gowrimv131Shiva the Story

Shiva the Story – 8 | శివ ది స్టోరీ | telugu dengudu kathalu – jabbardasth

Shiva the Story - 8 | శివ ది స్టోరీ | telugu dengudu kathalu - jabbardasth

Shiva the Story – 8 | శివ ది స్టోరీ | telugu dengudu kathalu – jabbardasth

Rachana:- gowrimv131

వాళ్ళు అల బిందు నీ పార్లర్ కి తీసుకొని వెళ్ళాక నేను నైట్ ప్రోగ్రాం కోసం షాపింగ్ మాల్ కి వెళ్లి షాపింగ్ చేసుకొని తిరిగి వస్తుండగా ఎవరో నా తలమీద వెనకనుంచి బలంగా కొట్టారు నేను వెనకకి తిరిగి చూడగా ఆరోజు మీటింగులో ప్రతాప్ అంకుల్ నీ చంపడానికి వచ్చిన ఆ ఇద్దరు ఉన్నారు .వల్ల చేతిలో రాడ్స్ ఉన్నాయి.నేను వాళ్ళతో కలబడే లోహ ఇంకొక దెబ్బ నా తల మీద కొట్టగానే నేను కింద పడిపోయా నేను అల కింద పడిపోగనే వాళ్లు ఇద్దరు గన్స్ తీసి నా మీద ఒక రౌండ్ కాల్చారు.ఒక బులెట్ పొట్టమీద ఏడమ పక్క దిగింది.ఇంకొకటి చేస్ట్ లోకి దిగింది.ఇంకో రౌండ్ కల్చెలోగా మా వైపు ఒక సెక్యూరిటీ అధికారి జిప్ రావడం గమనంచి వాళ్ళు ఇద్దరు పారిపోయారు.రక్తం మడుగులో నేను స్పృహ లేకుండా పడిపోయా……………………..
…….
నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తే నేను ఏదో పెద్ద లాబ్ లో ఉన్న అని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు చూస్తే అర్థమైoది. లేవడానికి ట్రై చేశా తల చాలా బరువగా భారంగా ఉంది. నా కళ్ళు చేతులూ బెడ్ కి గొలుసులతో కట్టేశారు.నేను ఎక్కడ ఉన్న అని గట్టిగా అరిచా అప్పుడే పక్కన కంప్యూటర్లో ఏదో పని చేసుకుంటూ ఉన్న ఒక పెద్దాయన ఒక 70 సంవత్సరాలు ఉంటాయి. ఫారినర్ అనుకుంటా నా దగ్గరకి వచ్చి ఏదో ఇంజెక్షన్ నాకు ఇచ్చారు . ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన ముప్పై సెకండ్ కే నేను మళ్ళీ మత్తులోకి వెళ్ళిపోయాను….మళ్ళీ నాకు మెలుకువ వచ్చి కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి నా ముందు ప్రతాప్ అన్న ఉన్నాడు..అన్న అని గట్టిగా అరిచా మళ్ళీ వెంటనే అంకుల్ అని అరిచా అల నేను ఒక సారి అన్న అని ఇంకో సారి అంకుల్ ఆని పిలుస్తూఉన్న . నా మాటలు విన్న ప్రతాప్ అంకుల్ నా దగ్గరకి వచ్చి నా తలమీద ముద్దు పెట్టి తమ్ముడు అని నన్ను గట్టిగా కౌగలించుకొని పైకి లేచి నా తమ్ముడు లేచాడు అని గట్టిగా అరుస్తూ ఎవరికో ఫోన్ చేసి మినిస్టర్ గారు నా తమ్ముడు లేచాడు అని చెప్తా ఉన్నాడు.నాకు ఏం అర్థం కావడం లేదు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నది .