అంత ఇష్టం? 

శివ: నువ్వు నా ప్రాణమే, (అని నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టాడు) 

ముక్కు మీద పెట్టాడు, చెంప మీద పెట్టాడు, 

కాజల్: ఏయ్ మళ్ళీ..( సిగ్గుతో మురిసిపోతూ) 

ఇక మళ్లీ lips kiss చేశాడు. 

శివ కాజల్ కి cake పట్టుకోమని ఇచ్చి, ఎత్తుకున్నాడు. 

కాజల్ కి అర్ధం కాలేదు.. 

కాజల్: ఏయ్ ఎక్కడికి, cake జారిపోతుంది.?

శివ: చెప్తా పదా..

అని కాజల్ అలాగే bedroom కి తీసుకెళ్ళి దించాడు. 

కాజల్ cake ని teapod మీద పెట్టింది. 

శివ పక్కన కుర్చీ తీసుకొని cake దగ్గర పెట్టి కూర్చొని కాజల్ ని తన మీద కూర్చో పెట్టుకున్నాడు. 

శివ: నువ్ breakfast చెయ్యాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ cake తిందాం. 

కాజల్: సరే కానీ ఆగు knife అక్కడే ఉంది, cups కూడా తీసుకొస్తాను 

అని లేవబోతంటే, శివ నడుము పట్టుకుని ఆపి మళ్ళీ తొడల మీద కూర్చోపెట్టుకుని, 

కాజల్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుని, 

శివ: కదలకుండా కూర్చో, నికు నేను తినిపిస్తాను. 

అని కాజల్ కళ్ళలో కొంటెగా చూస్తున్నాడు. 

కాజల్ కి విషయం అర్థం అయ్యింది, shock లో,

కాజల్: waste fellow,  అంటే ఇప్పుడు..? (అని ప్రశ్నార్థకంగా చూసింది) 

శివ: hmm అవును.. 

కాజల్: ఓయ్ నువ్ అసలు ఆ cake నాకు తినిపిస్తావా లేదా…(కాజల్ ఇంకేదో అడిగెలోపే, మూతి మూసి) 

శివ: చుప్ కాసేపు silent గా ఉండు. 

శివ మాటతో కాజల్ మౌనంగా ఉండి పోయింది. 

ఇద్దరు ఒకరు కళ్ళలోకి ఒకరు చుస్కుంటూ, 

కాజల్ మనసులో  ” ఇంత wild గా plan చేసావు ఏంటి రా, నేను అస్సలు expect చెయ్యలేదు, చూస్తా అసలు ఏంచేస్తావు ” అని అనుకుంది. 

శివ మనసులో ” ఇలా చేస్తే నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అని నాకు తెలీదు, కానీ నాకు చెయ్యాలి అనిపించింది ” అనిఅనుకున్నాడు.

కాజల్ శివ కళ్ళలో మురిసిపోతూ చూస్తూ, గడ్డం పట్టుకుని, 

కాజల్: శివ వద్దు,

శివ మాత్రం cake మీద వేలు పెట్టి cream తీసుకొని, కాజల్ పెదాలకు రాశాడు. 

కాజల్ శివ ని చూస్తూ తన పెదాల మీద రాసిన cream ని చప్పరించింది. 

శివ: ఏయ్ నువ్వు తినడానికి కాదు అది నేను తినడానికి. 

అంటూ మళ్ళీ వేలితో cream తీసుకొని మళ్ళీ పెదాల మీద అంటించాడు. 

కాజల్ శివ కళ్ళలో, ఆత్రం తో చూస్తోంది, 

శివ కాజల్ మొహం పట్టుకుని మెళ్ళ మెల్లగా తన పెదాలు కాజల్ పెదాల మీద వాల్చి ముద్దు పెడుతూ, కాజల్ పెదాలనినోట్లోకి తీసుకుని రాసిన క్రీమ్ ని చప్పరించాడు.

రెండో సారి అలా చేసాడు, శివ cake ని అరచేత్తో పట్టి అప్పుడు చేతికి అంటిన క్రీమ్ ని కాజల్ మొహం అంతా పుసాడు. 

కాజల్: శివ no please.. 

శివ కాజల్ నోట్లో చూపుడు వేలు పెట్టాడు. 

కాజల్ ఆ చూపుడు వెలికి ఉన్న క్రీమ్ నాకింది, ఇంకో వేలు పెట్టాడు అది కూడా నాకింది. 

