Kaalapurushidi Kadhalu

Kaalapurushidi Kadhalu – 28 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu - 28 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

Kaalapurushidi Kadhalu – 28 | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 

Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories 
Kalapurushidi Kadhalu | కాలపురుషుడి కధలు | telugu hot stories

అపురూప అనుబంధాలు
II-05
 
ముద్దు పెడుతూనే, శ్వాస తీసుకుంటున్న ఆమె విడుస్తున్న వెచ్చటి లావా లంటి కోరిక తో నిండిన గాలి, అతని ముఖాన పరుచుకుని చెమట పట్టిస్తోంది.
అతను తల్లి (అక్క) రొమ్ములు పిసుకుతూ, మధ్య లో ఆమె చన్మొలను తన చూపుడు వేలు బొటన వేలి మధ్యన ఉంచి, నొక్కి మెలి తిప్పి నప్పుడల్లాఅతని పెదవి మీద సుధ  పంటి గాటు పడుతూ వచ్చింది.
అతను తన ప్రతాపాని ఆమె  చనుమొనల మీద చూపిస్తూ వుంటేఆమె అతగాడి  పెదవి మీద తన కోరికని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది.
అతను తల్లి (అక్క) చనుమొనలనివేళ్ళతో  మెలితిప్పి వదిలినప్పుడల్లా, ఆమె అతని పెదవులని కొరుకుతుoది.
అందుకు ప్రతి గా, అతను తల్లి (అక్క) రొమ్ముల మిద నఖక్షతాలు చేయటం మొదలెట్టాడు...
ఆమె ఏమీ తగ్గకుండా తమ్ముడి  వీపు మీద ఉoచిన చేతివేళ్ళు బిగిస్తోoది….
అక్కడ, ఎర్రటి, గోటి గాట్లు ఏర్పడు తున్నాయి.
అతను ఆగలేక తల్లి (అక్క) పిరుదుల కింద చేయ్యి వేసి నొక్కు తున్నాడు, ఆ కండరాల్లోనూ గోటి గాట్లు పెడుతున్నాడు.
దాంతో, ఆమె పూర్తి గా, అతడి  వళ్ళొకి వచ్చేసింది.
పదినిముషాల తరువాత  ఇద్దరూ రొప్పుతూ విడివడ్దారు.
 
అప్పుడు గానీ చూసుకోలేదామె, తను సాంతం తమ్ముడి  వళ్ళో కూర్చుని, అతడిని ముద్దాడుతున్నానని. పూర్తి నగ్నం గా ఉండి, ఎలాంటి జంకు గొoకూ లేకుండా, తను అలా పరాయి మొగాడిని  ముద్దాడటం గ్రహిస్తూంటే, ఆ క్షణం లో మాయ మొహాల తో కప్పబడిన ఆమె కి, కన్నె పిల్ల లా  స్త్రీ సహజమైన సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది.
చటుక్కున అతడి వళ్ళోంచి కిందకి దిగింది.
అదే సమయం లో గమనించింది, పూర్తి గా స్థంభించి, ముందోలు కూడ వెనక్కి లాగి వేయబడి, కోరిక తో కంపిస్తున్న తమ్ముడి  శివ లింగాన్నిపురుషాంగాన్ని.
ఆమె చూపులు ఎక్కడఉన్నయో గమనించిన అతను, ఒక సారి తన తొడల మధ్యన చూసు కున్నాడు.
బాగా నిగడిదన్ని, పెద్దగా, లావుగా, పొడుగ్గా, వున్న తన లింగాన్ని గర్వం గా చేత్తో పట్టుకొని తల్లి (అక్క) ఎదుట వున్నాడు.
అవును…ఇప్పుడు దాని వంతు.
ప్రణయ క్రీడ లోదానిది సింహ భాగం.
శరీరం లో ప్రతి అవయవం మనస్సు తో అనుసంధానించబడి, రతి వేళ, తమ వంతు పాత్ర పోషిస్తేనే, శృంగారం వేడెక్కుతుంది.
వేడెక్కి పాకాన పడినా, శృంగారాన్ని శిఖరపు అంచుల కి తీసుకు వెళ్ళే భాద్యత మాత్రం, స్థంభించిన పురుషాంగానిదే.
మరి శిఖరారోహణ కి సిద్దమే కదా అన్నట్ళు గా తల్లి (అక్క) వైపు చూశాడు అతను.
ఆమె తటపటాయించింది.
పూర్తి గా స్థంభించి ఉన్న అతడి అంగం మీద, కొంచెం తడి గా ఉoడి, ఎక్కడ నుంచో పడుతున్న వెలుగు కి మిలమిలా మెరుస్తోంది.
 