పక్కన నాకు అప్పుడు సెక్స్ ఎక్కువ సేపు ఎలా చేయాలి అని చెప్పిన డాక్టర్ కూడా అక్కడే ఉంది .తనను చూస్తా ఉంటే నా వంట్లో ఏదో ఫీలింగ్ నా మడ్డ చిన్నగా పురుడుపోసుకుంటు ఉంది.నేను అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది అని గట్టిగా అడిగా అప్పుడు ఆ పెద్దాయన ఒక  పెద్ద అద్దం తీసుకొని వచ్చి నా ముందు పెట్టాడు నేను అద్దంలో చూసుకొని షాక్ ఐయ్యా. నా ఫేస్ నాది కాదు నా బాడీ నాది కాదు అసలు నా శరరమంతా నాది కాదు ఏంటి ఏం జరిగిందో తెలియదు అని నేను నలో నేను ఆలోచిస్తూ ఉంటే అక్కడే ఉన్న పెద్దాయన నా దగ్గరకి వచ్చి.నా పేరు అలెక్స్ గ్రాడి నేను హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ స్టడీస్ లో ఎక్స్పెట్ సైంటిస్ట్ నీ పదేళ్ల క్రితం నీకు యాక్స్డెంట్ ఐనప్పుడు నికు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది.all మోస్ట్ నీవు అప్పుడే సచ్చిపోయవ్ .నీ అవయవాలు ఎవరికి ఐనా దానం చేసి నీకు అంతినసంస్కరాలు చేయమని మి అన్నతో చెప్పాం కానీ నీ మీద ఉన్న ప్రేమతో మి అన్న నిన్ను ఎలా ఐనా బ్రతికించు కోవాలి అని ఏం ఐనా దారి ఉందా అని మీ hospital Hed doctor నీ అడగ్గా ఆయన  ఓకే ఒక దారి ఉంది .కాకపోతే తమ్ముడు బాడీకి సరిగ్గా సరిపోయే blood group and బ్రెయిన్ బేరో మచెస్ ఐయ్యే వ్యక్తి కావాలి అప్పటి వరకూ తమ్ముడు నీ మన లాబ్ లో ఉంచుదాం .అమెరికాలో నాకు తెలిసిన ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నారు అతను అప్పటి వరకూ తమ్ముడు నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు ఎప్పుడు ఐతే మనకు కావాల్సిన వ్యక్తి దొరుకుతాడు అప్పుడు  బ్రైన్ ట్రాన్స్లేన్స్ చేద్దాం అని చెప్పగా మి అన్న నిన్ను ఎవరికి తెలియకుండా మన లాబ్ లో పెట్టారు .అని చెప్పి తరువాత శివ అనే అబ్బాయి గురించి చెప్పి అతను మి అన్నాను రెండూ సార్లు సేవ్ చేశాడు అని చెప్పి.మి అన్నాను చంపడానికి అతను అడ్డు వస్తున్నాడు అని అతన్ని .రోడ్ మీద చంపాలి అని చూశారు ఒక రౌండ్ కాల్చారు కూడా అతన్ని అటుగా వెళుతున్న సెక్యూరిటీ అధికారి వాళ్ళను చూసి వాళ్ళు పారిపోయారు .మన DSP శివ నీ బాగా చూసి ఉండటం వల్ల అన్నగారికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పగానే అన్న వెంటనే మన హాస్పిటల్ కి తీసుకొని రమ్మని చెప్పి   శివ కి నా అనే వాళ్లు ఎవరు లేరు ఎవరో ఒక ఆయన వల్ల బాబాయ్ అని బాకరపేట దగ్గర ఉంటాడు అని శివ చెప్పగా అన్న అతనికి ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పి ఇక్కడకు రమ్మని చెప్పాడు .