శివ ఒక్కో వేలిని అలా మొత్తం నోట్లోకి తీసుకొని కిందనుంచి పై దాగ icecream చీకినట్టు చీకి శివ చే పట్టుకుని అరచేతిలోఉన్న క్రీమ్ ని కూడా నాకింది. 

శివ కాజల్ ని చూస్తూ, నవ్వుతున్నాడు. 

కాజల్: ఓయ్ ఎంటి అలా చూస్తావు, cream taste చాలా బాగుంది అందుకే నాకుతున్న. 

శివ: అవును అందుకే నేను కూడా నాకుతా

అని కాజల్ మొహానికి పూసిన cream నాకే పనిలో కాజల్ మొహం అంతా నాకుతున్నాడు. 

శివ అలా చేస్తుంటే కాజల్ కి ఏం అవుతుంది అని తనకే తెలీటం లేదు. 

ఈసారి కాజల్ కూడా cake లో చెయ్యి మొత్తం పెట్టేసింది, తన చేతికి ఎంత cake వస్తే అంతా పట్టి తీసి శివ కితినిపించింది. 

శివ cake ని తింటూ, తినే కొద్ది కాజల్ కి ఎక్కడ cream ఉంటే అక్కడ నాకుతూ, cream నాకి ఆ cream ఉన్న చోట తనఎంగిలి అంటిస్తు ఉన్నాడు. 

శివ కూడా కాజల్ కి cake తినిపించాడు. కాజల్ ఒకచేతిలో ఉన్న cake తింటూ ఉంటే శివ ఇంకో చేత్తో కాజల్ కొంగు  తీసాడు.

జకిటి లాగి విసిరేసాడు. 

కాజల్ ముందు బాగం మొత్తం శివ కి కనువిందు చేసింది. 

శివ ఒక cake ముక్క తీసుకొని కాజల్ మెడకు పుసి, అలా కిందకు వాస్తు స్థానాల మధ్య పుసి, ఇంకా కిందకు వెళ్లినడుము బొడ్డు దగ్గర పుసి, ఇంకా కిందకు వెళ్తున్నాడు.

కాజల్: ఏయ్ వద్దు.. (అని శివ ని ఆపింది) 

శివ: సరే కానీ cake ఇంకొచెం ఉంది కదా ఏం చేద్దాం…? (అని కాజల్ కళ్ళలోకి ఏం చెపుతోంది అని చూస్తున్నాడు) 

కాజల్ మిగిలిన cake తీసుకొని, 

కాజల్: tshirt విప్పు..

శివ tshirt విప్పేసాడు. 

కాజల్ ఆ cake అంతా ఒక్కసారిగా శివ మీదకి కొట్టి మొత్తం శివ ఛాతికి పూసింది. 

కిందకు అని శివ నడుముకి పూసింది. 

శివ ఇక కాజల్ మొహం పట్టుకుని కళ్ళలోకి ప్రేమగా చూస్తున్నాడు. 

కాజల్: శివ…. (మాట ఆగింది)

శివ: కాజు…. (Same)

కాజల్: నిన్ను తింటానురా నేను.. (అని శివ మెడలో చెయ్యి పెట్టి సున్నితంగా రుద్దుతుంది) 

శివ: నేను కూడా నిన్ను తింటానే… కాజు.. 

ఇద్దరికీ గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటంది, ఊపిరి గట్టిగా, అలా ఉండగా కాజల్ యెద ఉబ్బుతుంది, శివ ఛాతీ కూడా. 

కాజల్: ముందు నేను తింటాను. 

శివ: no ముందు నేనే తింటాను.. 

కాజల్: లేదు నేనే

శివ: ముందు నేనే పూసాను కాబట్టి నేనే తింటాను. 

కాజల్: no…

శివ: నో….

ఇద్దరు 10 క్షణాలు మౌనంగా ఉన్నారు. 

కాజల్: heads tales వేద్దాం.. 

శివ: లేదు నేనే తింటా .. 

కాజల్ ఇక శివ మీద పడి శివ మెడలో ఉన్న cake నాకుతుంది. 

శివ కాజల్ ని పట్టి ఆపి… 

శివ: ఒకపని చేద్దాం. 

Kiss చేద్దాం ఎవరు first విడిపించుకుంటే వాళ్ళని first తినాలి.

శివ కాజల్ ఎలాగో ఓడిపోతుందని ఇలా plan చేసాడు. 

ఆశ్చర్యంగా కాజల్ ఒప్పుకుంది.