పవిత్రమైన ఆదిదేవి గర్భగుడి లో ఉన్నారు తామిద్దరూ.
అటువంటి  చోటఆ ఆదిదేవి  ప్రధాన విగ్రహం ముందు ఉన్న మంటపం లోతమ్ముడి తో  రతి కార్యం జరపటంతమ ప్రేమ స్రావాలు అక్కడి నేలను అభిషేకించటం ఆమెకు ఇబ్బంది అనిపించింది.
కానీ సృష్టిని నడిపే ఆ ఆదిదేవిసృష్టి కార్యమే తన ముందు ఆవిష్కరించ బడుతుంటే కాదంటుందా?
విజయ్ మనస్సు లో కూడా కొద్ది క్షణాలు అలాంటి సంకోచమే వెంపర్లాడసాగింది..
అతి పరమ పవిత్రమైనదేవత తో సమానమైన తల్లి తో కొడుకైన తను  సంగమిస్తూ ఉంటే ఆ సృష్టికారకు రాలైన ఆదిదేవి కాదంటుందా..?
 
ఆ దేవి సన్నిధి లో జరగబోతోంది, ఆ పరమ పవిత్ర, శృంగార, శోభన రతికేళి కార్యం.
శృంగారం కూడా తప్పని, ఒక మొక్కుబడి పని గా చేస్తున్న రోజుల లో, ఎటువంటి వేరే ఆలోచనా లేకుండా ఇద్దరు స్త్రీ పురుషులు, కేవలం శృంగారం కోసమే, సంగమిస్తున్న ఇద్దరు స్త్రీపురుషుల అతి నిర్మలమైన ప్రేమ ఆ ఆదిదేవికి చేసే నిజమైన అర్చన కాదా!
లోకం గాంచనిదితన సొత్తు మాత్రమే అనుకునేది, నిస్సిగ్గు గా ఆ దేవి  ముందు ఆవిష్కరించిఆమె  సన్నిధి లోనే ఉద్రేకపడిఆవేశపడికోరిక తో కదిలిపోయి, రగిలిపోయి, పెనవేసుకు పోయికాంక్ష గా ఒకరి లో మరొకరు కలిసిపోయితనయుడినే, తనవాడిని ఆ స్త్రీ మూర్తి చేసుకునే వేళఆ తనయుడి మగతనం తల్లి ఆడతనాన్ని ఆక్రమించుకొంటే ఏ సృష్టికారకురాలైన దేవి  కాదంటుంది.. ?.
రేపల్లెలో, రాధ కృష్ణుడిని ఎప్పుడైనా వారించిందో లేదో కానీ, ఈ రాధ మాత్రం కొడుకు వంక చూస్తూ మళ్ళి తన రొమ్ముల కి చేతులు అడ్డం పెట్టుకుని, రెండు తొడలు దగ్గరి కి పెట్టుకుని, ముడుచుకుని కూర్చుని ఉంది అనిపించింది  కోర్కె తో ఉరకలు వేస్తున్న విజయ్ మనస్సుకి…
ఆమె లో రాధ లో ఉన్న సొగసు ఉంటే, నాలో  లో కృష్ణుడి లో ఉన్న తెగువ ఉంది’ అనుకుంటూ విజయ్  ఆవేశం తో యెగిరిపడే  అంగం తో అలానే నగ్నంగా తల్లి (అక్క) ను సమీపించాడు…
బాగా దగ్గరగా వచ్చాక, ఆమె ముందు తన రెండు కాళ్ళు వెడల్పు చేసి కూర్చున్నాడు.
అలా తన రెండు కాళ్ళు విడదీసి, తనకి  అభిముఖం గా కూర్చొవటం వలన, పొడవు గా బలిసి, పొగరు గా నిలబడి, ఆలయ ధ్వజస్తంభము లా వున్న అతని మదన దండం చివర, ఆమె పాదాల ముని వేళ్ళని తాక సాగింది.
అది ఒకదాని వెంట మరొకటి గా, తన కాలి వేళ్ళని తాకుతూ ఉంటే, ఆమె, మోకాళ్ళ చుట్టూ మునగ దీసు కుని బిగించిన, ఆమె చేతుల పట్టు సడలి పోయింది.
అతను ఆమె రెండు కాళ్ళ మీద చేతులు ఉంచి, ఆమె పాదాల నుంచి  పిక్కల మీదు గా తడుముతూ, పైపైకి రాసాగాడు.
 