శివ నీ హాస్పటల్ కి తీసుకొని వచ్చేసరికి అతను చనిపోయాడు.అప్పుడు మన హాస్పిటల్ లోనే పోస్టుమార్టం చేసి బాడీని వల్ల బాబాయికి అప్పచెప్డం అని అనుకొని వల్ల బాబాయ్ శివ కళ్ళు దనాంకి ఒప్పుకోవడం తో శివ కళ్ళు ఆపరేషన్ చేసి డాక్టర్లు తిస్తు ఉండగా శివ బాడీ లో బుల్లెట్ తగిలిన చోట ఇంక బ్లీడింగ్ అవుతా ఉంటే మన హెడ్ డాక్టర్ శివ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి అది నీ బ్లడ్ కి పర్ఫెట్ గా మ్యాచ్ అవుతాది అని తెలుసుకుని వెంటేనే అన్నకు విషయం చెప్పగానే అన్న ఒక సారి బ్రెయిన్ కూడా స్కాన్ చేయండి అని చెప్పగానే డాక్టర్ స్కాన్ చేయగా 100% మ్యాచ్ అవుతాది అని తెలుసుకుని వెంటనే శివ బ్రెయిన్ నీ నికు ట్రాన్స్లేషన్ చేసం. (ఇంతకు  ముందు చాలా మంది బ్లడ్ మ్యాచ్ ఐతే బ్రెయిన్ అవదు బ్రెయిన్ మ్యాచ్ ఐతే బ్లడ్ అవదు) దేవుడి దయ నికు శివ బ్లడ్.అండ్ బ్రెయిన్ రెండు సరిపోయాయి.అని చెప్పగానే నేను ఇంక అయేమయం లోనే ఉన్న.మళ్ళీ డాక్టర్ నికు శివ కి సంబందించిన జ్ఞాపకాలు కూడా గుర్తు ఉంటాయి.కాకపోతే మెల్లమెల్లగా శివ జ్ఞాపకాలు పాయి నువ్వు మాములు వ్యక్తి అవుతావు ఆని చెప్పి నీకు ఏ ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్పి ఇంకో మూడు రోజుల తర్వాత నువ్వు అన్నతో ఇంటికి వెళ్లచు అని చెప్పారు.నేను అక్కడ ఉన్న లేడీ డాక్టర్ నీ చూస్తా ఉంటే నా మడ్డ లేస్త ఉంది.నేను ఆ డాక్టర్ నీ అల చూడటం గమనించిన ఆమె పక్కనేఉన్న డాక్టర్ తో చెప్పింది.అప్పుడు ఆయన అది శివ బ్రెయిన్ పెట్టం కదా అతను ఎఫెట్ అండ్ చిన్న సర్ కూడా పెద్దోడు అవుతా ఉన్నాడు కదా అని చెప్తాడు.ఇక్కడ ప్రతాప్ గారి తమ్ముని పేరు చిన్న అతని ఏజ్ 20 సంవత్సారలు ప్రతాప్ కి చిన్నకు 25 సంవత్సరాలు గాప్ ప్రతాప్ వల్ల నాన ప్రతాప్ వల్ల అమ్మ చెల్లిని ద్వారా చిన్నని కన్నాడు. సొంత పిన్ని కాబట్టి ప్రతాప్  కి చిన్న అంటే ప్రాణం .ప్రతాప్ వల్ల అమ్మ కోరిక మేరకే చిన్న వల్ల అమ్మని పెళ్లి చేసుకుని చిన్నాని కన్నాడు.చిన్నా కి రెండు ఏళ్ల వయసు అప్పుడు ఒక యాక్స్డింట్ లో అందరూ పోయారు అప్పటి నుండి ప్రతాప్ కి చిన్న అంటే ప్రాణం తమ్ముడు కోసం ఏం ఐనా చేస్తాడు చిన్నాకు సరిగ్గా పది ఏళ్ల అప్పుడు బైక్ మీద నుంచి పడి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చింది.అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ తమ్ముడు నీ లాబ్ లో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ చేపించి ఇప్పటికీ ఇలా జరిగింది.