ఇద్దరు ఒకరి మొహం మీద ఒకరు చేతులు పెట్టుకుని ఒకరి పెదాలు ఒకరు చూసుకుంటూ, 

కాజల్ పెదాలు వణుకుతున్నాయి, శివ తన బోటలవెలితో వణుకుతున్న పెదవిని తడిమి, 

ఒకరి వేడి శ్వాస ఒకరు మార్చుకుంటూ, 

శివ: ready ఆ? 

కాజల్: మ్మ్ (అని ఒప్పుకునట్టు శివను చూసింది) 

ఇద్దరు మెల్లిగా ఒకరి పెదాలు ఒకరు ముడేసుకుని, క్షణక్షణం ఒత్తిడి పెరుగుతూ, ఒకరి నోరు ఒకరు పోటీగా నాలుకతోయుద్ధం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. 

అలా 5 నిమిషాలు గడిచాయి.. 

కాజల్ నాలుకని శివ తన నాలుకతో లోపల తాకుదుతున్నాడు. 

కాజల్ ఒకసారి శివ పెదాలు తన పళ్ళతో లాగింది. 

శివ కాజల్ బుగ్గలు నొక్కి మళ్ళీ తన పెదాలు చీకుతూ ఒత్తిడి పెంచాడు. 

కాజల్ కూడా శివను తన మీదకి తీసుకుంటూ అందిస్తుంది. 

కాజల్ శివ గొంతు మీద చే వేసి నొక్కుతూ, శివ పెదాలు తన పెదాలతో నలిపేస్తూ ఉంది. 

శివ: ఉమ్మ్ మ్మ్ ( గొంతు మీద ఒత్తే సరిగి అలా మూలుగుతున్నాడు, వద్దు అన్నట్టుగా)

ఇప్పుడు కాజల్ శివ మీద దాడిచేస్తుంది, శివ నోటిని తన నోటి కొసలతో ఒత్తుతూ, శివని కిందకు జార్చి తన తల బారం శివనోటి మీద పెడ్తూ శివ గొంతు నొక్కేస్తూ ఉంది. 

శివ ఇక ఆ ఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఓటమి ఒప్పుకుందాం అనుకుని వదిలేసే ప్రయత్ణం చేస్తున్నాడు.

కానీ కాజల్ మాత్రం ఇంకో చే శివ తల వేకున వేసి శివను తన వైపు ఇంకా నొక్కుకుంటూ ఉంది.

శివ మనసులో ” ఇదేంటి ఇలా దాడి చేస్తుంది, కావాలనే గొంతు నొక్కుతుంది ” 

శివ కాజల్ నడుము మడత పట్టి గట్టిగా గిల్లాడు… 

కాజల్ టక్కిన శివ ని వదిలేసి, 

కాజల్: ఔచ్ ఆ ….. Waste fellow ఎందుకలా గిచ్చావు…? (గిల్లిన చోట చేత్తో రుద్దుకొంటు)

శివ: ఎంటే తొండి చేస్తున్నావు నువ్వు… (పొగరుగా ) 

కాజల్: తొండి ఏంటి..? (అమాయకంగా నటిస్తూ) 

శివ: మరి కాదా, గొంతు నొక్కి నాకు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తున్నావు.. 

కాజల్: అయితే ఏంటి నువ్వు ఒడిపోయావు.. హె హె..  (నవ్వుతుంది) 

శివ: సరే రా మరి … (అని కాజల్ ని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు) 

కాజల్ మాత్రం దానికి సిద్దం లేదు.. పైకి లేచి వెళ్లబోతుంటే.. శివ పట్టుకుని మీద కూర్చో పెట్టుకుని, 

శివ: ఏంటి దా తింటా అన్నావు, ఆకలి కావట్లేదా…?

కాజల్: శివ స్నానం చేద్దాం. Cake ఇలా ఉండడం నాకు నచ్చట్లేదు. 

శివ: చేద్దాం కానీ రా. (అని మళ్ళీ తన మీద కూర్చోపెట్టుకుని) 

10ic

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-

Image

☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝

Watch Full video(పైన ఫోటో లో ఉన్న ఫుల్ వీడియో కోసం పక్కనున్న లింక్ ద్వార చుడండి) :- 👉👉 https://www.jabbardasth.in/?page_id=21272

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

Also Read :

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 Prema Gaatlu – 13, ప్రేమ గాట్లు  , Telugu Boothu Kathalu ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy,Prema Gaatlu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button