ఆమె నెమ్మది గా వెనక్కి వాలిందికూర్చునే..చేతులు రెండూ, వెనక్కి చాచి, అరచేతులు నేలకు తాటిస్తూ..
అతని చేతులు తల్లి (అక్క) బలమైన మోకాళ్ళాని దాటాయి.
ఆమె పూర్తి గా నేల మీదకు  వాలి పోయింది.
అతని చేతులుఆమె  బలిష్టమైన, నునుపైన రెండు తొడలని, పట్టుకున్నాయి.
అతను ముందు, ఆమె పాదాలు విడదీశాడు.
తరువాత నున్నటి తల్లి (అక్క) తొడలను చేరో వైపు లాగాడు.
ఆమె తొడలు తెరుచు కోవటం ఆమె కళ్ళు మూసు కోవటం ఒకే సారి జరిగాయి.
పసిమి రంగు తొడల మధ్యన, నల్లని దట్టమైన వెంట్రుకల తో గుబురు గా కప్పబడి ఉన్న, తన తన ఆడ పుష్పాన్ని  మొదటి సారిగా చూసి ఆనందించాడు.
ఆ  భాగాన్ని తడిమాడు.
వేళ్ళ తో పూకు పెదాలను విడదీసి పెద్ద గా బిరుసెక్కిన కీలాన్ని స్పృశించాడు.
విరిసిన పుష్పదళాల ఆకృతి లో, ఉబ్బెత్తు గా ఉండి, అది మృదువైన కండ పట్టి, కఠిన మైన మగవాడి ప్రేమ దండం ఢీకొట్టి నప్పుడు, సుతిమెత్తని అనుభూతి నివ్వటాని కి అనువు గా ఉంది వికస్మిత పుష్పం లా ఆమె భగ ప్రదేశం.
అప్పటికే తమ్ముడు చేసిన శృంగార చేష్టల కి, మదోన్మతా రసాల తో నిండి, చెమ్మ గిల్లి, రసాలూరి ఉంది ఆ మర్మ స్థానం.
ఆమె తొడలు తెరిచి ఉంచటం వలన అది కొద్ది గా విచ్చుకుని ఉంది.
లేత గులాబీ రంగు లో ఉంది.
ఆమె తొడలని మరింత గా విడదీశాడు అతను.
రెండు తొడలు విడదీస్తున్న కొద్దీ, ఆమె యోని మరింత గా పైకి ఉబికి వచ్చినట్లు కనబడు తోంది.
బాగా వుబ్బి వున్న కీలాన్ని సున్నితం గా నిమిరాడు రెండు వేళ్ళ మధ్య పట్టుకొని.
 
అతను, తన దృష్టి ని, పవిత్రమైన తల్లి (అక్క) యోని నుంచి పైకి కదిపాడు.
నెమ్మది గా కదులుతున్న పొత్తికడుపుఆ పైన లోతైన బొడ్డూ, ఇంకా పైన, సమున్నతంగా నిలిచిన గుండ్రటి వక్షోజాలు…
తల పూర్తి గా వెనక్కి వాల్చేసి ఉండటం తో, ఆ రెండు నిండైన రొమ్ముల మధ్య గా ఆ అమ్మ  వారి దివ్య మంగళ రూపం.
తన తల్లి (అక్క) రొమ్ములుబలువులో.. బిగువులో ఆ మంగళ విగ్రహం కి వున్న చనుదోయి కి పోటీ గా వున్నాయని పించింది విజయ్ కి..
ఆ అపురూపమైన దృశ్యాన్ని అతను అలా కొద్ది క్షణాలు చూస్తూ ఉండిపోయాడు.
ఎందరికి దక్కుతుంది గర్భ గుడిలో ఉన్న ఆ మంగళ విగ్రహాన్ని తనవవుతున్న అందమైన అచ్చాదన లేని రొమ్ముల మద్యగా దర్శించు కోగలిగే భాగ్యం?
అతను ఆమెకి దగ్గర గా జరిగాడు.
అతని అంగం బోడిమ భాగం  తల్లి (అక్క) యోని రెమ్మలని తాకింది.
వెనక్కి తల వాల్చేసి ఉన్న సుధ ఆ స్పర్శకి వొళ్ళంతా.. జివ్వుమనగా..  ఒక్క సారి గా రెండు కళ్ళు తెరిచింది.
తమ్ముడి మదన ద్వజం, తన యోని రెమ్మలకి తాకుతుంటే, ఆమె కన్నుల నిండుగా లింగస్వ రూపం కనిపించింది.
ఆ దృశ్యాన్ని చూసి కళ్ళు విస్ఫారిత మయ్యాయి.
ఆమె కి ‘అ పరాత్పరుడే ఇప్పుడీ తమ్ముడి అంగం లోకి ప్రవేశించి.. తన తపన, తాపము దీర్చటానికి తన లో ప్రవేశించబోతున్నాడా..శివలింగడే తన లో లీనం కావడానికి సిద్ధం గా, యోని వద్ద వున్నాడా?’ అని పించింది.
పరవశం గా కళ్ళు మూతలు బడుతూంటేమెల్ల గా నేల మీది కి వెనక్కి వాలుతూ పడుకొంది …
తొడలను విప్పారుస్తూ.. అతడి దోపుడికి అనువుగా తన ఆడతనాన్ని తెరుస్తూ..
ఆమె వెన్ను వాల్చిన నేల, మొదట్లో కొంచం కఠినం అనిపించినా, జరగబోయే కామకేళి లో దొరకబోయే సుఖాలు తలుపు కు వస్తూంటే, మైమరచిపోతూ, తమ్ముడి దెంగుడి కోసం అర్రులు జాచ సాగింది..
విజయ్ తల్లి (అక్క) అలా వాటం గా పడుకోవటం చూస్తూ, వుప్పొంగే మనసు తో ఆమె తొడల మధ్య గా మీది కి సర్దుకోసాగాడు..
 