మూడు రోజుల తర్వాత శివ వాళ్ల బాబాయి కి చిన్న వల్ల అన్న ప్రతాప్ 20 లక్షలు డబ్బు ఇచ్చి ఏం ఐనా అవసరం ఉంటే నాకు ఫోన్ చెయీ అని చెప్పి తన పర్సనల్ నంబర్ ఇచ్చి తన కార్ లో డ్రాప్ చేయమని చెప్పి డ్రైవర్ కి చెప్తాడు. మూడు రోజుల తర్వాత చిన్న డిశ్చార్జ్ అయి అన్నతో పాటు ఇంటికి వెళ్తాడు.అక్కడ తన చిన్నప్పటి కి ఇప్పటికీ చాలా మార్పు జరిగినాది అన్నయ్య బాగా సంపాదించాడు.ఇప్పుడు నా పేరు మీద స్కూల్స్ కాలేజ్s హాస్పిటల్స్ హోటల్స్ ఇంక చాలా బిజినెస్స్ ఉన్నాయి.అన్న అన్ని నాపేరు మీద పెట్టాడు అన్ని చూసుకోవడం కోసం అన్న కు నమ్మకం ఐనా మనుషులను పెట్టాడు. ఆ రోజు డేట్ 19-1-2020 నాకు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు నేను xxx క్లాస్ లో ఉన్న ఇప్పుడు నేను ఇంటర్లో ఉండాలి అంటే 12త్ క్లాస్ లో అన్నయ్య అన్ని సెట్ నన్ను మా నా కాలేజ్ లో నే నీకు నచ్చిన క్లాస్ రూం లో కూర్చో మని చెప్పాడు. నేను సరే ఐతే రేపటి నుంచే. నేను కాలేజ్ కి వెళ్తా అని చెప్ప అన్నయ్య సరే ఆని చెప్పి నా కోసం ఒక కార్ కొని ఒక డ్రైవర్ నీ పెట్టాడు నేను డ్రైవింగ్ నేర్చుకొనే వరకు డ్రైవర్ ఉంటాడు అని చెప్పాడు.నేను సరే అని చెప్పా డిన్నర్ పూర్తి చేశాక అన్నయ్య నన్ను నా రూంలోకి తీసుకెల్లి.రేపూ నువ్వు కాలజెకి వెళ్ళే టైం కి అన్ని ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి నేను నిద్రపోయే.దాకా  నాతోనే ఉండి వెళ్ళాడు.నేను లెచే సరికి టైం ఏనిమిది ఐనది. నేను రెడీ అయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కొత్త కార్లో కాలేజ్ కి వెల్ల నేను కాలేజ్ కి వెళ్ళగానే ప్రిన్సిపల్ వచ్చి బాబు అన్నయ్య మొత్తం చెప్పారు మీకు ఎక్కడ ఇష్టం ఐతే ఆ క్లాసులో కూర్చోండి . అని చెప్పి మీకు ఏం అవసరం ఉన్న నాకు చెప్పండి అని చెప్పి వెళ్ళాడు.నేను కాలేజ్ లో కి వెళ్తూ ఏ క్లాస్ లోకి వెళ్దాం అని చూస్తూ ఉండగా కొంచం దూరం లో ఒక ఆమె చిలక పచ్చ రంగు చీర లో నడుచుకుంటూ వెళ్తా ఉంది. తను నడుస్తన్నప్పుడు తన జడ తన పిర్రల మీద అటూ ఇటూ ఊగుతూ ఉంది.తననే ఫాలో అవుతూ తనకి దగ్గరగా వెళ్ళా తన బాడీ నుంచి చక్కని పర్పుమ్మ్ వాసన వస్తా ఉంది.ఆ వసనకే నా మడ్డ లేవడం మొదలయ్యింది.నేను తన వెనకే నడుస్తూ తన జాకెట్ కట్ లో కనిపిస్తా ఉన్న తన వీపు తన పిర్రలు గుండ్రంగా ఎత్తుగా బలంగా ఉన్నాయి వాటిని చూడగానే లేస్తున్న నా మడ్డ మీద చెయ్ పెట్టీ రుద్దుకుంటూ తను వెళ్లిన క్లాసులో కి వెల్ల క్లాసులో లాస్ట్ బెంచ్ మీద కూర్చొని తను ఏదో చెప్తా ఉంటే తననే చూస్తూ ఉన్న తన కళ్ళలో ఏదో మత్తు ఉంది .క్లాస్ ఐపోయే వరకు తననే చూస్తూ ఉన్నా.
మిగతా క్లాసెస్ అన్ని బోర్ గా జరిగాయి 1st డే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ దొరికాడు వడి పేరు రాజు.. ఈవెనింగ్ ఇంటికి వెళ్లేప్పుడు డాక్టర్ ఆంటీ కనిపించిది తను కనపడగానే ఫోన్ చేసి మితో మాట్లాడాలి ఇంటికి రా అని చెప్ప ఇంటికి వెళ్ళిన పది నిమిషాలకు ఆంటీ వచ్చిధి.వస్తూనే ఏంటి సంగతి అంది. నేను ఇప్పుడు నా వయసు 20 నా మడ్డ సైజ్ బాగా పెంచుకోవాలి మీరు అందులో ఎక్స్పర్ట్ కదా నాకు ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఆని అడిగా తను కూడా సరే అప్పుడు అంటే నికు ఒక నెల రోజులు సెక్స్ కి దూరంగా ఉండాలి సెల్ఫ కూడా చేసుకోకూడదు అని చెప్ప కానీ ఇప్పుడు అల ఏం లేదు సేమ్ ఆయిల్ డైలీ మార్నింగ్ ఈవెనింగ్ బాగా మసాజ్ చేసి కర్చుకో ఒక.నెల రోజుల సెక్సీ కి మాత్రం దూరంగా ఉండాలి అంది.నేను సరే అని కానీ నువ్వే నాకు రోజు మసాజ్ చేయాలి అని చెప్పగానే తను కుదరుదు అంది. నేను అన్నయ్య తో చెప్ప ఫోన్ చేసి వెంటనే తనకి అన్నయ్య ఫోన్ చేసి ఒక నెల నువ్వు ఇంట్లోనే ఉండాలి తమ్ముడు ఏం చెప్పినా చేయాలి ఆని చెప్పాడు .ఆంటీ ok అంది.