విజయ్ తన ప్రేమ దండాన్ని తల్లి (అక్క) స్త్రీత్వం లోకి కొంచెం అదిమాడు.
అది నెమ్మది గా మృదువు గా ఆమె లోకి ప్రవేశించసాగింది…
ఆరేడేళ్లుగా.. చక్కని చిక్కని లైంగికానందాలను అనుభవిస్తున్న స్త్రీ అయిన సుధ మూడు వారాలు గా నిండు దెంగుడులు కరువై.. పూకు ఆవురావురుమంటూంటే.. సుమారు గా గంట నుండీ తమ్ముడి శృంగార హేలల తో రెచ్చ గొట్ట బడిన స్త్రీ గా, తన లో అంతవరకూ ఆవరించి వున్న కన్నెపిల్ల సిగ్గు దొంతరలు చిన్నాభిన్నం అయిపోగాశృంగారాని కి అత్యంత అనువైన స్త్రీ యోని, ఒక నిండైన మగవాడి ప్రేమ ధ్వజాన్ని ఎలా స్వీకరిస్తుందో, అలా, హుందాగాతన యోని లోకి అశ్వ మేడ్రం లా, బారు గా పెద్ద గా వున్న, అతగాడి ప్రేమ ధ్వజాన్ని,లింగాన్ని చేర్చుకో సాగింది.
యవ్వన బలం తో నిగిడి, గట్టి గా వున్న, పొడవైనఅతగాడి లావాటి మొడ్డ, రసాలూరిన ఆమె పూకు లోకి వర్షానికి బాగా తడిచి, గుల్ల బారిన నేల లోకి బలం గా దించిన గునపం లాఆ పూకు రెమ్మలను వెడల్పు చేస్తూ అడుక్కంటా దిగింది.
అతని కి ఆ అనుభూతి, తొలిసారి.. కొత్తే…
కానీ, ఆమె కి కొత్త కాదు.
అతని లో ఇన్నాళ్లు ప్రోగుబడి వున్న తల్లి తో రమించాలన్న కామేచ్ఛ తీరబోతున్న ఆ సమయం లో.. తను ఏ మాత్రం వెరవకుండా, తన అంగాన్ని ఆ అద్భుతమైన పూకు కండరాల మధ్యలోకి చొప్పించ సాగాడు..  
ఆమె యోని పెదవుల మధ్యన నెమ్మది గా స్థిరంగా దించుతున్నాడు.
‘అంగుళం తరువాత అంగుళం’ గా తన లోకి ఆ బలమైన మగతనం  చొచ్చుకు వస్తూంటే, ఆమె తన తలని పూర్తి గా వెనక్కి వంచేసి, తన చూపులు, చిరునవ్వులు చిందించే ఆ ఆదిదేవి ముఖం మీద నిలిపింది…
తమ్ముడి మొడ్డ  తన లోకి చొచ్చుకొని పోతూంటే, కింది పెదవిని మునిపంట నొక్కి పెట్టి, అతను పూర్తి గా తనలోకి ప్రవేశించే దాకా, శ్వాసని బిగబట్టింది.
ఒక సారి తల్లి (అక్క) లోకి అతని అంగం పూర్తిగా మొదలు కంటా ప్రవేశించాక, అతను హ్మ్మ్మ్” అంటూ శ్వాస వదిలాడు.
అప్పుడు ఆమె కూడ, బిగ బట్టిన శ్వాస ని  వదిలింది.
 
అతను తన రెండు చేతులని అందం గా నిండు కుండల్లా ఆడుతున్న  రొమ్ముల మీద వేశాడు.
ఆ స్థనద్వయం స్పర్శ, అతని లో దాదాపు పదేళ్ల క్రితం వరకూ దక్కుతూ వచ్చిన మృదు మధుర స్పర్శను.. జ్ఞాపకం కి తే సాగింది..
అలనాటి చీపుడులు ఆ సుఖానుభూతులూ తన నరాలను బిగదీసేస్తూంటే.. మీదికి వంగి ఆ గుబ్బలు కుడవాలన్న చాపల్యాన్ని బలవంతం గా ఆపుకొన్నాడు..
ఆమె తొడలు కొంచెం దగ్గరికి వచ్చి, అతని నడుము ను తాకుతూ ఉన్నాయి.
అతను ఆమె  ముఖం లోకి చూశాడు, ఆమె, తన మనస్సు లో చెలరేగే కుతిని గ్రహిస్తూ, తనని మీదికి హత్తుకొని, చళ్ళు నోటి కి అందిస్తుందా అన్న ఆశ తో..
అయితే అప్పటికి ఆమెలో తనలో పూర్తిగా దిగబడిన అతడి రోకలి బండ తో పూకు ని కరువు తీరా దంపించు కోవాలన్న కోర్కె ముందెత్తు గా వుండటం తో, తమ్ముడి మౌన భాషను గ్రహించలేక పోయింది..సుధ..
అతడి లింగం తన పూకు నిండా దిగి ఆవరించుకుపోయినాపూకంతా నిండినా, ఇంకొంత మొడ్డ బయటే వుంది.
తమ్ముడి వీపు చుట్టూ చెతులు వేసి, అతనికి మద్దతు గా, మేడ్రాన్ని మరింత గా పూర్తి గా తన లోకి తీసు కొంది.
అయినా, ఆ లావాటి మొడ్డ కుదురు.. బయటే వుండిపోవటం గమనించిన ఆమె ఇంత లేత వయస్సుకే ఇంత లావూ పొడవా..పూకు రసాలు జుర్రితే మరెంత ఉబ్బి సాగుతుందో.. ఏమో అనుకున్నా ఇంత వరకూ నన్ను గుల్లించిన మొడ్డలకి దీటైనదే.. ‘ అనుకుంది తృప్తి గా.. పరవశం గా ..
 
అతను రొమ్ములు గట్టి గా నొక్కి పట్టుకొని, నెమ్మది గా ఊగటానికి ప్రయత్నించాడు.
ముందు కొంచెం కదలి కష్టమైనా  అతనికి వెంటనే లయ తెలిసింది.
కానీ అతడిని కొత్త గా అనిపించిందీ, కోరికని పెంచిందీ, తన క్రింద వున్న తల్లి (అక్క) కదలికలు….
ఆమె హవాభావాలు….
తను ఆమె  తొడల మధ్యన గుద్దుతూ ఉంటే, పైకి కిందకీ జరిగి పోతున్న ఆమె శరీరం అతని కి కామా తురతను పెంచసాగింది..  
దెబ్బ బలం గా పడ్డప్పుడల్లా, ఓర్చు కోవటానికి, ఆమె పెదవులు బిగబట్టటం, అతని లోని  కోరికని పరుగులు పెట్టించింది..
అయితే, అతను గుద్దే గుద్దుళ్ళకి, ఆమె పూర్తి గా పైకి జరిగేందుకు వీలు పడటంలేదు..
ఆమె రెండు రొమ్ములు అతని గుప్పిళ్ళల్లో ఉండటం తో అది వీలుకావట్లేదు.
అదే సమయం లో, అతని పోట్ల ధాటికి ఆమె వళ్ళు అల్లాడిపోతుంటే.. పట్టుకోసం, ఆమె తన రెండు చేతులనీ అతడి  వీపు మీద చుట్టేసి బాగా బిగించి పట్టుకుంది.
కానీ పూటేత్తిన గిత్తలా కుమ్ముతున్న అతని దెబ్బల కి ఆమెకి పట్టు నిలవటం లేదు.
అమ్మా ఇన్నాళ్లు నీ అందాలను ఊహించుకుంటూ వాటిని అనుభవిస్తున్నట్లు తలచుకుంటూ ఎన్నో సార్లు మొడ్డను ఝాడించుకొని కార్చుకున్నాను. ఈ రోజు నీ పూకు సుఖం నేరు గా ఇచ్చి నన్ను వేరే లోకాల కు తీసుకెళ్తున్నావ్.. వూ… నీ ఋణం ఎలా తీర్చుకో గలను?” అన్నాడు విజయ్ ఆమె ను కామేచ్ఛ తో నిండిన దృక్కుల తో ప్రియం గా చూస్తూ, తన దంపుడుకి తత్తరిల్లిపోతున్న తన క్రింద నిలదొక్కుకుంటున్న ఆమె, తన తల్లేనన్న కామ భ్రమ తనినింకా ఆవరించి వుండగా ….
 