ఆంటీ ఈరోజు నుంచే ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడదాం అని చెప్ప .తను మి ఇష్టం చిన్న అంది. నేను నా రూం కి వెళ్లి బట్టలు అన్ని విప్పి నగ్నంగా ఆంటీ దగ్గరకు వచ్చి నవ్వుతూ నిలబడ్డా తను తల కిందకు దంచుకని నా మడ్డ వంక చూస్తూ ఉంది. తన మనసులో విడిది ఏంటి ఆంటీ ఈరోజు నుంచే ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెడదాం అని చెప్ప .తను మి ఇష్టం చిన్న అంది. నేను నా రూం కి వెళ్లి బట్టలు అన్ని విప్పి నగ్నంగా ఆంటీ దగ్గరకు వచ్చి నవ్వుతూ నిలబడ్డా తను తల కిందకు దంచుకని నా మడ్డ వంక చూస్తూ ఉంది. తన మనసులో విడిది ఏంటి ఇంత ఉంది.మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఏందుకు ఇప్పటికే విల్ల అన్నకంటే పెద్దగా ఉంది అమ్మో ఆని అనుకుంటూ తన చేతిని నా మడ్డ మీద వేసి చిన్నగా పిడికిలి బిగించింది.నాకు హాయ్ గా ఉంది.తను అలా పట్టుకొని ఉంటే ఉంది.మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఏందుకు ఇప్పటికే విల్ల అన్నకంటే పెద్దగా ఉంది అమ్మో ఆని అనుకుంటూ తన చేతిని నా మడ్డ మీద వేసి చిన్నగా పిడికిలి బిగించింది.నాకు హాయ్ గా ఉంది.తను అలా పట్టుకొని ఉంటే
నా వంట్లో నరాలు.అన్ని జివున లాగాయి నేను వెంటనే తన నడుము మీద చెయ్యి వేసి నాకు దగ్గరగా లాక్కున్న తను హమ్మ్ ..అంటూ నాకు దగ్గరగా వచ్చి నిలబడి ఏదో అయాల్ తీసి నా మడ్డ మీద పోసి పైకి కిందకు రుద్దుతూ మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు వాళ్ళు అంతా గాల్లో తేలుతూ ఉన్నట్లు ఉంది.తనను ఇంక దగ్గరకు లక్కున్ని తన పిర్రలు పిసుకుతూ తన పెదాలను నా పెదాలతో మూసేసి గట్టిగా ముద్దు పెడుతూ ఒక చేతిని పైకి తీసుకొని వచ్చు తన యెడమ రొమ్మును పట్టుకుని గట్టిగా పిసిక తను మ్మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ నా మడ్డ మీద ఉన్న తన చేతిలో పట్టు పెరిగింది. నేను తన పెదాలు వదిలి తన  కళ్ళలోకి చూస్తూ తన రెండు బుజాలు మీద చేతులు వేసి కిందకు అదిమా తను నేను ఎందుకు అల చేస్తున అని పసిగట్టి నా ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నా మడ్డను తన పెదాల మధ్యకి తీసుకొని చిన్నగా ముద్దు పెట్టింది.నాకు వంట్లో నరాలు అన్ని జ్వుమన్నై తను నోరు తెరచి నా మడ్డను రెండు అగులాలు లోపలకు తీసుకొని చీకుతూ ఉంటే నేను సుఖాన్ని తట్టుకోలేక తన తల పట్టుకొని నా మోడ్డను కొంచం కొంచం మొత్తం తన నోట్లోకి తోసి దాని తల వెనుక మోచేతి తో గట్టిగా పట్టుకుని నా నడుము ఇంక ముందుకు జరిపా నా మడ్డ దాదాపు దాని గొంతు దాటి లోపలికి వెళ్ళింది.అది ఊపిరి ఆడక గింజుకుంట ఉంటే నేను ఇంక అలానే పట్టుకొని ఉన్న దాని కళ్ళలో నుండి నీళ్ళు వస్తా ఉన్నాయి .అప్పుడే అన్నయ్య ఇంటికి వచ్చి మా ఇద్దరినీ అల చూడగానే అన్నయ్య కూడా తన బట్టలు అన్నీ విప్పేసి నగ్నంగా ఐపొడుడు. తన మడ్డను చేత్తో పట్టుకొని డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి అది గింజుకొంటు ఉంటే దాని తల వెనుక చెయ్ వేసి దాన్ని ఇంక నా నడుము వైపు తోస్తు నా వంక చూస్తూ ఎంజాయ్ అని అన్నాడు.