అతని మాటలకు సుధ క్షణకాలం నిరత్తురాలైంది..
ఇంతక ముందు కూడా, ఒక సారి తమ్ముడి సంబోధన అమ్మ‘ అని విన్నప్పుడు.. అతడేదో ఆ క్షణకాలం లో నాలిక జారి, తప్పుగా ఆ మాటను ఉపయోగించాడనుకొంది ..
కానీ ఇప్పుడింత స్పష్టం గా సుదీర్ఘం గా అదే టోన్ లో మాట్లాడేసరికి ఆమెకి అవగతమైంది.. తమ్ముడికి తల్లి మీద కామేచ్ఛ గుంభనం గా ప్రోగుబడి వుందని ..
అలా తోచగానే ఆమెలో కామాతురుత ఉవ్వెత్తున లేచింది..
అతడితో తాను తల్లి పాత్రలోనే సంభోగం సాగించటమే సబబని .. ఆ థ్రిల్ వాడికి పూర్తి గా పంచి ఇవ్వాలని తీర్మానించుకొంది ..
తాను ఇదివర లో కొన్ని సార్లు, శ్రీ తో, ఈ అమ్మా కొడుకుల రోల్ ప్లే చేస్తూ, అతడి నుండి పొందిన సుఖాలను నెమరు వేసుకుంటూంటే.. ఇప్పుడు ఈ తమ్ముడి తో అదే మాదిరి సుఖాల ప్రాప్తి అందుకోవాలని నిర్ణయించు కొంది..
దాంతో తన రెండు కాళ్ళు లేపి, ‘కొడుకు నడుము చుట్టూ వేసి బిగించి, తన పూకు లోకి ఇంకా లోపలి కంతా తీసుకో వాలనే కోర్కె తో తన పూకు దిమ్మను ఎగ తోసింది…
తన తనయుడి మొడ్డ మొత్తమే కాకుండా.. అతని దేహాన్నంతా తన పూకు లోకి, పూకు లోంచి తన లోకి తీసుకోవాలనే , బలీయమైన కోర్కె ఆమెలో రగల సాగింది..
అసాధ్యమని తెలిసినా ఆత్రంఆరాటంఆవేశం ఆమెను వివశురాలిని చేశాయి..
అతను పాదాలని నేల మీద తన్ని పెట్టి తన రెండు అరచేతులూ ఆమెకి ఇరుప్రక్కలా నేల పైన మోటించి … తల్లి’ ని గుద్దుతున్నాడు.
ఆమె తన రెండు పాదాలను కొడుకు పాదాల తో పెనవేసింది.
ఆ క్రమం లో ఆమె కాలి మెట్టెలు అతని పాదాలకు రాసుకుపోయాయి.
అది గమనించిన అతను కొంచెం విరామం ఇచ్చాడు.
తల్లి మెడ మీద నుంచి ఒక పక్క కి జారిపోయిన మంగళసూత్రాన్నినల్లపూసల గొలుసుని, చేతి లోకి తీసుకున్నాడు.
వివస్త్ర అయినప్పటి నుంచీ ఆమె వాటి సంగతి మరిచిపోయింది.
కానీ ఇప్పుడు కొడుకు వాటిని చేతి లోకి తీసుకునేటప్పటికి వాటి వంక చూసింది.
అతను వాటిని తల్లి మెడ లో నుంచి తీసి వేయబోయి, మరల ఏమనుకున్నాడో, వాటిని ఆమె మెడ లోనే వుండనిస్తూ తల్లి వక్షోజాల మీద వదిలాడు.  ఆమె కి ముఖం లోకి రక్తం తన్ను కొచ్చింది.
అతని తో సంభోగించే ఆ సమయం లో భర్తలు (ఇద్దరు మరి-శ్రీ అండ్ అరుణ్ లు ) కట్టిన మంగళసూత్రాలను ధరించి వుండటం ఆమెకెందుకో కొంచం యిబ్బంది గా తోచింది ..
అతడి బలమైన దంపుడులకు.. వూపులకు ఆ తాళి బొట్లు తన చనుదోయి మీద ఆడుతూ కలిగించే స్పందనలు.. హాయిగానే వున్నా, ఆ విన్యాసాలను విజయ్ ఆబగా చూస్తూండటం.. మరింత కసి గా కుమ్మటం, యెనలేని సుఖాల పొంతలు పూకు నిండా నిండుతూ, వొళ్ళంతా ఆవరిస్తూ ఉండటం కూడా బాగానే వున్నా.. ఆమెకే అర్ధం కాని కారణానికి దేనికో, ఆమె కి ఆ ఆభరణాలు కూడా తొలిగించి వుండి  వుండాలని అనిపించ సాగింది…
కానీ వెంటనే ఆమె మనస్సు యెదురు తిరుగుతూంటే.. వాటిని తీసి వెయ్యటానికి, ఒక సుమంగళి గా (తన తల్లి పాత్రలో ) ఆమె కి మనసొప్పలేదు.
అతను తల్లి రెండు రొమ్ముల మధ్యన, వాటిని వదిలి, కాలి తో తల్లి మెట్టెల మీద సున్నితం గా రాస్తూ, మళ్ళీ దండ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు.
ఈ సారి కొడుకు తన తల్లి వైపే చూస్తూ, బలం గా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గు తో చితికిపోయింది.
మధ్య లో అతను, ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని మృదువుగా పైకి తీసి, తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి, తన పెదవుల ని వాటి మీద తాకించాడు..
తర్వాత తుంటాటగా అతను నెమ్మది నెమ్మదిగా గా ఆ తాళిబొట్లను పక్కకి తప్పిస్తూంటే క్రమం గా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి.
ఆ ముద్దు కి ఆమె రక్తం జిల కొట్టి నట్లు అయ్యింది.
వారిద్దరి ఎంగిలీ ఆమె తాళికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచి పోయింది.
ఆ ముద్దు తరువాత అతను ‘తల్లి’ తో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి.
ఆమేమీ కన్నెపిల్ల కాక పోయినా, ‘కొడుకు’ దెబ్బల కి అదిరి పడుతోంది…తట్టుకోలేక పోతోంది.
వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడి లో మార్మోగుతున్నాయి.
నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ దేవి కి వందల వేల సంవత్సరాల తరువాత, అత్యంత స్వచ్చమైన ప్రేమ శృంగార రతిపూజ జరగసాగింది.