తను ఊపిరి అడక ఇంక గింజుకొంటు ఉంటే నేను నా మోచేతిని తీసేసా తన తల మీద నుంచి అంతే ఒక్క సారి గా నా మడ్డ నోట్లో నుంచి బయటకు తీయగ నా మడ్డకి దాని ఎంగిలి అంతా తీగలు తీగలు గా వాస్తు ఉంటే అది గట్టిగా తగ్గుతూ ఎగపోస్త ఉంటేవెంటనే అన్నయ్య తన జుట్టు పట్టుకొని తన మడ్డ వైపు తన ఫేస్ లాగి మడ్డ మొత్తం దాని గొంతులోకి తోసి వెనక్కి రాకుండా తల గట్టిగా పట్టుకుని ఉన్నాడు.తను అన్నయ్య తొడలమీద చేతులతో కొడుతూ గింజుకొంటు ఉంటే అన్నయ్య దాని తల పట్టుకొని నడుము ను వెనక్కు ముందుకు తోస్తూ ఊగుతున్నాడు తను గ్మమ్మ్ మ్మ్ గ్మ్మ్ గుమ్మ్ గబీమ్మ్ అని సౌండ్ వస్తా ఉంది.నేను వాళ్ళని ఇద్దర్నీ అల చూస్తూ న నా మడ్డను అడిస్తు పక్కనే ఉన్న సోఫాలో కూర్చుని అన్న దాన్ని ఇటు పక్కకు తోయ్ అని చెప్పగానే అన్నయ్య దాని నోట్లో నుంచి మడ్డ బయటకు తీసి నా మీదకు తోసాడు
ఆమె ఫేస్ అంత ఎంగిలి ఉంది తన గొంతు కింద నుంచి దాని జాకెట్ మీద పడి జాకెట్ అంతా తడిచి పోయింది. తను ఆయాసం తో తగ్గుతూ గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటే.నేను లేచి తన జబ్బలు పట్టుకొని పైకి లేపి తన భుజం మీద ఉన్న పైట కిందకి లాగి తన సళ్ళు జాకెట్ మీద నుంచే పట్టుకుని గట్టిగా పిస్కగానే తను అమ్మ..మ్మ్మ్మ్…అని అరిచింది. అన్నయ్య కూడా మా దగ్గరికి వచ్చి దాని వంటి మీద నుంచి చీర లాగి పడేసి నడుము మడలు పట్టుకొని పిసుకుతూ లంగా నాడా. పట్టుకొని లాగేశాడు.నేను తన జాకెట్ హుక్స్ విప్పి తన వంటి మీద నుంచి పక్కకు తీసి పడేసి బ్రా లో సగానికి పైగా కనిపిస్తా ఉన్న తన సల్లని కుదుళ్ళ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని పిసుకుతూ ఉంటే అన్న దాని బొడ్డుతో ఆడుకుంటూ ఉంటే తను మ్మ్మ్మ్.. హమ్మ… బ్బ్.. స్స్…హా.. హహహ…..మ్మ్మ్మ్. ఎంఎం మ్మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ ఉంది.ఇంక అన్న నేను దాని వంటి మీద ఉన్న ఆ రెండు గుడ్డలు కూడా విప్పి తనను కుడ్ నగ్నంగా మార్చి సోఫాలో నా మీద కూర్చో పెట్టుకొని దాని నోట్లో నోరు పెట్టీ కిస్ చేస్తూ నా మడ్డను దాని పుకూ పెదాలు దగ్గర పైకి కిందకు రాస్తూ ఉండగా అన్న సోఫా రిమోట్ తీసుకొని సోఫాని బెడ్ మోడ్ లోకి పెట్టగా నేను అలానే వెన్నకు పడుకున్న నా మీద తను పడుకుంది.నేను ఇంక అగలేగా నా మడ్డను తన పుకులోకి ఒక అంగుళం పెట్టీ దాని నడుం మడతలు పట్టుకొని పిసుకుతూ కసిగా ఒక జెరెక్ ఇచ్చ సగం మడ్డ దాని పుకులోకి దింగింది.మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అని మూలుగుతూ ఉండగా మిగిలిన సగం మడ్డను కూడా పూర్తిగా లోపలికి తోసి గట్టిగా గుబి గుభి గుభీ అని దెంగుతూ ఉంటే అది అమ్మ్..హా..అయో…మ్మ్మ్మ్..స్…. అహ్…అబ్బో…మ్మ్మ్మ్….స్…స్… ఇ మ్మ్మ్మ్.ఎంఎం.మ్మ్మ్మ్..అని అర్తుసు ఉండగా అన్న తన మడ్డను ఆమె గుధ్ధ బొక్క దగ్గర ఉంచి నా మడ్డను ఒక ఇంచి మాత్రం ఆమె పుకులో ఉండేలా పెట్టిమని చెప్పి అన్న తన మడ్డను ఆమె గుడ్డులోని రెండు మూడు గెంట్ల లో తోసేసి గిభి గుబీ గూభి గూబి అని దెంగుతూ అన్న మడ్డ బయటకు వచ్చేప్పుడు నాది లోపలకు దూర్చి దెగు అని చెప్పగానే నేను అన్న మడ్డ తన గుద్దలొ నుంచి బయటకు వచ్చే టైంలో నా మడ్డ పుకులోకి తోస్తు అల ఒక రిథమ్ వచ్చే దాకా మెల్లగా దెంగుతు మెళ్ళ మెల్లగా వెంగం పెంచుతూ దభి ధభి గూభీ గుబి తపక్ తపక్ థపక్ మని శబ్దం వచ్చేలా. దెంగుతూ ఉంటే తను అమ్మం.మ్మ్మ్మ్ అహహా మెల్లగా….. అమ్మో ఎంఎంఎంఎం ఊహు…మ్మ.. ఇమ్మ్…
స్…… ఉజ్ ఊహు….అమ్మ్…అయి….మామ…..మ…..మ్మ్మ్మ్..ఎంఎం…ఇస్…అభ్…అని అరుస్తూ ఒక ఐదు నిమిషాలు అయ్యాక తన రసాలు వదిలేసింది.అన్న నేను ఇంక గట్టిగా ఒక పదినిమషాలు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడి దెంగుతూ ఒకళ్ళ తరువాత ఒక్కలం తన గుద్దలొ పుకులో మా రసాలు వదిలేసం.

ఒక పది నిమిషాలు అయ్యాక అన్నయ్య లేచి పక్కన కూర్చొని ఆమెని లేపి తన వళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఆమె సళ్ళు పిసుకుతూ నికు ఇంక ఎవరిని ఐనా దెంగాలి అని ఉంటే చెప్పు మన వాళ్ళు మన అపార్ట్మెంట్స్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు.అక్కడ వాళ్ళు పడేసిన aunty’s inka నికు ఎవరు కావాలి అంటే వాళ్ళు నేను సెట్ చేస్తా సెలబ్రిటీలు కూడా అని అడగ్గా నేను అన్నయ్య లేదు నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే అన్న ఎందుకు రా ఇప్పుడే నా దాని కంటే పెద్దగా ఉంది అంటే అంతలో ఆమె కూడా నేను కూడా అదే చెప్దం అని అనుకున్న అంటే నేను కాని నాకు ఇంక ఒక అంగుళం podav కొంచం లావు కావాలి అన్న అప్పుడు ఆమె అప్పుడు నిది నిగ్రో వల్ల మడ్డ లాగా అవుతాది కాకపోతే వాళ్ళవి నల్లవి నిది తెళ్ళది అంది. నేను కూడా నాకు అలాగే కావాలి ఆని చెప్పక ఇక్ వాళ్ళు సరే ఆని చెప్పి ఆమె నాకు ఒక ఆయిల్ ఇచ్చి ఇది మూడు రోజుల వాడు చాలు నీ మడ్డ నువ్వు అనుకున్న సైజ్ కి వస్తాది అని చెప్పగానే అన్న కూడా అదే చెయ్ అంటాడు నేను సరే అని చెప్పి వాష్ రూం కి వెళ్లి వచ్చాక అన్న ఫోన్ లో ఎవరితో నో సీరియస్ గా మాట్లాడుతు ఉన్నాడునేను హాల్ లో కి వచ్చే సరికి అన్నయ్య నా వైపు చూస్తూ పోన్ పెట్టేసి చిన్న నువ్వు నేను చెప్పినట్లు కొన్ని రోజులు చేయాలి ఆని అడిగాడు నేను సరే అన్న ఏం ఐనది చెప్పు అంటే అప్పుడు అన్న sp garu ఫోన్ చేశారు చిన్న మి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ నీ ఎవరో సంపేసరు అంట అని చెప్పి వాళ్ళు నీకోసమే వచ్చి నీ గురించి అడిగారు ఆంటా అతను మన మనిషి కాబట్టి ఏం చెప్ప కుండా తన ప్రాణాలు ఇచ్చారు. కాలేజ్ సీసీటీవీ పుటేజ్ అంత వాళ్లకు చిక్కకుండా delit చేసేశాడు.వాళ్లకు నువ్వు నా తమ్ముడు అని తెలిస్తే నికు చాలా ప్రమాదం రా చిన్న అందుకే నువ్వు కొన్ని రోజులు శివ ప్లేస్ లో మన అపార్ట్ మేంట్ లో ఉండు.అక్కడ నుంచే కాలేజ్ కి వెళ్లి రా నీకు ఎప్పుడు సెక్యూరిటి ఉంటాది .ఇంకొక విషయం నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్లేప్పుడు శిరీష అని నా స్నేహితుడు అదే మన శివ వల్ల బాబాయ్ వల్ల ఊరు అతనిది అతని కోడలు అక్కడే ఉంటాది మన అపార్ట్మెంట్ కి మొన్ననే వచ్చారు .వల్ల తోటి కోడలు హేమ అదే నా ఫ్రెండ్ కూతురు కూడా అక్కడే ఉంటాది . నీకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చిన వల్లే చూసుకుంటారు.ఇంక జ్యోతి అని హేమ వల్ల పక్క ఫ్లాట్ లో ఉంటాది .తను కూడా మన శిరీష వల్ల బాబాయ్ కూతురు .నికు ఏం అవసరం వచ్చినా వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని చెప్పగానే నా లో ఉన్న శివ బ్రెయిన్ వెంటనే రేయాక్ట్ అయి అన్న నికు ఒక విషయం చెప్పాలి.అంటే అన్నయ్య నాకు నువ్వు ఏం చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నాఓ అంతా తెలుసు శివ జ్యోతి నీ హెమని దేన్గాడు అనే కదా మళ్ళీ నాతోనే షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాడు అనే కదా అని చెప్పి నాకు వాళ్లు నా స్నేహితుడి కూతురు వాడికి కావాల్సిన వల్లే కావచ్చు కానీ నేను శివ వాళ్ళని తీసుకొని వస్తె నేను కూడ దెంగేవాడిని అని చెప్పాడు. నాకీ అంతా అర్థం ఐనది . నేను మరుసటి రోజే అన్న చెప్పిన అపరెట్మెట్ కి షిఫ్ట్ ఐపోయ .నేను వెళ్ళే ముందే అన్నయ్య వల్ల ఫ్రెండ్ అదే హేమ వల్ల నాన ఫోన్ చేసి మొత్తం నా గురించి చెప్పి నన్ను బాగా చూసుకోమని కూతురుకి కోడలికి చెప్పాడు. ఇప్పుడు హేమ శిరీష జ్యోతి అలాగే అవంతిక అందరూ ఒకే ఫ్లోర్ లో పక్క పక్క ఫ్లాట్స్ లో నే ఉన్నారు ఇది అంత అన్న శివ కోసం చేశారు ఆని నేను అనుకున్న. అలా ఒక వరం రోజుల్లో car డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న లైసెన్స్ కూడా అన్నయ్య రెండు గంటల్లో తెప్పించాడు.నేను రోజు శిరీష వదిన దగ్గర కాలేజ్ కి వెళ్ళడం తన అందాలు చూస్తూ రోజు బాత్రూం లో కొట్టుకోవడం . ఇక్కడ. హేమ వాళ్లకు సిరిషకు అన్నయ్య ఫ్రెండ్ కు నాకు శివ బ్రెయిన్ పెట్టారు అని తెలియదు . జెస్ట్ వల్ల మామ నాన ఫ్రెండ్ బ్రదర్ ఆని తెలుసు. ఆ రోజు డేట్ 5.2.2020…..