ఆమె కి ముఖం లోకి రక్తం తన్ను కొచ్చింది.
అతనితో సంభోగించే ఆ సమయంలో భర్తలు (ఇద్దరు మరి-శ్రీ అండ్ అరుణ్ లు ) కట్టిన మంగళసూత్రాలను ధరించి వుండటం ఆమెకెందుకో కొంచం యిబ్బందిగా తోచింది ..
అతడి బలమైన దంపుడులకు.. వూపులకు ఆ తాళి బొట్లు తన చనుదోయి మీద ఆడుతూ కలిగించే స్పందనలు.. హాయిగానే వున్నా, ఆ విన్యాసాలను విజయ్ ఆబగా చూస్తూండటం.. మరింత కసిగా కుమ్మటం యెనలేని సుఖాల పొంతలు పూకు నిండా నిండుతూ వొళ్ళంతా ఆవరిస్తూ ఉండటం కూడా బాగానే వున్నా.. ఆమెకే అర్ధం కాని కారణానికి దేనికో, ఆమె కి ఆ ఆభరణాలు కూడా తొలిగించి వుండి  వుండాలని అనిపించ సాగింది…
కానీ వెంటనే ఆమె మనస్సు యెదురు తిరుగుతూంటే.. వాటిని తీసి వెయ్యటానికి, ఒక సుమంగళి గా ఆమె కి మనసొప్పలేదు.
అతను ‘తల్లి’ రెందు రొమ్ముల మధ్యన వాటిని వదిలి, కాలి తో తల్లి మెట్టెల మీద సున్నితం గా రాస్తూ, మళ్ళీ దండ మదన యాత్ర మొదలు పెట్టాడు.
ఈ సారి ‘కొడుకు’ తన ‘తల్లి’ వైపే చూస్తూ, బలం గా కుమ్ముతూ ఉంటే ఆమె సిగ్గు తో చితికిపోయింది.
మధ్య లో అతను, ఆమె మంగళ సుత్రాన్ని మృదువుగా పైకి తీసి, తల్లి పెదవుల మీద ఉంచి, తన పెదవుల ని వాటి మీద తాకించాడు..
తర్వాత తుంటాటగా అతను నెమ్మది నెమ్మదిగా గా ఆ తాళిబొట్లను పక్కకి తప్పిస్తూంటే క్రమం గా వారిద్దరి పెదవులు జత పడ్డాయి.
ఆ ముద్దు కి ఆమె రక్తం జిల కొట్టి నట్లు అయ్యింది.
వారిద్దరి ఎంగిలీ ఆమె తాళికి ఇరువైపులా అంటుకుని అది తడిచి పోయింది.
ఆ ముద్దు తరువాత అతను తల్లి తో రమించే వేగం, బలం రెండూ పెరిగాయి.
ఆమేమీ కన్నెపిల్ల కాక పోయినా, ‘కొడుకు’ దెబ్బల కి అదిరి పడుతోంది…తట్టుకోలేక పోతోంది.
వారిద్దరి ప్రేమ శబ్ధాలు ఆ గుడి లో మార్మోగుతున్నాయి.

నిత్యం వేద మంత్రాల నడుమన పూజ లందుకునే ఆ దేవి కి, వందల వేల సంవత్సరాల తరువాత, అత్యంత స్వచ్చమైన ప్రేమ శృంగార రతిపూజ జరగసాగింది.
పడుతున్న ప్రతి దెబ్బకీ మ్మ్ మ్మ్…” అంటూ మూల్గుతున్న తల్లి మూలుగులురిథిమిక్ గా చేస్తున్న చప్పుళ్ళూవాటి కి జత గా వారిద్దరి ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసలూ కలగలిసి ప్రణయ సంగీతాన్ని ఆ గుడి గోడల మీద ముద్రలు పడిపోతున్నాయి…
తల్లి భగం లో తనయుని మేడ్రం లయబద్దం గా మర్దన సాగిస్తోంది…
శివలింగమ్ మదన తాండవ నాట్యం చేస్తోంది తల్లి యోని లో.
తన లో చెలరేగే కామోత్తుంగాలను అణచుకోలేని తల్లి’ పెద్ద గా కేకలు వేస్తోంది.. అరుస్తోంది… దెంగరాబాగా దెంగు…దెంగరాఇంకా గట్టిగా…గట్టిగా దెంగరా సచ్చినోడదెంగరా నా కొడకా’, పూకు పగల దెంగరా దొంగ నా ‘కొడకా…’ ” అంటూ.
తనలో ఉప్పొంగే కామావేశాన్ని తట్టుకోలేక, ఆమె రెండు కాళ్ళూ పైకి లేపి కొడుకు భుజాల పై వేసింది.
తన శరీరాన్ని కొడుకు’ కి అప్పగించింది.
కింద నుంచి ఎదురు గుద్దుతోంది.. మొత్తని పై పైకెత్తుతూ …
ఉత్సాహంగా ఎదురు దెంగుతున్న తల్లి ని చూచిన  కొడుకు’, ఆమె పిర్రల కింద చేతులు వేసి, మరింత వేగం గా తల్లి’ ని కసి గా, బలం గా, వేగం గా, దెంగుతున్నాడు.
తల్లి పిర్రల ను యెత్తి, అతని ప్రతి దెబ్బ కు, యెదురు దెంగుతోంది…
కని పెంచిన కన్న తల్లి, కౌగిట్లోకి తీసుకుని, తనువునప్పగిస్తే, ఏ కొడుకు ఆగుతాడు అన్న కసి భావన అతని లో చెలరేగుతూంటే అతను తల్లి మీద ఎగిరెగిరి పడ్డాడు…వేగం గా ఢీ కొట్టాడు.
తన ఆయుధాన్ని బయటకు తీస్తూ తిరిగి బలంగా ఆమె లోకి పదే పదే బలం గా ప్రవేశించాడు.
తల్లి పూకు లో ‘తనయుడు’, మొడ్డ ను అడుక్కంట దించి, గుండ్రం గా తిప్పుతూ, పూకునంతా వెడల్పు జేస్తూమొడ్డను పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి, మరల బలం గా దింపుతూ, చాచి చాచి, దెంగు తుంటే ఆమె శరీరం అలలు అలలు గా సుఖానుభూతి కి లోనౌతోంది.
తనని అనుభవిస్తున్న ‘కొడుకు’ని కన్న ‘తల్లి’ ఆమె, అన్న కిరుక్కు ఆలోచన అతడి లో కామోద్వేగాన్ని మరింత పెంచ సాగింది…
 