అక్షర దోషాలు ఉంటే తిట్టుకోకండి .. పిక్స్ ఎలా అప్లోడ్ చేయాలో తెలియడం లేదు ఫోన్ లో రస్తున్న నేను స్టోరీ. పిక్స్ అల అప్లోడ్ చేయాలో చెప్పండి ఫోన్ లో తెలిసిన వాల్లు .లేదంటే  నాకూ మైల్ చేయండి నేను పిక్స్ పెడతాను వాటిని నా స్టోరీలో కామెంట్ చేసేప్పుడు అప్లోడ్ చేయండి ఎలా చేయాలో తేసిసిన వాళ్ళు.

 

13C

హలో ఫ్రెండ్స్ ఇన్ని రోజులుగా అనగా గత రెండు సంవత్సరాల నుండి మన వెబ్ సైట్ మీ సపోర్ట్ వల్ల ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగింది .ఇపుడు వెబ్ సైట్ కి రీడర్స్ ఎక్కువ అయ్యారు సైట్ స్లో అవుతుంది ఇప్పుడు స్లో మరియు హ్యాంగ్ అవ్వకూడదు అంటే హోస్టింగ్ ప్యాకేజీ పెంచాలి మాములు దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది . అందుకు సైట్ ముందుకు సాగాలంటే మీ వంతు సహాయంగా ఎంతో కొంత తల ఒక చెయ్ వేస్తె సరిపోతుంది .ఇక్కడ కింద నా UPI ID పెడుతున్న మీకు తోచినంత వెబ్సైటు కోసం డొనేట్ చేయండి ధన్యవాదాలు.మరియు ప్రకటనల వాళ్ళ కూడా రీడర్స్ కి చాల ఇబ్బంది ఐతుంది అని నాకు తెలుసు కానీ వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం ద్వారానే ఈ మాత్రం ముందుకు తీసుకెళుతున్న మీరు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే యాడ్స్ (ప్రకటనలు ) కూడా తొలగిస్తా .

UPI ID : pdfs@ybl

హలో ఫ్రెండ్స్ నేను నా దగ్గర ఉన్న పిడిఎఫ్ స్టోరీస్ కలెక్షన్స్ (ఈ సైట్ పెట్టక ముందు నేను చదివినవి దాదాపు 1500 వరకు ఉన్నాయ్ దాంట్లో ఉన్న ఏ ఒక్క స్టోరీ దింట్లో లేదు అవన్నీ vintage స్టైల్ ఓల్డ్ మూవీస్ లా natural గ స్లోగ పెద్ద పెద్ద సీరియల్ టైపు ) ఇవ్వాలనుకుంటున్న కావాలనుకున్న వాళ్ళు fb లో ఐన twitter లో ఐన నాకు పర్సనల్ మెసేజ్ చేయండి ….Paid Service not for Free only 100/-  

Facebook links

Admin account id :  UMESH KING

PAGE LINK : TELUGU SRUNGARA KATHALU

GROUP LINK :  TELUGU SRUNGARA KATHALU ROLE PLAY PLOT

twitter link

twitter@jabbardasth1

మంచి ప్రశాంతమైన నిద్ర కోసం ఈ మ్యూజిక్ ఒకసారి వినండి : https://youtu.be/XHNkTGDQyE0

https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch My full Mms Video 👇👇 by clicking on image
https://youtu.be/TSwl3R72-Fo
Watch HER leaked Mms Video 👇👇

NOte: – హలో ఫ్రెండ్స్ నా పేస్ బుక్ పేజి  delete అయింది నా కొత్త facebook లింక్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను దయచేసి join అవ్వండి 

https://www.facebook.com/jabbardasth1

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J7kOR4sxaB4[/embedyt]

[/embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=GJsITtvHypU[/embedyt]

 

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

ఒక కుటుంబం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ

 

Shiva the Story – 8 ,శివ ది స్టోరీ,telugu dengudu kathalu – jabbardasth,telugu boothu kathalu,telugu sex stories,jabbardasth.in,త్రిబుల్ ధమాకా,telugu hot stories,telugu sex kathalu,telugu sex stories jabardast, xossipy, Shiva the Story

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button