నా తండ్రితో యెన్నో ఏళ్ళు గా కాపురం చేస్తున్న స్త్రీ యీమె..సుఖాన్ని ఆనందం గా ఆస్వాదించటం తెలిసిన ప్రౌఢ స్త్రీ మూర్తి తాను. యవ్వన వయస్కుడు నేను. ‘తల్లి తోనే తొలి అనుభవం పోందుతున్న వాడిని… అందులోనూ, తానే మనసు పడుతూ కోరి కౌగిట చేరింది. తనని సుఖ పెట్టాల్సిన ధర్మం తనది..నా లావైన పొడవాటి లింగము, యోని లో పూర్తి గా అడుక్కంటా దిగబడి, వెడల్పు చేస్తుంటే, పూకు చినిగేలా దెంగు తుంటే, ఇన్నాళ్ళ శృంగార జీవితం లో ఇలాంటి అనుభూతి ఎన్నడూ కలుగలేదు అనిపించాలి అమ్మకి…’ అన్న మనో భావం తో విజయ్ తన వీర విహారాన్ని.. రతికేళిని కొనసాగించాడు..
గత మూడు వారాలు గా, మొడ్డ పోట్లకు మొహం వాచి  వున్నఆమె పూకు కి.. సాధారణ లింగాల కన్నా రెండింతల పెద్ద గా, లావు గా వున్న పుత్రుని లింగం దొరకటం, తన ఆబ..ఆకలి తీరుస్తూ వుండటం, ఆమెకు మహదానందం గా వుంది
ఆ చిరు ప్రాయంలోనే.. అతడి పురుషత్వం బలం చూచి ఆశ్చర్య పోయింది.
లావు గా పుత్రుడి మొడ్డ, పూకంతా పూర్తి గా నిండిపోయి, ఇంకా కొంత బయటే మిగిలి వుంది.
పూకు లోపలంతా నింపి, వెడల్పు చేస్తూ, పెద్దగా చేయడానికన్నట్లు, గుండ్రం గా తిప్పుతూ, మరల పూకు అంచుల దాకా బయటకు తీసి బలం గా మరలా దించు తున్నాడు.
గుల్లించి గుల్లించి గట్టి గా దెంగు తున్నాడు.
దెంగుడు సుఖాలను మర్చేపోవాల్సి వస్తుందా అని దిగులుపడుతూ వచ్చిన ఆమెకు.. ఇన్నాళ్ళ సంసారిక జీవితం లో సతతం పొందుతూ వచ్చిన సుఖం, ఈ తమ్ముడి కుర్ర మొడ్డ నుంచి దొరకటం, తలచి చూడని భాగ్యం గా భావించ సాగింది…
నరాలు పురెక్కి, వళ్ళంతా హాయి గా తట్టుకోలెంత సుఖం….అపుకోలెంత ఆవేశం…
‘పుత్రుడు’ వేసే ప్రతి పోటూ, ప్రతి దెబ్బకు, పూకంతా విప్పార్చి, విస్తరించి, చినిగి పోయేలా అవుతుంది.
గుద్ద అదిరేలా దెంగుతున్న పుత్రుడి పటుత్వము చూసి యెంతో ఆనందం ఆవరిస్తూంటే ఆపుకోలేని ఆవేశం తో కేకలు వేస్తోంది… ఎంత బాగా దెంగుతున్నావురా నా కొడుకా’ ”
బాగా సమ్మ గా దెంగుతున్న మగాడి పోటు కి ఆడది చెలరేగి పోతుంది.
ఆ క్షణంలో తల్లి పాత్ర లో నిమగ్నమైన సుధ మనస్సు లో, తనని దెంగుతున్నది తన కొడుకు అన్న భావన ఉండటం తో.. అ అనుభవం లోని అనందం మాటల్లో చెప్పలేనిది.
అనుభవించే ఆడదానికే తెలుస్తుంది అ సుఖం.

 please like our new face book page
https://www.facebook.com/jabbardasth1
twitter link
 

Also Read

కలసి వచ్చిన అదృష్టం

నా మాలతీ 

ఉన్నది ఒక్కటే జిందగీ 

నా facebook గ్రూప్ మరియు పేజి ని కింది లింక్స్ ద్వార చూడొచ్చు

https://www.facebook.com/groups/2195497877338917

https://www.facebook.com/jabbardasth 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button